ozdoba

SKIRGIEŁŁO

(1387-1392)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Skirgiełło
Dynastia: Giedyminowiczów
Urodzony: pomiędzy 1354-1355
Zmarł: 23 grudnia 1396 roku
w Kijowie
Rodzice: Olgierd Giedyminowicz
i Julianna
1377 W 1377 roku, po śmierci ojca, wielkim księciem Litwy został brat Skirgiełły Jagiełło.
1377 W 1377 roku Skirgiełło udał się zbrojnie do Kijowa, pojmał tam swojego przyrodniego brata Włodzimierza, wywiózł go z miasta pod strażą, a sam zasiadł na tamtejszym tronie. [więcej]
Zima 1377/1378 W 1377 roku Skirgiełło wziął udział w wyprawie zbrojnej Jagiełły do Połocka. Odebrano tam władzę ich przyrodniemu bratu Andrzejowi Garbatemu. Jego miejsce na lokalnym tronie zajął Skirgiełło. [więcej]
1379 Latem 1379 roku Skirgiełło udał się z misją dyplomatyczną do Malborka. Złożył braciom zakonnym propozycję przeprowadzenia chrztu całej Litwy. Poselstwo to miało na celu zatrzymanie ofensywy Zakonu na zachodnich granicach księstwa litewskiego, ponieważ osłabiona w tym czasie Litwa atakowana była także ze wschodu przez Moskwę. [więcej]
Lipiec 1379 W drodze powrotnej z Malborka Skirgiełło prawdopodobnie dotarł do Płocka, gdzie widział się z Siemowitem III. [więcej]
Lipiec 1379 W lipcu 1379 roku Skirgiełło uczestniczył w uroczystościach ślubnych Henryka VII z Blizną i Małgorzaty córki Siemowita III. [więcej]
1379 W 1379 roku Skirgiełło udał się do Koszyc na spotkanie z Ludwikiem Andegaweńskim, licząc na pomoc w rozwiązaniu problemów jego kraju. Misja ta przyniosła pewien sukces, a mianowicie udało mu się uzyskać wolność dla księcia bełskiego Jerzego Narymuntowicza. [więcej]
Wiosna 1381 Wiosną 1381 roku Skirgiełło został przepędzony z Połocka, ponieważ w grodzie tym nie chciano księcia poganina. [więcej]
10 sierpień 1381 Od 10 sierpnia 1381 roku Skirgiełło rozpoczął oblężenie Połocka, które potrwało do 16 listopada i nie przyniosło oczekiwanych skutków. Aby odzyskać władzę w Połocku, Skirgiełło przyjął wiarę prawosławną, podczas chrztu przyjmując imię Iwan. [więcej]
Październik 1381 W październiku 1381 roku stryj Skirgiełły Kiejstut przejął Wilno i usunął Jagiełłę z tronu. W Połocku namiestnikiem został Andrzej. Skirgiełło zmuszony był ratować się ucieczką na Inflanty. [więcej]
2 lipiec 1382 Pod Troki dotarły wojska krzyżackie. 2 lipca 1382 roku w wyniku mediacji Skirgiełły Jagiełło zawarł z Zakonem Krzyżackim mający potrwać do 2 września rozejm, na mocy którego obiecał nie wspomagać zbrojnie Kiejstuta. [więcej]
Luty 1383 Na początku 1383 roku Skirgiełło podjął się roli posła Jagiełły. Udał się do przebywającego w Christmemlu wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein. [więcej]
18 kwiecień 1383 18 kwietnia 1383 roku Skirgiełło wspólnie z Jagiełłą nadali Lublinowi przywilej prowadzenia handlu na Litwie. [więcej]
Wrzesień - listopad 1383 Od 24 września do 3 listopada 1383 roku Skirgiełło z Jagiełłą brali udział w oblężeniu Trok, zajętych wcześniej przez Witolda. [więcej]
Maj 1384 W maju 1384 roku Skirgiełło pobił krzyżackie oddziały pod Wiłkomierzem. [więcej]
Wrzesień - listopad 1384 Od 9 września do 6 listopada 1384 roku Skirgiełło brał udział w oblężeniu Kowna. [więcej]
Sierpień 1385 W sierpniu 1385 roku nad Niemnem Skirgiełło stoczył bitwę z większą liczebnie armią krzyżacką i musiał wycofać się. Zdecydował się na podstęp. Zachęcił do wejścia w głąb Litwy rycerzy zakonu, którzy ominąwszy Wilno doszli aż do Mielnik. Wtedy postanowił odciąć im drogę powrotu i przygotował ziemne fortyfikacje obronne na Niemnie. Przerażeni Krzyżacy z trudem wydostali się z pułapki. [więcej]
Luty - marzec 1386 W lutym i marcu 1386 roku Skirgiełło brał udział w chrzcie, ślubie i koronacji Jagiełły.
13 marzec 1386 13 marca 1386 roku Skirgiełło wyruszył z powrotem na Litwę w związku z buntem Andrzeja Połockiego i Światosława Smoleńskiego. [więcej]
29 kwiecień 1386 29 kwietniu 1386 roku litewskie siły pod wodzą Skirgiełły stoczyły pod Mścisławem zwycięską bitwę z wojskami księcia smoleńskiego Światosława. Konsekwencją bojowego triumfu było osadzenie w Smoleńsku Jerzego Światosławowicza. [więcej]
16 wrzesień 1386 16 września 1386 roku w Wilnie Jerzy Światosławowicz uznał się lennikiem Skirgiełły i Władysława Jagiełły. [więcej]
1387 Na początku 1387 roku Skirgiełło został namiestnikiem Władysława Jagiełły na Litwie.
1387 Wiosną 1387 roku Skirgiełło zdobył zbuntowany Połock. Pojmany władca tego księstwa przyrodni brat Skirgiełły Andrzej Olgierdowicz został uwięziony w chęcińskiej twierdzy. [więcej]
1387 W 1387 roku Skirgiełło odpierał atak wielkiego mistrza Konrada Zöllnera na Mejszagołę. Nowemu namiestnikowi Litwy udało się wówczas zawrzeć zawieszenie broni, które miało trwać do Bożego Narodzenia 1388 roku. [więcej]
1388 W 1388 roku doszło do kłótni Skirgiełły z Witoldem. Do pojednania kuzynów doszło dopiero rok później w maju w Lublinie przed majestatem Jagiełły. [więcej]
Wrzesień 1388 We wrześniu 1388 roku w pobliżu Kowna Skirgiełło odpierał ataki wojsk krzyżackich dowodzonych przez marszałka Engelharta Rabe. [więcej]
6 czerwiec 1389 6 czerwca 1389 roku w Nidzicy Skirgiełło jako reprezentant Władysława Jagieły uczestniczył w negocjacjach z posłami Zakonu Krzyżackiego. Gdy wysłannicy krzyżaccy zażądali zgody na potwierdzenie praw zakonu do ziem litewskich, a jako dowód przedstawili akt nadania cesarza i papieża, strona polsko-litewska przerwała negocjacje. [więcej]
Jesień 1389 Jesienią 1389 roku podczas nieobecności Skirgiełły Witold Kiejstutowicz próbował zająć Wilno. Dzięki czujności Korybuta wysiłek uzurpatora zakończył się niepowodzeniem. [więcej]
Listopad 1389 W listopadzie 1389 roku Skirgiełło miał się spotkać w Działdowie z wielkim mistrzem Konradem Zöllnerem, lecz z powodu sprzeciwu Władysława Jagiełły do zjazdu nie doszło. [więcej]
Luty 1390 W lutym 1390 roku krzyżacki marszałek Rabe wtargnął z Witoldem Kiejstutowiczem w głąb Litwy, pustosząc mijane terytoria. W ten sposób zaczęła się druga wojna Jagiełły z Witoldem. [więcej]
1 maj 1390 1 maja 1390 roku Skirgiełło był posłem Władysława Jagiełły w Toruniu. Wspólnie z Januszem I i Siemowitem IV prowadzili rokowania z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
Sierpień 1390 W sierpniu 1390 roku Skirgiełło strzegł przeprawy przez Wilię pod Starym Kownem, gdzie wdzierała się na Litwę ogromna armia krzyżacka na czele z Witoldem. Skirgiełło musiał się wycofać w głąb kraju. [więcej]
Wrzesień - październik 1390 We wrześniu 1390 roku Skirgiełło objął dowództwo obrony Wilna, które potrwało do 7 października 1390 roku.
22 lipiec 1391 22 lipca 1391 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław Jagiełło wystawił dokument, w którym przyrzekał Skirgielle, że nigdy nie odda bez jego wiedzy Wilna, Witebska, Grodna i Merecza. [więcej]
4 lipiec 1392 4 lipca 1392 roku w Ostrowie Władysław Jagiełło zawarł z Witoldem Kiejstutowiczem kończące konflikt zbrojny porozumienie, w myśl którego ten drugi otrzymał rządy namiestnicze na Litwie, w zamian odstępując od sojuszu z Krzyżakami i zobowiązując się do wierności królowi i Koronie Polskiej. Skirgiełło musiał wcześniej wyrazić na to zgodę, ponieważ nabytki Witolda odbyły się kosztem stanu posiadania Skirgiełły. [więcej]
6 grudzień 1392 6 grudnia 1392 roku w Bełzie dzięki pośrednictwu Jagiełły Skirgiełło pogodził się z Witoldem Kiejstutowiczem. [więcej]
Styczeń 1393 Na początku 1393 roku Skirgiełło razem z Witoldem Kiejstutowiczem wzięli udział w wyprawie do Witebskiego Księstwa, której celem było stłumienie buntu Świdrygiełły. [więcej]
6 październik 1393 6 października 1393 roku we Lwowie Skirgiełło i Witold Kiejstutowicz poddali się arbitrażowi Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej. Podczas podjętych mediacji królewskiej parze udało się doprowadzić do pojednania zwaśnionych Litwinów. [więcej]
Październik 1393 Po zjeździe we Lwowie Skirgiełło udał się do Krakowa. [więcej]
23 grudzień 1394 Skirgiełło zmarł 23 grudnia 1394 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Kiejstut Giedyminowicz
Żony i potomstwo:

Skirgiełło prawdopodobnie nie był żonaty.

Następca: Witold Kiejstutowicz

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2020 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Skirgiełło
#Skirgiełło
821

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.