ozdoba

KIEJSTUT GIEDYMINOWICZ

(1381-1382)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Kiejstut Giedyminowicz
Dynastia: Giedyminowiczów
Urodzony: pomiędzy 1308 i 1310 rokiem
Zmarł: 15 sierpnia 1382 roku
Rodzice: Giedymin
Grudzień 1341 W grudniu 1341 roku Kiejstut Giedyminowicz otrzymał od umierającego ojca Troki. [więcej]
Zima 1344/45 Zimą przełomu lat 1344 i 1345 Kiejstut Giedyminowicz i jego brat Olgierd usunęli z Wilna Jawnutę Giedyminowicza, który zbiegł do Moskwy. Władzę w Wielkim Księstwie Litewskim objął Olgierd Giedyminowicz. [więcej]
1345 W 1345 roku Kiejstut i Olgierd zorganizowali odwetowe uderzenie na Prusy należące do Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
1347 W 1347 roku Kiejstut Giedyminowicz i Olgierd Giedyminowicz pogodzili się z Jawnutą Giedyminowiczem, który w myśl pojednania otrzymał we władanie Zasław. [więcej]
1347 W 1347 roku wielki marszałek Zygfryd von Dahenfeld spustoszył żmudzkie włości Ejragoła. [więcej]
1348 Już na początku 1348 roku doszło do kolejnych krzyżackich najazdów łupieskich na Żmudź. [więcej]
1348 W 1348 roku Kiejstut i Olgierd Giedyminowicze doznali porażki w bitwie z Zakonem Krzyżackim nad rzeką Strawą. [więcej]
1348 W 1348 roku Litwa utraciła wpływy w Pskowie i Nowogrodzie. [więcej]
1348 15 sierpniu 1348 roku wielki mistrz krzyżacki Henryk Dusemer zdobył i spalił Wielonę nad Niemnem. [więcej]
1348 / 1349 Na przełomie 1348 i 1349 roku Kiejstut Giedyminowicz zwrócił się do Kazimierza Wielkiego z prośbą o pośrednictwo i poparcie u papieża w sprawie przyjęcia chrztu przez Litwę. [więcej]
1349 W 1349 roku Litwini odbudowali Wielonę, zniszczoną w poprzednim roku podczas krzyżackiej rejzy. [więcej]
16 wrzesień 1349 16 września 1349 roku papież Klemens VI wydał skierowaną do Kiejstuta Giedyminowicza bullę, w której zachęcał go do wytrwania w zamiarze chrystianizacji i obiecywał królewską koronę. [więcej]
20 maj 1350 W Zielone Świątki 1350 roku pewien litewski książę, być może był nim Kiejstut Giedyminowicz, wtargnął na polskie terytorium i spustoszył Ziemię Łęczycką. Litewski oddział powracający z łupami 20 maja został doścignięty i rozbity przez Kazimierza Wielkiego we wsi Żukowo koło Sochaczewa. [więcej]
1351 W 1351 roku doszło do wyprawy na Wołyń Kazimierza Wielkiego wzmocnionego oddziałami węgierskimi. Kiejstut Giedyminowicz wraz z bratem Lubartem zostali pojmani, aby odzyskać wolność Kiejstut Giedyminowicz złożył obietnicę przyjęcia chrztu. [więcej]
15 sierpień 1351 W sierpniu 1351 roku na terytorium Litwy wkroczyły wojska polsko-węgierskie dowodzone przez Ludwika I Andegaweńskiego. Posłowie węgierscy przekonali Kiejstuta Giedyminowicza do rozpoczęcia negocjacji pokojowych. 15 sierpnia 1351 roku doszło do zawarcia układu, na mocy którego litewski książę zobowiązał się przyjąć chrzest. W tym celu miał pojechać na Węgry i tam się ochrzcić. W zamian Ludwik Węgierski uwolnił z więzienia brata Kiejstuta Lubarta. [więcej]
20 sierpień 1351 Po uzgodnieniu warunków pokoju i wspólnej uczcie polsko-węgiersko-litewskiej Kiejstut Giedyminowicz udał się z Ludwikiem I Andegaweńskim na południe. Po trzech dniach litewski książę uciekł i powrócił do ojczyzny, więc nie pozwolił się ochrzcić. [więcej]
1352 W 1352 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode spustoszył kolejne żmudzkie terytoria Gojżów, Ejragołę i Rosienie. [więcej]
Wrzesień 1352 We wrześniu 1352 roku Kiejstut Giedyminowicz razem z braćmi zawarł z Kazimierzem Wielkim pokojowe porozumienie, w myśl którego polski król zatrzymywał ziemię lwowską, a Litwini łucką, włodzimierską, bełską, chełmską i brzeską. [więcej]
1353 W 1353 roku doszło do kilku litewskich najazdów na Ruś Halicką, co było złamaniem rozejmu zawartego przez Kiejstuta Giedyminowicza z Kazimierzem Wielkim we wrześniu 1352 roku. [więcej]
Luty 1355 W lutym 1355 roku wielki marszałek Zygfryd von Dahenfeld spustoszył kolejne żmudzkie terytoria. Zniszczona wówczas między innymi została Ziemia Miednicka. [więcej]
1357 W 1357 roku litewsko-żmudzkie namioty oddziały uderzyły na krzyżacki obóz rozstawiony wokół Wielony. Atak zakończony został pełnym sukcesem. [więcej]
Styczeń 1358 W styczniu 1358 roku mistrz inflancki Goswin von Herreke zniszczył żmudzki gród Daubiszki w Ziemi Szawelskiej. [więcej]
1358 W 1358 roku Kiejstut i Olgierd Giedyminowicze ogłosili program wielkomocarstwowej polityki Litwy. [więcej]
Sierpień 1358 W sierpniu 1358 roku w Grodnie Kiejstut Giedyminowicz uzgodnił z Siemowitem III porozumienie w sprawie granicy mazowiecko-litewskiej. [więcej]
1359 W 1359 roku mistrz inflancki Goswin von Herreke spustoszył Ziemię Szawelską. [więcej]
1360 W 1360 roku wielki marszałek Henning Schindekop na statkach podpłynął pod nadniemeńską Wielonę i podjął próbę zdobycia grodu. [więcej]
21 marzec 1361 21 marca 1361 roku Kiejstut został pojmany podczas starcia z oddziałami krzyżackimi pod Giżyckiem. Niedługo potem udało mu się uciec z niewoli. [więcej]
1361 W 1361 roku Krzyżacy pustoszyli kolejne żmudzkie terytoria. [więcej]
1362 W 1362 roku Krzyżacy zajęli Kowno. [więcej]
2 kwiecień 1363 Na początku 1363 roku Kiejstut Giedyminowicz rozpoczął budowę Nowego Kowna, lecz około 2 kwietnia 1363 roku krzyżacki oddział zbrojnych zniszczył nieukończony jeszcze gród. [więcej]
1364 W 1364 roku kolejne krzyżackie wyprawy pustoszyły żmudzkie ziemie. [więcej]
1365 W 1365 roku komtur ragnecki Burkhart von Mansfeld wdarli się do włości Ejragoła i Postów i przez trzy dni je pustoszyli. [więcej]
1365 W 1365 roku doszło do krzyżackiego ataku na Wilno. [więcej]
1366 W 1366 roku odbyły się następne krzyżackie wyprawy pustoszące Żmudź. [więcej]
1366 W 1366 roku Kazimierz Wielki wkroczył zbrojnie do Rusi Włodzimierskiej. Przewaga sił była po stronie polskiego monarchy, ponieważ w rezultacie tej kampanii nastąpił nowy podział Rusi. Stolica księstwa Włodzimierz stała się miastem polskiego króla, w której namiestnikiem został Aleksander Koriatowic, bratanek Olgierda i Kiejstuta. Lubart otrzymał Łuck i część okręgu włodzimierskiego. Kiejstut Giedyminowicz przekazał Kazimierzowi Wielkiemu Krzemieniec, Bełz i Chełm, zatrzymując dla siebie Brześć, Drohiczyn i Mielnik. [więcej]
1367 W 1367 roku kolejny atak armii krzyżackiej spustoszył okolice Trok. [więcej]
1368 W 1368 roku Kiejstut Giedyminowicz najechał i złupił Mazowsze. [więcej]
29 czerwiec 1368 Około 29 czerwca 1368 roku Krzyżacy odbudowali na wyspie niemeńskiej zamek Marienburg. Kiejstut Giedyminowicz próbował przeszkodzić w pracach, lecz wysłany przez niego oddział okazał się za słaby. [więcej]
Jesień 1368 Jesienią 1368 roku wielki marszałek Henning Schindekop spalił Nowe Kowno. [więcej]
Wiosna 1369 Wiosną 1369 roku na polecenie wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode Krzyżacy na wyspie leżącej u ujścia Niewiaży wybudowali nowy gród i nazwali go Gotteswerder. [więcej]
Lato 1369 Zapewne w lecie 1369 roku wielki marszałek Henning Schindekop zdobył gród nadniemeński Postów. [więcej]
12 wrzesień 1369 12 września 1369 roku po pięciotygodniowym oblężeniu Kiejstut Giedyminowicz zdobył nowo wybudowany krzyżacki gród Gotteswerder. [więcej]
22 listopad 1369 22 listopada 1369 roku wielki marszałek Henning Schindekop odbił z rąk Kiejstuta Giedyminowicza gród Gotteswerder. [więcej]
1370 W 1370 roku Kiejstut Giedyminowicz z Olgierdem zaatakowali państwo Zakonu Krzyżackiego. Zbrojna ekspedycja zakończyła się klęską w bitwie nad Rudawą. [więcej]
1370 W 1370 roku ponownie doszło do krzyżackich najazdów łupieskich na Żmudź. [więcej]
1370 W 1370 roku, po śmierci Kazimierza Wielkiego, Kiejstut Giedyminowicz i Lubart zajęli cały Wołyń. [więcej]
26 sierpień 1371 26 sierpnia 1371 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode i wielki marszałek Rüdiger von Einer przedsięwzięli kolejną łupieżczą wyprawę na Żmudź. [więcej]
1372 Na początku 1372 roku Kiejstut Giedyminowicz z braćmi i Witoldem zaatakowali Perejasław Zaleski należący do Dymitra Dońskiego. W drodze powrotnej Litwini spustoszyli Kaszyń i okolice. [więcej]
15 sierpień 1372 15 sierpnia 1372 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode rozpoczął następna wyprawę na Żmudź. Jako pierwsza zniszczona została Ziemia Miednicka. [więcej]
1373 W 1373 roku papież zwrócił się do Kiejstuta Giedyminowicza, Olgierda i Lubarta z ofertą przyjęcia chrztu przez Litwę. Propozycja została zignorowana. [więcej]
Styczeń 1375 W styczniu 1375 roku Winrych von Kniprode zorganizował kolejną łupieska wyprawę na Żmudź. Zniszczeniu uległy wówczas miedzy innymi: Miedniki, Rosienie, Ejragoła, Gojżów i Postów. [więcej]
1376 W 1376 roku podczas kolejnej wyprawy łupieskiej na Żmudź Krzyżacy zniszczyli włość kołtyniańską. [więcej]
Listopad 1376 W 1376 roku Kiejstut Giedyminowicz ponownie rozpoczął wojnę z Polską. [więcej]
Wrzesień 1377 We wrześniu 1377 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode podczas następnej niszczycielskiej wyprawy na Żmudź, w której między innymi wziął udział Albrecht III Habsburg, spustoszył Kołtyniany, Kroże, Widukle, Ejragołę i Postów. [więcej]
1378 W 1378 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode dalej pustoszył żmudzkie terytoria. W tym roku w jednej z wypraw uczestniczył Leopold III Habsburg ojciec narzeczonego Jadwigi Andegaweńskiej Wilhelma Habsburga. [więcej]
1379 W 1379 roku mistrz inflancki Wilhelm von Freimersheim plądrował żmudzkie ziemie. [więcej]
29 wrzesień 1379 29 września 1379 Kiejstut Giedyminowicz i Jagiełło zawarli z Zakonem Krzyżackim dziesięcioletni rozejm, w myśl którego rycerze z Prus zatrzymywali dla siebie Żmudź. [więcej]
Maj 1380 W maju 1380 roku w Dawidyszkach Jagiełło zawarł z wielkim mistrzem Winrichem von Kniprode bezterminowy układ, w którym zobowiązywał się nie wspomagać Kiejstuta w czasie wypraw krzyżackich na jego dzielnicę. [więcej]
Październik 1381 W październiku 1381 roku z powodu intrygi uknutej przez Krzyżaków Kiejstut przejął Wilno i usunął Jagiełłę z tronu. [więcej]
Styczeń 1382 Od stycznia 1382 roku Kiejstut prowadził udane działania zbrojne przeciwko Krzyżakom. [więcej]
Maj 1382 W maju 1382 roku brat Jagiełły książę siewierski Korybut rozniecił płomień buntu. Kiejstut zakończył kampanię przeciwko Krzyżakom i wezwał Jagiełłę do wspólnej wyprawy przeciw buntownikowi. Nie czekając na bratanka ruszył na Siewierszczyznę. [więcej]
12 czerwiec 1382 Jagiełło zamiast wesprzeć Kiejstuta na Siewierszczyznie porozumiał się z wileńskimi mieszczanami, którzy 12 czerwca 1382 roku oddali mu władzę w Wilnie. Wówczas Witold Kiejstutowicz chcąc ratować sytuację podjął akcję zbrojną przeciwko Jagielle. [więcej]
3 sierpień 1382 3 sierpnia 1382 roku opodal Trok pojawił się pragnący odzyskać władzę w Wilnie Kiejstut na czele pięciotysięcznej armii. Naprzeciw niego stanął Jagiełło. Żadna ze stron nie chciała rozpocząć bitwy. Jagiełło wysłał posłów z propozycją powstrzymania się od bratobójczej walki i zaproszeniem do Wilna, gdzie w dyplomatyczny sposób będzie można wynegocjować porozumienie. Kiejstut zaufał bratankowi i razem z Witoldem udali się do stołecznego zamku. Tutaj Kiejstut został pojmany a następnie zakuty w kajdany i przewieziony do krewskiego więzienia. [więcej]
15 sierpień 1382 15 sierpnia 1382 roku w więzieniu w Krewie zmarł Kiejstut. Cała władza na Litwie znalazła się w rękach Jagiełły. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Władysław II Jagiełło
Żony i potomstwo:

Żoną Kiejstuta około 1344 roku została Biruta.

  1. Wojdat Iwan
  2. Butawd Henryk - książę Drohiczyna
  3. córka
  4. Witold
  5. Towciwiłł
  6. Danuta Anna - żona księcia mazowieckiego Janusza
  7. Mikłowsa Maria - żona księcia twerskiego Iwana Michajłowicza
  8. Zygmunt Kiejstutowicz
  9. Ryngałła Anna - trzykrotnie wychodziła za mąż 1. Henryk 2. Stefan I - hospodar mołdawski 3. Aleksander Dobry - hospodar Mołdawii
Następca: Skirgiełło

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2020 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Kiejstut_Giedyminowicz
#KiejstutGiedyminowicz
820

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.