ozdoba

WITOLD KIEJSTUTOWICZ

(1392-1430)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Witold Kiejstutowicz
Dynastia: Giedyminowiczów
Urodzony: pomiędzy 1354-1355 rokiem
Zmarł: 27 października 1430 roku
w Trokach
Rodzice: Kiejstut
i Biruta
1354-1355 Witold Kiejstutowicz urodził się w 1354 lub 1355 roku. [więcej]
1362 W 1362 roku Witold Kiejstutowicz dowodził obroną Kowna podczas krzyżackiego ataku. Niestety młody książę był zmuszony poddać twierdzę. [więcej]
1370 Prawdopodobnie w 1370 roku Witold Kiejstutowicz u boku ojca i Olgierda Giedyminowicza uczestniczył w bitwie nad Rudawą. [więcej]
1372 Na początku 1372 roku Witold Kiejstutowicz u boku ojca zaatakował Perejasław Zaleski należący do Dymitra Dońskiego. [więcej]
1376 W 1376 roku Witold Kiejstutowicz wyruszył na swoją pierwszą samodzielną wyprawę, docierając do Tammowa położonego w pobliżu Insterburga. [więcej]
Styczeń 1377 Na początku 1377 roku Witold Kiejstutowicz podobnie jak rok wcześniej na czele zbrojnych oddziałów dotarł w pobliże Insterburga. Był to odwet za wileńską wyprawę marszałka von Linde. [więcej]
Marzec / kwiecień 1377 W wigilię Niedzieli Palmowej 1377 roku Witold Kiejstutowicz u boku ojca wziął udział w pustoszeniu Kuronii. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1377 Na przełomie sierpnia i września 1377 roku Żmudź pustoszona była przez Krzyżaków. [więcej]
Grudzień 1377 W grudniu 1377 roku wojska dowodzone przez krzyżackiego marszałka Gotfryda von Linden przekroczyły terytorium ojca Witolda Kiejstutowicza. Podeszły pod Merecz i Olitę. [więcej]
Luty 1378 W lutym 1378 roku krzyżacki marszałek Gotfryd von Linden podszedł pod Troki i uprowadził siedmiuset brańców. [więcej]
Lato 1378 W lecie 1378 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode pustoszył okolice Widukli, położonej na drodze Miedniki-Rosienie. W tej wyprawie uczestniczył Leopold III Habsburg. [więcej]
1379 W 1379 roku Krzyżacy dalej pustoszyli Litewskie terytoria. [więcej]
29 wrzesień 1379 29 września 1379 roku w Trokach Jagiełło, Kiejstut Giedyminowicz i Witold podpisali z Zakonem Krzyżackim pokojowe porozumienie. [więcej]
31 maj 1380 31 maja 1380 roku w Dawidyszkach Witold Kiejstutowicz razem z Jagiełłą uczestniczył w zawieraniu porozumienia z wielkim mistrzem Winrichem von Kniprode. W myśl podpisanego układu, Litwini zobowiązali się nie wspomagać Kiejstuta w czasie wypraw krzyżackich na jego dzielnicę. [więcej]
Wiosna 1381 Wiosną 1381 roku Witold Kiejstutowicz pływając po Niemnie między Marienburgiem a Jurgenburgiem pochwycił piwnicznego z Marienburga, który poinformował go, że w Bayernburgu jest mało braci krzyżackich. Witold niezwłocznie przekazał wiadomość swojemu ojcu. Konsekwencją tego zdarzenia była wyprawa Kiejstuta i podjęcie wysiłku zdobycia Bayernburga. [więcej]
Październik 1381 W październiku 1381 roku, kiedy wojska Jagiełły zajęte były gaszeniem buntu w Połocku, ojciec Witolda Kiejstut Giedyminowicz dokonał zamachu stanu i przejął władzę w Wilnie. [więcej]
Listopad 1381 Zaaresztowanego Jagiełłę Witold Kiejstutowicz odprowadził do Krewa. [więcej]
Maj 1382 W maju 1382 roku brat Jagiełły książę siewierski Korybut rozniecił płomień buntu. Kiejstut zakończył kampanię przeciwko Krzyżakom i ruszył na Siewierszczyznę. Witold Kiejstutowicz zastępując ojca przebywał wówczas w Trokach. [więcej]
12 czerwiec 1382 Jagiełło zamiast wesprzeć Kiejstuta na Siewierszczyznie porozumiał się z wileńskimi mieszczanami, którzy 12 czerwca 1382 roku oddali mu władzę w Wilnie. Witold Kiejstutowicz ruszył ratować sytuację. [więcej]
Czerwiec 1382 Przybywszy pod Wilno Witold Kiejstutowicz stoczył przegraną potyczkę zbrojną z oddziałami Jagiełły.
3 sierpień 1382 3 sierpnia 1382 roku Witold Kiejstutowicz i jego ojciec na czele pięciotysięcznej armii dotarli w okolice Trok. Naprzeciw niego stanął Jagiełło. Żadna ze stron nie chciała rozpocząć bitwy. Jagiełło wysłał posłów z propozycją powstrzymania się od bratobójczej walki i zaproszeniem do Wilna, gdzie w dyplomatyczny sposób będzie można wynegocjować porozumienie. Witold Kiejstutowicz i Kiejstut zaufali bratankowi. Udali się do stołecznego zamku, gdzie zostali uwięzieni. [więcej]
15 sierpień 1382 15 sierpnia 1382 roku w więzieniu w Krewie zmarł ojciec Witolda Kiejstutowicza. Cała władza na Litwie znalazła się w rękach Jagiełły. [więcej]
Sierpień 1382 Jeszcze w 1382 roku Witoldowi Kiejstutowiczowi udało się zbiec z więzienia w Krewie. Na początek udał się na Mazowsze. Gdy dowiedział się, że Janusz I Starszy nie zaangażuje się w konflikt na Litwie, podążył do Prus. [więcej]
12 sierpień 1383 W sierpniu 1383 roku na Litwę na czele Żmudzinów wzmocniony oddziałami krzyżackimi wkroczył Witold Kiejstutowicz. 12 sierpnia 1383 zajął Troki, by następnie przystąpić do oblężenia Wilna. [więcej]
Sierpień 1383 Przez 11 dni Witold Kiejstutowicz oblegał stolicę Litwy pustosząc przy okazji okolicę. Nieprzynoszące spodziewanych skutków szturmy skłoniły go do odwrotu. Wówczas inicjatywę przejął Jagiełło, który w listopadzie odbił Troki. [więcej]
21 październik 1383 21 października 1383 roku w Tapiau Witold Kiejstutowicz przyjął chrzest. Wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein nadał mu zamek w Marienborgu. [więcej]
30 styczeń 1384 30 stycznia 1384 roku w Marienborgu Witold Kiejstutowicz wystawił dokument, w którym uznawał się lennikiem zakonu, a w zamian za pomoc w odzyskaniu ojcowizny obiecywał przekazać całą Żmudź po Niewiażę i Litwę Kowieńską po Rumszyszki. [więcej]
Maj 1384 W maju 1384 roku Witold Kiejstutowicz wspomagał w zdobyciu Kowna krzyżackie oddziały dowodzone przez wielkiego mistrza Konrada Zöllnera. [więcej]
Lipiec 1384 W lipcu 1384 roku Witold Kiejstutowicz zawarł znakomicie zakonspirowane porozumienie z Jagiełłą. Krzyżakom przekazał nieprawdziwą wiadomość, że Jagiełło zbliża się z wojskiem do Ragnety. Gdy krzyżackie oddziały wyszły w pole, Witold Kiejstutowicz spalił Marienborg i uciekł do Wilna. [więcej]
Sierpień 1384 Po powrocie Witold Kiejstutowicz otrzymał od Jagiełły Podlasie, Grodno, Wołkowysk, Kamieniec i Brześć. [więcej]
Wrzesień - listopad 1384 Od 9 września do 6 listopada 1384 roku Witold Kiejstutowicz brał udział w zakończonym sukcesem oblężeniu Kowna. [więcej]
15 luty 1386 15 lutego 1386 roku w Krakowie Witold razem ze swoimi kuzynami Jagiełłą, Świdrygiełłą, Wiguntem i Korygiełłą przyjęli z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzęty katolicki chrzest. [więcej]
Lato 1387 W 1387 roku na Wołyniu Witold spotkał się z następcą moskiewskiego tronu Wasylem. [więcej]
Sierpień 1387 W sierpniu 1387 roku Witoldowi poddał się oblegany przez niego Halicz. [więcej]
Lipiec 1388 W lipcu 1388 roku Witold Kiejstutowicz z rozkazu Władysława Jagiełły zajął zbrojnie Ziemię Wiską, będącą wówczas w rękach Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
Wrzesień 1388 We wrześniu 1388 roku Witold Kiejstutowicz wsparł zbrojnie Skirgiełłę w walkach z krzyżakami pod dowództwem marszałka Engelharta Rabe. [więcej]
Maj 1389 W końcu maja 1389 roku w Lublinie Witold Kiejstutowicz dzięki mediacji Władysława Jagiełły pojednał się ze Skirgiełłą. [więcej]
Jesień 1389 Jesienią 1389 roku podczas nieobecności Skirgiełły Witold Kiejstutowicz próbował zająć Wilno. Dzięki czujności Korybuta jego wysiłek zakończył się niepowodzeniem. [więcej]
19 styczeń 1390 19 stycznia 1390 roku Witold Kiejstutowicz wystawił wielkiemu mistrzowi Konradowi Zöllnerowi dokument, w którym zobowiązał się do odnowienia wcześniejszych przyrzeczeń wobec zakonu. Niedługo potem krzyżacki marszałek Rabe wtargnął z Witoldem w głąb Litwy, pustosząc mijane terytoria. W ten sposób zaczęła się druga wojna Jagiełły z Witoldem. [więcej]
Luty 1390 W lutym 1390 roku Władysław Jagiełło z polskim rycerstwem zajął należące do Witolda Kiejstutowicza Podlasie, a potem przystąpiono do oblężenia Grodna. [więcej]
Lato 1390 Zapewne latem 1390 roku w Malborku Witold Kiejstutowicz przyjął posłów Wasyla I, którzy przybyli z propozycją mariażu moskiewskiego księcia z córką Litwina Zofią. [więcej]
Sierpień 1391 Pod koniec sierpnia 1391 roku Witold Kiejstutowicz u boku wielkiego mistrza Konrada Wallenroda wtargnął ponownie na Litwę. Był to kolejny etap wojny Jagiełły z Witoldem. Niedługo potem Witold Kiejstutowicz razem z marszałkiem Rabe zdobyli Wiłkomierz. [więcej]
Listopad 1391 W listopadzie 1391 roku Witold Kiejstutowicz i marszałek Rabe kontynuując działania wojny Jagiełły z Witoldem zdobyli Merecz i Grodno. [więcej]
Czerwiec 1392 Pod koniec czerwca 1392 roku za namową Henryka Mazowieckiego Witold Kiejstutowicz zdecydować się zakończyć wojnę z Jagiełłą. W tym celu rozkazał spalić Ritterswerder, zburzył Metenburg i Neugarten i powrócił na Litwę. [więcej]
4 lipiec 1392 4 lipca 1392 roku w Ostrowie Witold Kiejstutowicz zawarł z Władysławem Jagiełłą kończące konflikt zbrojny porozumienie, w myśl którego otrzymał rządy namiestnicze na Litwie, w zamian odstępując od sojuszu z Krzyżakami i zobowiązując się do wierności królowi i Koronie Polskiej. [więcej]
6 grudzień 1392 6 grudnia 1392 roku w Bełzie dzięki mediacji Władysława Jagiełły Witold Kiejstutowicz pogodził się ze Skirgiełłą. [więcej]
Styczeń 1393 Na początku 1393 roku Witold Kiejstutowicz i Skirgiełło wzięli udział w wyprawie do Witebskiego Księstwa, której celem było stłumienie buntu Świdrygiełły. [więcej]
6 październik 1393 6 października 1393 roku we Lwowie Witold Kiejstutowicz i Skirgiełło poddali się arbitrażowi Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej. Podczas podjętych mediacji królewskiej parze udało się doprowadzić do pojednania zwaśnionych Litwinów. [więcej]
23 grudzień 1394 23 grudnia 1394 roku zmarł Skirgiełło. Witold Kiejstutowicz wykorzystał tę okoliczność do wzmocnienia swojej pozycji na Litwie. [więcej]
8 luty 1395 8 lutego 1395 roku Witold Kiejstutowicz u boku Władysława Jagiełły przebywał w Sączu. Miało tu dojść do rokowań z Zygmuntem Luksemburskim, lecz w ostatniej chwili spotkanie odwołano. [więcej]
Marzec 1395 W marcu 1395 roku Witold Kiejstutowicz przystąpił do utworzonej przez Wacława Luksemburskiego skierowanej przeciw Krzyżakom koalicji, celem której było wprowadzenie na arcybiskupstwo ryskie Ottona - syna księcia szczecińskiego Świętobora. [więcej]
1395 W 1395 roku Witold Kiejstutowicz podstępem opanował Smoleńsk i osadził tam własnego namiestnika. [więcej]
10 wrzesień 1395 10 września 1395 roku w Sandomierzu Władysław Jagiełło zawarł z książętami szczecińskimi Bogusławem VII i Świętoborem przymierze skierowane przeciwko Krzyżakom. Do tego porozumienia dołączył również Witold Kiejstutowicz. [więcej]
Marzec 1396 W marcu 1396 roku Witold Kiejstutowicz zawarł pokój z arcybiskupem elektem Ottonem i jego sojusznikiem biskupem dorpackim Dytrychem Damerowem. [więcej]
Lipiec 1396 W lipcu 1396 roku Witold Kiejstutowicz zawarł dwumiesięczny rozejm z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Styczeń 1397 W styczniu 1397 roku Witold Kiejstutowicz zawarł kolejne zawieszenie broni z Krzyżakami. [więcej]
Lipiec 1397 Od lipca 1397 roku Witold Kiejstutowicz sukcesywnie przedłużał rozejm z Krzyżakami, dzięki czemu zawieszenie broni przetrwało do Wielkanocy następnego roku. [więcej]
1398 W pierwszych miesiącach 1398 roku Witold Kiejstutowicz otrzymał od Jadwigi Andegaweńskiej list z żądaniem zapłacenia czynszów z ziem ruskich. [więcej]
24 kwiecień 1398 24 kwietnia 1398 roku w Grodnie Witold Kiejstutowicz uzgodnił z Zakonem Krzyżackim warunki pokoju. [więcej]
12 październik 1398 12 października 1398 roku na wyspie Salin na Niemnie albo Dubissie Witold Kiejstutowicz uroczyście podpisał pokojowe porozumienie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
12 lub 16 sierpień 1399 12 lub 16 sierpnia 1399 roku Witold Kiejstutowicz poniósł klęskę w bitwie z Tatarami nad Worsklą. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojna Jagiełły
z Witoldem
1390-1392

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Skirgiełło
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Witolda została około 1370 roku Anna córka księcia smoleńskiego Światosława Iwanowicza

  1. Zofia - żona żona Wasyla I Dymitrowicza

Drugą żoną Witolda została około 1418 roku Julianna Holszańska, wdowa po kniaziu Iwanie Karaczewskim. Para nie doczekała się potomstwa.

Następca: Świdrygiełło

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2020 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Witold_Kiejstutowicz
#WitoldKiejstutowicz
822

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.