ozdoba

WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK

(1306-1333)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Władysław I Łokietek
Dynastia: Piastów
Urodzony: Pomiędzy 3 marca 1260 roku
a 19 stycznia 1261 roku
Zmarł: 2 marca 1333 roku
w Krakowie
Rodzice: Kazimierz I kujawski
i Eufrozyna
Przydomek Władysław od chwili narodzin wyróżniał się niskim wzrostem i dlatego nazywano go „Łokietkiem" (od: łokieć). [więcej]
3 styczeń 1268 3 stycznia 1268 roku w Chełmnie odbył się pod przewodnictwem króla Czech Przemysła Ottokara II szczyt, na którym doszło do podziału Kujaw. Władysław Łokietek wspólnie z braćmi Kazimierzem II i Siemowitem otrzymali Księstwo Brzesko-Dobrzyńskie. Ich przyrodni brat Ziemomysł Inowrocławski przejął zdecydowanie większe terytorium ze stolicą w Inowrocławiu. [więcej]
1268 Tym sposobem w 1268 roku Władysław I Łokietek stał się władcą jednego z najmniejszych obszarów w regionie Księstwa Brzesko-Kujawskiego. [więcej]
1273 W 1273 roku Władysław Łokietek przeprowadził się na pewien czas do Krakowa pod opiekę Bolesława Wstydliwego. [więcej]
1275 W 1275 roku Władysław Łokietek zawarł sojusz z Bolesławem Siemowitowiczem. [więcej]
14 kwiecień 1279 Przed 14 kwietnia 1279 roku Władysław Łokietek zaręczył się z Jadwigą córką Przemysła II.
1282 W początkach 1282 roku Władysław I Łokietek otrzymał od Przemysła II kasztelanię kruszwicką. [więcej]
1282 W 1282 roku Władysław I Łokietek wsparł zbrojnie wyprawę Bolesława Siemowitowicza na dzielnicę Konrada Czerskiego. [więcej]
1284 W 1284 roku Władysław Łokietek odmówił pomocy zbrojnej Leszkowi Czarnemu w wojnie z Krzyżakami o Ziemię Gniewską. [więcej]
15 sierpień 1285 15 sierpnia 1285 roku Władysław I Łokietek przebywał w Sulejowie, gdzie wspólnie z arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem Świnką, Przemysłem II i Ziemomysłem Inowrocławskim potwierdził ugodę kończącą skandal, jaki ujawnił się w tutejszym klasztorze cystersów. [więcej]
15 sierpnia 1286 Po 15 sierpnia 1286 roku Władysław Łokietek na prośbę Leszka Czarnego pomógł Bolesławowi Mazowieckiemu zbrojnie odzyskać Płock. [więcej]
1288 W 1288 roku, po śmierci Leszka Czarnego, Władysław Łokietek stał się władcą Księstwa Sieradzkiego. [więcej]
1289 W 1289 roku Władysław Łokietek przystąpił skupionej wokół Bolesława Mazowieckiego do koalicji, której celem było odebranie Krakowa z rąk stronników Henryka Prawego. [więcej]
26 luty 1289 26 lutego 1289 roku Władysław Łokietek brał udział w zwycięskiej bitwie pod Siewierzem, w której pokonane zostały oddziały stronników Henryka Prawego.
Wiosna 1289 Po zwycięskiej bitwie koalicja, do której należał Władysław Łokietek, ruszyła do stolicy Małopolski, aby odbić ją z rąk popleczników Henryka Prawego. Sprzymierzonym udało się zająć Kraków, lecz pomimo kilkumiesięcznego oblężenia Wawel postał niezdobyty. [więcej]
Lato 1289 Latem 1289 roku, gdy przedłużające się oblężenie nie przynosiło spodziewanego skutku, Władysław Łokietek rozpoczął akcję zjednywania sobie mieszczan krakowskich. Celem było przejęcie małopolskiego tronu. [więcej]
Lato 1289 Kiedy zniechęcony brakiem sukcesu w przedłużającym się oblężeniu Wawelu Bolesław Siemowitowicz opuścił Kraków, Władysław Łokietek zatwierdził mieszczanom wszystkie przywileje nadane im wcześniej przez Leszka Czarnego. [więcej]
29 sierpień 1289 29 sierpnia 1289 roku Władysław Łokietek przegrał pod Skałą bitwę z wojskami Henryka Prawego. Ustąpiwszy z pola bitwy książę sieradzki schronił się w Krakowie. [więcej]
Sierpień 1289 Po zwycięskiej bitwie wojska Henryka Probusa stanęły pod Krakowem. Gdy mieszczenie otworzyli bramy, Władysław Łokietek cudem uratował wolność, ratując się ucieczką poza mury miasta. [więcej]
Wrzesień 1289 Władysław Łokietek opuściwszy Kraków udał się do Sandomierza. [więcej]
Jesień 1289 Jesienią 1289 roku Władysław Łokietek udał się po pomoc na Węgry, skąd pochodziła jego teściowa. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1290 Zapewne po śmierci Henryka Prawego na przełomie czerwca i lipca 1290 roku Władysław Łokietek próbował przejąć władzę w Krakowie. [więcej]
Jesień 1290 Prawdopodobnie jesienią 1290 roku Władysław Łokietek rozpoczął zajmowanie małopolskich terytoriów. [więcej]
Wiosna / lato 1291 Po zajęciu Krakowa przez Wacława II czeskie oddziały próbowały zająć Ziemię Sandomierską, lecz Władysław Łokietek stawił im skuteczny opór. [więcej]
Sierpień 1292 Latem 1292 roku na terytorium kontrolowane przez książąt mazowieckich i kujawskich wkroczyła armia Wacława II. Wobec ogromnej przewagi sił w sierpniu 1292 roku pod Sieradzem Władysław Łokietek poddał się władcy Czech i został uwięziony. Następnie w zamian za pięć tysięcy grzywien srebra zrezygnował z prawa do Krakowa i Sandomierza oraz Ziemi Sieradzkiej na korzyść czeskiego władcy. [więcej]
Wrzesień 1292 W końcu września 1292 roku Władysław Łokietek złożył hołd lenny Wacławowi II. W zamian za pięć tysięcy grzywien srebra zrezygnował z prawa do Krakowa i Sandomierza oraz Ziemi Sieradzkiej na korzyść czeskiego króla. [więcej]
Styczeń 1293 Pomiędzy 7 a 12 stycznia 1293 roku Władysław Łokietek uzgodnił z Przemysłem II i Kazimierzem II Łęczyckim antyczeskie przymierze. [więcej]
1293 W 1293 roku Władysław Łokietek pojął za żonę Jadwigę, córkę Bolesława Pobożnego i Jolenty Heleny.
26 czerwiec 1295 Jest wielce prawdopodobne, że 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie Władysław Łokietek uczestniczył w koronacji Przemysła II. [więcej]
Boże Narodzenie 1295 Boże Narodzenie 1295 roku Władysław I Łokietek spędził prawdopodobnie w Gnieźnie w towarzystwie Przemysła II. [więcej]
9 luty 1296 9 lutego 1296 roku zamordowany został Przemysł II. Władysław Łokietek stał się jednym z podejrzanych o zlecenie tej zbrodni. [więcej]
Luty 1296 Po śmierci Przemysła II, mając poparcie części wielkopolskich możnych, Władysław Łokietek wspierany oddziałami Bolesława Mazowieckiego wkroczył zbrojnie do Wielkopolski. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wziął udział w pogrzebie zamordowanego króla. [więcej]
10 marzec 1296 W związku z tym, że prawa do korony posiadał również Henryk III Głogowski, do Wielkopolski wkroczyły również jego wojska. Aby nie dopuścić do rozlewu krwi 10 marca 1296 roku w Krzywiniu zawarto układ, w myśl którego Władysław I Łokietek oddał Głogowczykowi południowo-zachodnią część Wielkopolski oraz ustanowił swoim następcą w całej Wielkopolsce najstarszego syna Henryka IIIHenryka Wiernego. [więcej]
6 czerwiec 1296 6 czerwiec 1296 roku Władysław I Łokietek przebywał pod Kościanem. [więcej]
9 czerwiec 1296 9 czerwca 1296 roku Władysław Łokietek odebrał Leszkowi Inowrocławskiemu Pomorze Gdańskie. [więcej]
1297 W 1297 roku Władysław Łokietek wspierany węgierskimi oddziałami Andrzeja III zaatakował terytorium należące do Henryka III Głogowskiego. [więcej]
28 luty 1298 Przed 28 lutego 1298 roku Poznań należący do Władysława I Łokietka złupiony został przez oddziały Henryka III Głogowskiego. [więcej]
Wiosna 1298 Wiosną 1298 roku Władysław I Łokietek wspólnie z Bolesławem Mazowieckim przeprowadzili odwetową łupieską wyprawę do Marchii Brandenburskiej. [więcej]
24 czerwiec 1298 24 czerwca 1298 roku w Kościanie Henryk III Głogowski przyjął z rąk biskupa poznańskiego Andrzeja Zaremby propozycję przejęcia całej Wielkopolski wraz z Pomorzem i pomoc w uzyskaniu korony królewskiej. Tym sposobem Władysław I Łokietek utracił władzę w Poznaniu. [więcej]
Grudzień 1298 Na przełomie grudnia 1298 i stycznia 1299 roku Władysław I Łokietek pojawił się w Poznaniu. Doszło wówczas do spotkania księcia z biskupem poznańskim Andrzejem Zarembą i do odzyskania władzy w Wielkopolsce. [więcej]
23 sierpień 1299 23 sierpnia 1299 roku pod wsią Klęka Władysław I Łokietek zawarł z Wacławem II układ, na mocy którego zobowiązał się do przybycia na święta Bożego Narodzenia do Pragi i złożenia tam królowi czeskiemu hołdu [więcej]
Boże Narodzenie 1299 W święta Bożego Narodzenia 1299 roku Władysław I Łokietek, zgodnie z układem zawartym w Klęce, miał pojawić się w Pradze, aby złożyć hołd Wacławowi II. Piastowicz obietnicy nie dotrzymał i pozostał zapewne na Kujawach. [więcej]
Wiosna 1300 Wiosną 1300 roku Wacław II na czele potężnej armii wkroczył na ziemie należące do Władysława I Łokietka i w ciągu kilku miesięcy zajął cały obszar, którym rządził kujawski książę. [więcej]
Wiosna 1300 Wkroczenie Wacława II na Kujawy stało się przyczyną ucieczki Władysława I Łokietka do Węgier. Swą żonę Jadwigę książę pozostawił w Radziejowie pod opieką mieszczanina o nazwisku Gierek. [więcej]
Październik 1300 W październiku 1300 roku w Gdańsku, z powodu nieobecności Władysława I Łokietka miejscowe możnowładztwo poddało Pomorze Wacławowi II. [więcej]
1302 W 1302 roku Władysław I Łokietek z pomocą Rusinów i Tatarów zorganizował najazd na Małopolskę. [więcej]
Jesień 1303 Jesienią 1303 roku dyplomacja Władysława I Łokietka przyniosła oczekiwany skutek. Albrecht I Habsburg zażądał od Wacława II ustąpienia z Polski. [więcej]
1304 W 1304 roku Władysław Łokietek wkroczył zbrojnie do Małopolski i w ciągu kilku miesięcy opanował Sandomierskie i część Krakowskiego. [więcej]
1305 W 1305 roku Władysław Łokietek próbował zdobyć krakowski tron, lecz nie pozwolono mu ta to, a potem ścigano i zmuszono do ukrywania się w jaskiniach Ojcowa. [więcej]
15 sierpień 1306 15 sierpnia 1306 roku Władysław Łokietek po negocjacjach z możnowładztwem zasiadł na krakowskim tronie. [więcej]
1 wrzesień 1306 1 września 1306 roku Władysław Łokietek oficjalnie został uznany za księcia krakowskiego. [więcej]
Grudzień 1306 Prawdopodobnie w grudniu 1306 roku Władysław I Łokietek spustoszył posiadłości należące do Henryka III Głogowskiego. Łupieska wyprawa dotarła aż pod Konin. [więcej]
7 czerwiec 1307 7 czerwca 1307 roku w Wiślicy Władysław I Łokietek wydał dokument określający nowe prawa dla mieszczan w Małopolsce. [więcej]
Sierpień 1308 W sierpniu 1308 roku margrabiowie brandenburscy Otto i Waldemar zajęli Pomorze Gdańskie. Tym sposobem zaskoczony Władysław Łokitek utracił dostęp do morza. [więcej]
Wrzesień 1308 W zaistniałych okolicznościach Władysław Łokietek postanowił zwrócić się o pomoc do Zakonu Krzyżackiego, który propozycję przyjął. Po spisaniu kontraktu regulującego warunki umowy Krzyżacy przystąpili do ataku na Gdańsk. [więcej]
Październik 1308 Wojska krzyżackie, którymi dowodził Günter von Schwarzeburg, wspólnie z Polakami wyparły Brandenburczyków z Gdańska. Następnie uwięziono grupę polskich dowódców możnowładców, wśród których znalazł się sędzia Bogusza i kasztelan Wojciech. Więźniowie stali się rękojmią uregulowania przez Władysława Łokietka zobowiązań finansowych wobec Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
13 listopad 1308 Wzmocniona napływającymi posiłkami krzyżacka załoga 13 listopada 1308 roku dokonała rzezi polskiego mieszczaństwa i rycerstwa w Gdańsku. Władysław I Łokietek był bezradny. [więcej]
Kwiecień 1308 W kwietniu 1309 roku we wsi Grabie na Kujawach Władysław I Łokietek spotkał się z posłami Zakonu w sprawie odzyskania Gdańska. Tam dowiedział, że oczekiwanym przez Krzyżaków zadośćuczynieniem za pomoc na Pomorzu jest kwota sto tysięcy grzywien szerokich, czyli ciężkich groszy. Zakon Krzyżacki jednocześnie złożył polskiemu księciu propozycję odkupienia od niego praw do Pomorza Gdańskiego. Władysław I Łokietek zerwał rokowania i powrócił do Krakowa. [więcej]
Maj 1311 W maju 1311 roku gnębione dużymi podatkami mieszczaństwo Krakowa ogłosiło rebelię. Usunięto urzędników Władysława Łokietka i zwrócono się do Jana Luksemburskiego z prośbą o objęcie władzy w Małopolsce. [więcej]
1312 W 1312 roku Wielkopolanie wystąpili przeciwko swemu władcy Henrykowi IV Wiernemu. Władysław I Łokietek zaczął wspierać rebelię licząc na wielkopolski tron. [więcej]
1314 W 1314 roku Wielkopolanie zdobyli Poznań ostatni przyczółek Henryka IV Wiernego. Władysław I Łokietek na zaproszenie wielkopolskich możnych przebył do stolicy i przejął władzę. [więcej]
Czerwiec 1318 W czerwcu 1318 roku na zjeździe w Sulejowie zapadła decyzja o wystosowaniu do papieża prośby o zgodę na koronację Władysława I Łokietka. Inicjatorem akcji był biskup włocławski Gerward. [więcej]
20 styczeń 1320 20 stycznia 1320 roku w krakowskiej katedrze Władysław Łokietek razem z małżonką dostąpił zaszczytu koronacji. Ceremonię celebrował arcybiskup gnieźnieński Janisław. Od tej pory Kraków stał miejscem koronacji i pochówku władców Polski. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Siewierz 1289

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Wacław III
Żony i potomstwo:

Żoną Władysława Łokietka została w 1293 roku Jadwiga - córka Bolesława Pobożnego. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

  1. Kunegunda - żona Bernarda świdnickiego
  2. Stefan - zmarł w dzieciństwie
  3. Władysław - zmarł w dzieciństwie
  4. Elżbieta - żona Karola Roberta - króla Węgier
  5. Jadwiga
  6. Kazimierz Wielki
Następca: Kazimierz III Wielki

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2018 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#29

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.