ozdoba

WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK

(1306-1333)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Władysław I Łokietek
Dynastia: Piastów
Urodzony: Pomiędzy 3 marca 1260
a 19 stycznia 1261 roku
Zmarł: 2 marca 1333 roku
w Krakowie
Rodzice: Kazimierz I kujawski
i Eufrozyna
1260 Władysław I Łokietek urodził się około 1260 roku. [więcej]
Przydomek Władysław od chwili narodzin wyróżniał się niskim wzrostem i dlatego nazywano go Łoktek lub Loketh (od: łokieć). [więcej]
3 styczeń 1268 3 stycznia 1268 roku w Chełmnie odbył się pod przewodnictwem króla Czech Przemysła Ottokara II szczyt, na którym doszło do podziału Kujaw. Władysław Łokietek wspólnie z braćmi Kazimierzem II i Siemowitem otrzymali Księstwo Brzesko-Dobrzyńskie. Ich przyrodni brat Ziemomysł Inowrocławski przejął zdecydowanie większe terytorium ze stolicą w Inowrocławiu. [więcej]
1268 Tym sposobem w 1268 roku Władysław I Łokietek stał się władcą jednego z najmniejszych obszarów w regionie Księstwa Brzesko-Kujawskiego. [więcej]
7 sierpień 1273 7 sierpnia 1273 roku we Włocławku Bolesław Pobożny wspólnie z biskupem włocławskim Wolimirem wydali werdykt w sporze Władysława Łokietka i jego matki Eufrozyny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1273 W 1273 roku Władysław Łokietek przeprowadził się na pewien czas do Krakowa pod opiekę Bolesława Wstydliwego. [więcej]
1275 W 1275 roku Władysław Łokietek zawarł sojusz z Bolesławem Siemowitowiczem. [więcej]
14 kwiecień 1279 Przed 14 kwietnia 1279 roku Władysław Łokietek zaręczył się z Jadwigą, córką Przemysła II.
1282 W początkach 1282 roku Władysław I Łokietek otrzymał od Przemysła II kasztelanię kruszwicką. [więcej]
1282 W 1282 roku Władysław I Łokietek wsparł zbrojnie wyprawę Bolesława Siemowitowicza na dzielnicę Konrada Czerskiego. [więcej]
1284 W 1284 roku Władysław Łokietek odmówił pomocy zbrojnej Leszkowi Czarnemu w wojnie z Krzyżakami o Ziemię Gniewską. [więcej]
15 sierpień 1285 15 sierpnia 1285 roku Władysław I Łokietek przebywał w Sulejowie, gdzie wspólnie z arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem Świnką, Przemysłem II i Ziemomysłem Inowrocławskim potwierdził ugodę kończącą skandal, jaki ujawnił się w tutejszym klasztorze cystersów. [więcej]
15 sierpnia 1286 Po 15 sierpnia 1286 roku Władysław Łokietek na prośbę Leszka Czarnego pomógł Bolesławowi Mazowieckiemu zbrojnie odzyskać Płock. [więcej]
1288 W 1288 roku, po śmierci Leszka Czarnego, Władysław Łokietek stał się władcą Księstwa Sieradzkiego. [więcej]
1289 W 1289 roku Władysław Łokietek przystąpił skupionej wokół Bolesława Mazowieckiego do koalicji, której celem było odebranie Krakowa z rąk stronników Henryka Prawego. [więcej]
26 luty 1289 26 lutego 1289 roku Władysław Łokietek brał udział w zwycięskiej bitwie pod Siewierzem, w której pokonane zostały oddziały stronników Henryka Prawego.
Wiosna 1289 Po zwycięskiej bitwie koalicja, do której należał Władysław Łokietek, ruszyła do stolicy Małopolski, aby odbić ją z rąk popleczników Henryka Prawego. Sprzymierzonym udało się zająć Kraków, lecz pomimo kilkumiesięcznego oblężenia Wawel postał niezdobyty. [więcej]
Lato 1289 Latem 1289 roku, gdy przedłużające się oblężenie nie przynosiło spodziewanego skutku, Władysław Łokietek rozpoczął akcję zjednywania sobie mieszczan krakowskich. Celem było przejęcie małopolskiego tronu. [więcej]
Lato 1289 Kiedy zniechęcony brakiem sukcesu w przedłużającym się oblężeniu Wawelu Bolesław Siemowitowicz opuścił Kraków, Władysław Łokietek zatwierdził mieszczanom wszystkie przywileje nadane im wcześniej przez Leszka Czarnego. [więcej]
29 sierpień 1289 29 sierpnia 1289 roku Władysław Łokietek przegrał pod Skałą bitwę z wojskami Henryka Prawego. Ustąpiwszy z pola bitwy książę sieradzki schronił się w Krakowie. [więcej]
Sierpień 1289 Po zwycięskiej bitwie wojska Henryka Probusa stanęły pod Krakowem. Gdy mieszczenie otworzyli bramy, Władysław Łokietek cudem uratował wolność, ratując się ucieczką poza mury miasta. [więcej]
Wrzesień 1289 Władysław Łokietek opuściwszy Kraków udał się do Sandomierza. [więcej]
Jesień 1289 Jesienią 1289 roku Władysław Łokietek udał się po pomoc na Węgry, skąd pochodziła jego teściowa. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1290 Zapewne po śmierci Henryka Prawego na przełomie czerwca i lipca 1290 roku Władysław Łokietek próbował przejąć władzę w Krakowie. [więcej]
Wrzesień 1290 We wrześniu 1290 roku Władysław Łokietek gościł na swym dworze węgierskich posłów, którzy przybyli na ziemie Piastów między innymi po narzeczoną dla króla Andrzeja III. Władysław Łokietek zaproponował gościom Fenennę, córkę swego przyrodniego brata Ziemomysła Inowrocławskiego i Salomei. Zbliżenie Władysława Łokietka z węgierskim dworem pozwoliło księciu wypłynąć na akwen szerszej polityki. [więcej]
Jesień 1290 Przy okazji rokowań Władysława I Łokietka z Salomeą Pomorską w związku z mariażem Fenenny z Andrzejem III doszło prawdopodobnie do jakiś ustaleń w sprawie kasztelanii kruszwickiej i radziejowskiej, znajdujących się wówczas w rękach Władysława Łokietka. [więcej]
Jesień 1290 Prawdopodobnie jesienią 1290 roku Władysław Łokietek rozpoczął zajmowanie małopolskich terytoriów. [więcej]
Wiosna / lato 1291 Po zajęciu Krakowa przez Wacława II czeskie oddziały próbowały zająć Ziemię Sandomierską, lecz Władysław Łokietek stawił im skuteczny opór. [więcej]
Jesień 1291 Jesienią 1291 roku wycofały się węgierskie posiłki. Osłabiony tym sposobem Władysław Łokietek naciskany przez czeskie zastępy opuścił Ziemię Krakowską, lecz kontynuował wojnę podjazdową z oddziałami Wacława II na Sandomierszczyźnie. [więcej]
Sierpień 1292 W sierpniu 1292 roku na terytorium kontrolowane przez książąt mazowieckich i kujawskich wkroczyła armia Wacława II. Wobec ogromnej przewagi sił w sierpniu 1292 roku Władysław Łokietek wycofał się w okolice Sieradza. [więcej]
Wrzesień 1292 We wrześniu 1292 roku Władysław Łokietek został pokonany przez Wacława II i dostał się do niewoli. [więcej]
9 październik 1292 9 października 1292 roku Władysław Łokietek w zamian za pięć tysięcy grzywien srebra zrezygnował z prawa do Krakowa i Sandomierza oraz Ziemi Sieradzkiej na korzyść czeskiego króla. Oprócz tego złożył złożył hołd lenny Wacławowi II. [więcej]
Styczeń 1293 Pomiędzy 7 a 12 stycznia 1293 roku Władysław Łokietek uzgodnił z Przemysłem II i Kazimierzem II Łęczyckim antyczeskie przymierze. [więcej]
1293 W 1293 roku Władysław Łokietek pojął za żonę Jadwigę, córkę Bolesława Pobożnego i Jolenty Heleny.
1294 W 1294 roku Władysław Łokietek zgodnie z obietnicą z 1290 roku złożoną Salomei miał przekazać Leszkowi Inowrocławskiemu kasztelanię kruszwicką. Niestety stryj nie wywiązał się z obietnicy. Epizod ten bez wątpienia pogorszył rodzinne relacje. [więcej]
26 czerwiec 1295 Jest wielce prawdopodobne, że 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie Władysław Łokietek uczestniczył w koronacji Przemysła II. [więcej]
Boże Narodzenie 1295 Boże Narodzenie 1295 roku Władysław I Łokietek spędził prawdopodobnie w Gnieźnie w towarzystwie Przemysła II. [więcej]
9 luty 1296 9 lutego 1296 roku zamordowany został Przemysł II. Władysław Łokietek stał się jednym z podejrzanych o zlecenie tej zbrodni. [więcej]
Luty 1296 Po śmierci Przemysła II, mając poparcie części wielkopolskich możnych, Władysław Łokietek wspierany oddziałami Bolesława Mazowieckiego wkroczył zbrojnie do Wielkopolski. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wziął udział w pogrzebie zamordowanego króla. [więcej]
10 marzec 1296 W związku z tym, że prawa do korony posiadał również Henryk III Głogowski, do Wielkopolski wkroczyły również jego wojska. Aby nie dopuścić do rozlewu krwi 10 marca 1296 roku w Krzywiniu zawarto układ, w myśl którego Władysław I Łokietek oddał Głogowczykowi południowo-zachodnią część Wielkopolski oraz ustanowił swoim następcą w całej Wielkopolsce najstarszego syna Henryka IIIHenryka Wiernego. [więcej]
Maj 1296 Wiosną 1296 roku Pomorze Gdańskie przejął Leszek Inowrocławski. W maju tego samego roku w Gdańsku wystawił dokument, nazywając siebie księciem Pomorza. Władysław I Łokietek wyruszył na północ, aby odebrać bratankowi niedawno zajęte przez niego terytorium. [więcej]
6 czerwiec 1296 6 czerwiec 1296 roku Władysław I Łokietek przebywał pod Kościanem. [więcej]
9 czerwiec 1296 9 czerwca 1296 roku Władysław Łokietek odebrał Leszkowi Inowrocławskiemu Pomorze Gdańskie. [więcej]
Sierpień 1296 Na początku sierpnia 1296 roku Władysław Łokietek przebywał w Poznaniu, a potem wyruszył na Pomorze. [więcej]
16 wrzesień 1296 16 września 1296 roku Władysław Łokietek był z powrotem w Poznaniu. [więcej]
28 luty 1297 Aby pozyskać przychylność biskupa krakowskiego Jana Muskaty, Władysław Łokietek 28 lutego 1297 roku zatwierdził dwa przywileje, zawierające nadanie obszernych wolności dobrom duchownym w księstwie sieradzkim. [więcej]
1297 W 1297 roku Władysław Łokietek, wspierany węgierskimi oddziałami Andrzeja III, zaatakował terytorium należące do Henryka III Głogowskiego. [więcej]
18 listopad 1297 18 listopada 1297 roku w Sieradzu Władysław Łokietek za cenę 5000 grzywien srebra krakowskiej wagi podjętych od Wacława II, zrzekł się swych praw do Ziemi Krakowskiej i Sandomierskiej. [więcej]
28 luty 1298 Przed 28 lutego 1298 roku Poznań, należący do Władysława I Łokietka, złupiony został przez oddziały Henryka III Głogowskiego. [więcej]
Wiosna 1298 Wiosną 1298 roku Władysław I Łokietek wspólnie z Bolesławem Mazowieckim przeprowadzili odwetową łupieską wyprawę do Marchii Brandenburskiej. [więcej]
Czerwiec-lipiec 1298 W czerwcu 1298 roku Władysław I Łokietek udał się na Pomorze. [więcej]
24 czerwiec 1298 24 czerwca 1298 roku w Kościanie Henryk III Głogowski przyjął z rąk biskupa poznańskiego Andrzeja Zaremby propozycję przejęcia całej Wielkopolski wraz z Pomorzem i pomoc w uzyskaniu korony królewskiej. Tym sposobem Władysław I Łokietek utracił władzę w Poznaniu. [więcej]
20 lipiec 1298 20 lipca 1298 roku Władysław I Łokietek przebywał w towarzystwie arcybiskupa Jakuba Świnki w Łęczycy. [więcej]
Sierpień 1298 W sierpniu 1298 roku Władysław I Łokietek powrócił do Kalisza. Tu zawarł z Lubeką przymierze, w myśl którego zwolnił kupców lubeckich od ceł w całym swoim państwie oraz pozwolił im wystawić w Gdańsku dom handlowy. [więcej]
Grudzień 1298 Na przełomie grudnia 1298 i stycznia 1299 roku Władysław I Łokietek pojawił się w Poznaniu. Doszło wówczas do spotkania z biskupem poznańskim Andrzejem Zarembą i być może do odzyskania przez księcia władzy w Wielkopolsce. [więcej]
1299 Nie wiadomo dokładnie kiedy z powodu zatargu z biskupem poznańskim Andrzejem Zarembą Władysław I Łokietek otrzymał klątwę biskupią. [więcej]
Kwiecień-maj 1299 W kwietniu i maju 1299 roku Władysław I Łokietek przebywał na Pomorzu. [więcej]
27 lipiec 1299 Zagrożony możliwą agresją Wacława II Władysław I Łokietek zwrócił się o pomoc finansową do Lubeki. 27 lipca 1299 roku wystawił kolejny dokument zabraniający ściągania ceł od lubeczan. [więcej]
23 sierpień 1299 23 sierpnia 1299 roku pod wsią Klęka Władysław I Łokietek za pośrednictwem księcia opawskiego Mikołaja zawarł z Wacławem II układ, na mocy którego zobowiązał się do przybycia na święta Bożego Narodzenia do Pragi i złożenia tam hołdu królowi czeskiemu. [więcej]
29 listopada 1299 29 listopada 1299 roku w Poznaniu Władysław I Łokietek został świadkiem wystawienia dokumentu, będącego zatwierdzeniem transakcji majątkowej biskupa poznańskiego Andrzeja Zaremby z jego bratem Wawrzyńcem, dokonanego w obecności baronów wielkopolskich na korzyść kapituły poznańskiej. To świadczyło o zakończonym sporze pomiędzy Władysławem Łokietkiem i biskupem poznańskim Andrzejem Zarembą i prawdopodobnym zdjęciu klątwy z księcia. [więcej]
Boże Narodzenie 1299 W święta Bożego Narodzenia 1299 roku Władysław I Łokietek zgodnie z układem zawartym w sierpniu w Klęce miał pojawić się w Pradze, aby złożyć hołd Wacławowi II. Piastowicz obietnicy nie dotrzymał i pozostał zapewne na Kujawach. [więcej]
29 czerwiec 1300 29 czerwca 1300 roku Wacław II otrzymał od Albrechta I Habsburga jako lenno Rzeszy wszystkie ziemie, które wcześniej uznały zwierzchność Władysława I Łokietka. [więcej]
Lipiec 1300 Wiosną 1300 roku Wacław II na czele potężnej armii wkroczył na ziemie należące do Władysława I Łokietka i w ciągu kilku miesięcy zajął cały obszar, którym rządził kujawski książę. [więcej]
Sierpień 1300 Wkroczenie Wacława II na Kujawy stało się przyczyną ucieczki Władysława I Łokietka do Węgier. Swą żonę Jadwigę książę pozostawił w Radziejowie pod opieką mieszczanina o nazwisku Gierek. [więcej]
Sierpień 1300 Nie wiadomo jaką drogę wybrał Władysław Łokietek, wiadomo jedynie, że celem wyprawy kujawskiego księcia był Rzym i audiencja u Bonifacego VIII. [więcej]
Październik 1300 W październiku 1300 roku w Gdańsku z powodu nieobecności Władysława I Łokietka miejscowe możnowładztwo poddało Pomorze Wacławowi II. [więcej]
Listopad 1300 W listopadzie 1300 roku w Gnieźnie odbyła się koronacja Wacława II. Kilku mniejszych piastowskich książąt złożyło hołd nowemu królowi Polski. Wśród niech byli synowie Ziemomysła Inowrocławskiego, którzy wynagrodzeni zostali długo oczekiwaną kasztelanią kruszwicką. To czego unikał przez tyle lat Władysław I Łokietek uczynił czeski monarcha.
Dzięki hołdowi terytorium swe powiększył również Siemowit Dobrzyński, przejmując część dotychczasowej kasztelanii brzeskiej. [więcej]
1301 Władysław I Łokietek dotarł do Rzymu zapewne pod koniec 1300 roku i wziął udział w obchodach Roku Łask Bonifacego VIII. Tam na początku 1301 roku pojawiła się szansa uzyskania pomocy skierowanej przeciwko Wacławowi II. [więcej]
1302 W 1302 roku Władysław I Łokietek z pomocą Rusinów i Tatarów zorganizował najazd na Małopolskę. [więcej]
1302 Jest wielce prawdopodobne, że w 1302 roku szukający sojuszników chętnych do walki z Wacławem II Władysław I Łokietek przebywał w Wiedniu w otoczeniu Rudolfa I Habsburga. [więcej]
Jesień 1303 Jesienią 1303 roku dyplomacja Władysława I Łokietka przyniosła oczekiwany skutek. Albrecht I Habsburg zażądał od Wacława II ustąpienia z Polski. [więcej]
24 sierpień 1304 24 sierpnia 1304 roku Władysław Łokietek zapewne uczestniczył w zjeździe w Bratysławie, gdzie utworzyła się koalicja skierowana przeciwko Wacławowi II. W jej skład weszli Albrecht I Habsburg i Karol I Robert. [więcej]
Jesień 1304 Jesienią 1304 roku Władysław Łokietek wkroczył zbrojnie do Małopolski i w ciągu kilku miesięcy opanował Sandomierskie i część Krakowskiego. Ośrodkiem swej władzy uczynił Wiślicę. [więcej]
1 luty 1305 W dokumencie wystawionym 1 lutego 1305 roku w Wiślicy Władysław Łokietek tytułował się księciem krakowskim i sandomierskim. [więcej]
1305 Prawdopodobnie w 1305 roku oddział Władysława I Łokietka pochwycił biskupa krakowskiego Jana Muskatę. Uwięziony hierarcha obiecał wówczas na drzewo św. Krzyża, że pomoże polskiemu księciu w odzyskaniu Ziemi Krakowskiej. [więcej]
1305 W 1305 roku Władysław Łokietek spotkał się z Kazimierzem Gniewkowskim w sprawie zawiązania antyczeskiego sojuszu. [więcej]
1305 W 1305 roku Władysław Łokietek próbował zdobyć krakowski tron, lecz nie pozwolono mu na to, a potem ścigano i zmuszono do ukrywania się w jaskiniach Ojcowa. [więcej]
Styczeń 1306 W styczniu 1306 roku w Toruniu Władysław Łokietek uczestniczył w negocjacjach, mających na celu rozstrzygniecie sporu, jaki powstał pomiędzy Przemysłem Inowrocławskim i starostą Pawłem z Pauelsteinu. [więcej]
15 maj 1306 Wiosną 1306 roku Władysław Łokietek czynił starania, których celem było zebranie stronników i objęcie władzy w Krakowie. To w pełni mu się, udało ponieważ Wzgórze Wawelskie 15 maja 1306 roku znajdowało się w jego rękach. [więcej]
4 sierpień 1306 4 sierpnia 1306 roku zamordowany został Wacław III, który podążał w kierunku Polski na czele wyprawy, mającej na celu odzyskanie władzy w kraju Piastów. Można zauważyć, że los uśmiechnął się wówczas do Władysława Łokietka i uchronił go przed konfliktem z silnym państwem czeskim. [więcej]
15 sierpień 1306 15 sierpnia 1306 roku Władysław Łokietek po negocjacjach z możnowładztwem zasiadł na krakowskim tronie. [więcej]
1 wrzesień 1306 1 września 1306 roku Władysław Łokietek oficjalnie został uznany za księcia krakowskiego. Wówczas Kraków stał się stolicą jego państwa i tu rozpoczął się proces odbudowy kraju Piastów. [więcej]
2 wrzesień 1306 Podczas krakowskiego wiecu Władysław Łokietek wydał kilka przywilejów. Obdarowani nimi zostali między innymi wójtowie Krakowa Albert i Henryk oraz biskup krakowski Jan Muskata. [więcej]
12 wrzesień 1306 12 września 1306 roku Władysław Łokietek wydał przywilej dla krakowskich kupców. [więcej]
Jesień 1306 Jesienią 1306 roku Władysław Łokietek udał się na Pomorze Wschodnie, które na przełomie listopada i grudnia 1306 roku uznało jego zwierzchność. W podróży towarzyszył mu Przemysł Inowrocławski, nowy namiestnik Ziemi Świeckiej. [więcej]
27 listopad 1306 27 listopada 1306 roku w Świeciu Władysław Łokietek wydał dokument zatwierdzający przywileje dla klasztoru pelplińskiego. [więcej]
Grudzień 1306 Na początku grudnia 1306 roku Władysław Łokietek przebywał w Byszewie w siedzibie klasztoru i opactwa Cystersów. [więcej]
Grudzień 1306 Prawdopodobnie w drugim tygodniu grudnia 1306 roku Władysław I Łokietek zajął Ziemię Nakielską wraz z Kwieciszewem i Koninem, należącą wówczas do Henryka III Głogowskiego. [więcej]
Grudzień 1306 W połowie grudnia 1306 roku Władysław I Łokietek przebywał w Gdańsku. Tam między innymi wziął udział w arbitrażu rozstrzygającym spór biskupa kujawskiego Gerwarda ze starostą pomorskim Piotrem Święcą. Werdykt wydany przez sędziowskie gremium okazał się korzystny dla hierarchy Kościoła. Piotr Święca został zobligowany do wypłacenia odszkodowania w wysokości 2000 grzywien srebra. [więcej]
Nowy Rok 1307 Nowy Rok 1307 roku przywitał Władysław Łokietek w Gdańsku. W wystawionym wówczas dokumencie po raz pierwszy tytułował się jako „prawdziwy dziedzic całego Królestwa Polskiego". [więcej]
Styczeń 1307 W styczniu 1307 roku Władysław Łokietek opuścił Gdańsk i podążył do Małopolski. Wyjeżdżając lokalnym starostą mianował rycerza kujawskiego Bronisza. [więcej]
4 luty 1307 4 lutego 1307 roku Władysław Łokietek przebywał w Krakowie. Wystawił wówczas dyplom poświadczający, że zastawił biskupowi włocławskiemu Gerwardowi leżącą na Kujawach wieś Przypust na zabezpieczenie sumy 60 i pół grzywny monety toruńskiej. [więcej]
20 maj 1307 W maju 1307 roku Władysław Łokietek był arbitrem w procesie sądowym. Oskarżonym był Strasz, syn Dobiesława z Końskich, zapewne przywódca jednego z zaciężnych oddziałów księcia. Zarzucano mu dokonanie licznych rabunków w dobrach biskupich w okolicach Kielc, Tarczka i Iłży. Pokrzywdzonym był biskup krakowski Jan Muskata. 20 maja 1307 roku w krużgankach klasztoru Dominikanów w Krakowie Władysław Łokietek uznał winnym Strasza z Końskich i zmusił go do publicznego przyznania się do popełnionych ekscesów i przyrzeczenia, że zapłaci biskupowi odszkodowanie w kwocie 250 grzywien w czystym srebrze albo groszach praskich. [więcej]
Maj 1307 Niedługo po ogłoszeniu wyroku w sprawie rozbojów Straszy z Końskich Władysław Łokietek kazał uwięzić biskupa krakowskiego Jana Muskatę. [więcej]
Czerwiec 1307 Prawdopodobnie na początku czerwca 1307 roku Władysław Łokietek kazał uwolnić biskupa krakowskiego Jana Muskatę.
7 czerwiec 1307 7 czerwca 1307 roku w Wiślicy Władysław I Łokietek anulował przywileje zatwierdzone we wrześniu 1306 roku, a następnie wydał dokument, określający nowe prawa dla mieszczan w Małopolsce. Niedługo potem książę kazał zająć zamki biskupa Jana Muskaty, łamiąc w ten sposób militarne podstawy jego politycznego znaczenia. [więcej]
Lato 1307 Latem 1307 roku Władysław Łokietek uczynił Kazimierza Gniewkowskiego namiestnikiem w Tczewie. Obsadzając swych bratanków na pomorskich urzędach Władysław Łokietek pozbawiał godności ród Święców, którzy w czasach Przemyślidów osiągnęli znaczące wpływy na Pomorzu. Szczególnej wrogości do krakowskiego księcia nabrał Piotr Święca. [więcej]
Lipiec 1307 W lipcu 1307 roku za namową Władysława Łokietka arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka wznowił dochodzenie prowadzone przeciw Janowi Muskacie. [więcej]
Lipiec 1307 W związku z atakiem jaki przedsięwzięli Władysław Łokietek i arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka na osobę Jana Muskaty, ten ostatni postanowił szukać pomocy u najwyższej instancji, wniósł wiec apelację do papieża Klemensa V. [więcej]
17 lipiec 1307 17 lipca 1307 roku w Lindowie doszło do podpisania układu, zgodnie z którym Piotr Święca i jego rodzina poddali swoje ziemie margrabiom brandenburskim Ottonowi, Hermanowi i Waldemarowi. Tym sposobem dali pretekst do zajęcia Pomorza przez Brandenburczyków. [więcej]
1307 / 1308 Władysław I Łokietek, dowiedziawszy się o zdradzie rodziny Święców, na przełomie 1307 i 1308 roku podążył na Pomorze. Tam kazał pojmać Piotra Święcę i uwięzić go na zamku w Brześciu Kujawskim. [więcej]
Maj 1308 Pod koniec maja 1308 roku odbył się w Krakowie zjazd dygnitarzy Ziemi Pomorskiej i Kujawskiej. Podczas wiecu zaprzysięgli oni wierność Władysławowi I Łokietkowi, w zamian otrzymując szereg przywilejów. [więcej]
Sierpień 1308 W sierpniu 1308 roku margrabiowie brandenburscy Otton IV ze Strzałą i Waldemar wkroczyli na teren Pomorza Gdańskiego i rozpoczęli Oblężenie Gdańska. Tym sposobem zaskoczony Władysław Łokietek utracił dostęp do morza. [więcej]
Wrzesień 1308 W zaistniałych okolicznościach przebywający w Sandomierzu Władysław Łokietek nakazał sędziemu Boguszy zwrócić się o pomoc do Zakonu Krzyżackiego, który propozycję przyjął. Po spisaniu kontraktu, regulującego warunki umowy, Krzyżacy przystąpili do ataku na Gdańsk. [więcej]
Październik 1308 Wojska krzyżackie, którymi dowodził Günter von Schwarzeburg, wspólnie z Polakami wyparły Brandenburczyków z Gdańska. Następnie uwięziono grupę polskich dowódców możnowładców, wśród których znalazł się sędzia Bogusza i kasztelan Wojciech. Więźniowie stali się rękojmią uregulowania przez Władysława Łokietka zobowiązań finansowych wobec Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
13 listopad 1308 13 listopada 1308 roku wzmocniona napływającymi posiłkami krzyżacka załoga dokonała w Gdańsku rzezi polskiego mieszczaństwa i rycerstwa. Władysław I Łokietek był bezsilny. [więcej]
Listopad 1308 W listopadzie 1308 roku Kazimierz Gniewkowski bez walki lub ewentualnie po krótkim oporze poddał Krzyżakom Tczew. Tym sposobem kolejny punkt oporu przeszedł w ręce Zakonu. [więcej]
1308 / 1309 Na przełomie 1308 i 1309 roku Władysław I Łokietek ściągnął do Krakowa nieufnego Jana Muskatę w celu wypracowania płaszczyzny porozumienia i wzajemnego pojednania. Niestety negocjacje prowadzone przy współudziale biskupa wrocławskiego Henryka nie przyniosły rozwiązania. Wówczas Władysław Łokietek kazał uwięzić Jana Muskatę. [więcej]
Styczeń 1309 Najpóźniej w styczniu 1309 roku w Grabiach, w pobliżu miasta Gniewkowo i w sąsiedztwie Murzynna, wówczas posiadłości krzyżackiej, doszło w obecności biskupa włocławskiego Gerwarda do spotkania Władysława Łokietka z mistrzem krzyżackim. Krakowski książę zażądał zwrotu Pomorza Gdańskiego w zamian oferując finansową rekompensatę. Niestety niebotyczna kwota stu tysięcy grzywien szerokich czyli ciężkich groszy podana przez Krzyżaków nie była w zasięgu potomków Piasta. [więcej]
4 marzec 1309 4 marca 1309 roku papież Klemens V wystosował do Władysława Łokietka pismo z żądaniem pod groźbą ekskomuniki uwolnienia biskupa Jana Muskaty i oddania zagrabionego majątku kościelnego i świeckiego. [więcej]
2 lipiec 1309 Latem 1309 roku stale przetrzymywany w areszcie Jan Muskata zdecydował się na zawarcie porozumienia. 2 lipca 1309 roku wystawił dokument, w którym zobowiązał się do przestrzegania wierności i pokoju w stosunku do Władysława Łokietka i jego potomków. Oprócz tego przyrzekł oddać w zarząd kapituły zamek w Lipowcu. [więcej]
13 wrzesień 1309 13 września 1309 roku w Myśliborzu margrabia brandenburski Waldemar odsprzedał swoje rzekome prawa do Pomorza Gdańskiego Krzyżakom. Niedługo potem poddało się oblężone Świecie - ostatni punkt polskiego oporu. Skutkiem tego Władysław I Łokietek utracił bezpośredni dostęp do morza. [więcej]
29 grudzień 1309 Władysław I Łokietek, pragnąc zdobyć przychylność legata papieskiego w sporze z Janem Muskatą, 29 grudnia 1309 roku nadał biskupstwu krakowskiemu wieś Piotrowin, leżącą na prawym brzegu Wisły w powiecie kazimierskim, oraz wyłożył pieniądze na odbudowę katedry krakowskiej spalonej w 1306 roku. Niestety starania te nie przyniosły pozytywnych skutków. Legat za namową Jana Muskaty zatwierdził ekskomunikę dla Władysława Łokietka, a ziemie do niego należące obłożył interdyktem. [więcej]
27 marzec 1310 27 marca 1310 roku we Frankfurcie nad Odrą Henryk Luksemburski zatwierdził układ sprzedaży wschodniej części Pomorza. Stroną zbywającą byli margrabiowie brandenburscy, a nabywającą Zakon Krzyżacki. W sercu i głowie Władysława Łokietka musiało się gotować. [więcej]
31 marzec 1310 Władysław I Łokietek, aby obłaskawić legata papieskiego, wysłał do Bratysławy biskupa włocławskiego Gerwarda. Nie wiadomo dokładnie, kiedy doszło do spotkania, lecz przed 31 marca 1310 roku legat po wysłuchaniu posła zlecił przeprowadzenie rokowań między biskupem a księciem. [więcej]
20 czerwiec 1310 W 1310 roku Władysław I Łokietek wysłał posła do Awinionu, by złożyć skargę na Zakon Krzyżacki, który dokonał zbrojnej aneksji Pomorza Gdańskiego. 20 czerwca 1310 roku papież Klemens V wystawił bullę, w której umieścił opis zajęcia Gdańska przez Krzyżaków i wymordowania jego mieszkańców. [więcej]
Maj 1311 W maju 1311 roku, gnębione dużymi podatkami mieszczaństwo Krakowa, ogłosiło rebelię. Usunięto urzędników Władysława Łokietka i zwrócono się do Jana Luksemburskiego z prośbą o objęcie władzy w Małopolsce. [więcej]
1312 W 1312 roku Wielkopolanie wystąpili przeciwko swemu władcy Henrykowi IV Wiernemu. Władysław I Łokietek zaczął wspierać rebelię, licząc na wielkopolski tron. [więcej]
1312 W 1312 roku opuścił ten świat Siemowit Dobrzyński. Władysław I Łokietek objął protekcją spuściznę po zmarłym bracie. [więcej]
20 styczeń 1313 Około 20 stycznia 1313 roku pod Włocławkiem Władysław I Łokietek zawarł rozejm z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
10 listopad 1313 10 listopada 1313 roku Władysław I Łokietek zaczął tytułować się księciem Królestwa Polskiego. [więcej]
1314 W 1314 roku Wielkopolanie zdobyli Poznań - ostatni przyczółek Henryka IV Wiernego. Latem Władysław I Łokietek na zaproszenie wielkopolskich możnych przybył do stolicy i przejął władzę. [więcej]
27 czerwiec 1315 27 czerwca 1315 roku pod Krakowem Władysław I Łokietek zawarł przymierze z królem Danii Erykiem VI, skierowane przeciwko margrabiom brandenburskim. [więcej]
1316 W 1316 roku Władysław I Łokietek uczynił Przemysła Inowrocławskiego i Kazimierza Gniewkowskiego namiestnikami w Wielkopolsce. [więcej]
18 grudzień 1316 18 grudnia 1316 roku w Krakowie Władysław I Łokietek gościł Władysława Bytomskiego, Przemysła Inowrocławskiego i Kazimierza Gniewkowskiego. [więcej]
18-23 czerwiec 1318 W dniach 18-23 czerwca 1318 roku na zjeździe w Sulejowie zapadła decyzja o wysłaniu do papieża prośby o zgodę na koronację Władysława I Łokietka. Wystosowano również petycję o podjęcie przez Jana XXII osądu kościelnego sprawy zajęcia Pomorza Wschodniego przez Krzyżaków. Posłem do kurii papieskiej mianowany został biskup włocławski Gerward. [więcej]
Czerwiec 1319 W początkach czerwca 1319 roku w Żarnowcu udało się dyplomacji Władysława I Łokietka doprowadzić do ugody pomiędzy zwaśnionymi z biskupem płockim książętami dobrzyńskimi i zrealizować zdjęcie biskupiej klątwy. [więcej]
20 sierpień 1319 20 sierpnia 1319 roku Jan XXII wydał bullę, w której wyraził zgodę na koronację Władysława I Łokietka. [więcej]
11 wrzesień 1319 11 września 1319 roku Jan XXII poparł starania Władysława I Łokietka o wszczęcie procesu sądowego przeciw Krzyżakom w sprawie Pomorza. Papież wyznaczył również sędziów, którzy mieli przeprowadzić postępowanie. Zostali nimi arcybiskup gnieźnieński Janisław, biskup poznański Domarat i opat klasztoru benedyktynów w Mogilnie Mikołaj. [więcej]
20 styczeń 1320 20 stycznia 1320 roku w krakowskiej katedrze Władysław Łokietek razem z małżonką dostąpił zaszczytu koronacji. Ceremonię celebrował arcybiskup gnieźnieński Janisław. Od tej pory Kraków stał się miejscem koronacji i pochówków władców Polski. [więcej]
14 kwiecień 1320 14 kwietnia 1320 roku rozpoczęła się w Inowrocławiu pierwsza rozprawa w procesie przeciw Krzyżakom o Pomorze. Władysław I Łokietek z pewnością kierował dużą uwagę na to, co działo się w inowrocławskim kościele św. Mikołaja. [więcej]
10 luty 1321 10 lutego 1321 roku w inowrocławskim kościele św. Mikołaja odczytano wyrok skazujący Krzyżaków na zwrot Pomorza i zapłatę odszkodowania w wysokości 30 tysięcy grzywien. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Siewierz 1289

Gdańsk 1308

Tczew 1308

Świecie 1309

Wojny

Zajęcie
Pomorza Gdańskiego
przez Krzyżaków
1308-1309

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Wacław III
Żony i potomstwo:

Żoną Władysława Łokietka została w 1293 roku Jadwiga - córka Bolesława Pobożnego. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

  1. Kunegunda - żona Bernarda świdnickiego
  2. Stefan - zmarł w dzieciństwie
  3. Władysław - zmarł w dzieciństwie
  4. Elżbieta - żona Karola Roberta - króla Węgier
  5. Jadwiga
  6. Kazimierz Wielki
Następca: Kazimierz III Wielki

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2018 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Władysław_Łokietek
#WładysławŁokietek
29

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.