ozdoba

SIEMOWIT IV

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Kazimierz II Sprawiedliwy
Konrad I Mazowiecki
Siemowit I
Bolesław II Mazowiecki
Trojden I
Siemowit III
Siemowit IV
Dynastia: Piastów
Urodzony: w 1352 roku
Zmarł: 6 stycznia 1426 roku
Rodzice: Siemowit III i Eufemia
1373 - 1374 Pomiędzy 12 maja 1373 a 5 stycznia 1374 roku Siemowit III dokonał nowego podziału swojego Mazowsza, w wyniku czego Siemowit IV otrzymał Ziemie Rawską i Czerską wraz z Liwem. [więcej]
8 marzec 1374 8 marca 1374 roku w Płocku Siemowit IV świadkował na wystawionym przez Siemowita III dokumencie, w którym w ramach rekompensaty za wyrządzone szkody nadali arcybiskupstwu trzy wsie położone w Ziemi Sochaczewskiej: Niedźwiadę, Świerzyż (obecnie Świerysz) i Wejmo. Książęce działania miały na celu obłaskawić władze kościelne i skłonić je do zniesienia niedawno nałożonego interdyktu. [więcej]
22 kwiecień 1377 22 kwietnia 1377 roku Siemowit IV uczestniczył w zjeździe możnowładztwa w Sochaczewie, gdzie doszło do zatwierdzenia Statutów mazowieckich, będących regulacją w zakresie prawa karnego. [więcej]
23 wrzesień 1379 23 września 1379 roku w Płocku Siemowit III określił warunki i zasady sukcesji Mazowsza. Na mocy postanowień Siemowit IV miał przejąć Ziemię Gostynińską, Płocką, Płońską, Rawską, Sochaczewską i Wiską. [więcej]
Czerwiec 1381 W czerwcu 1381 roku, po śmierci ojca, Siemowit IV przejął władzę w swojej dzielnicy, której granice określone zostały w umowie sukcesywnej z 23 września 1379 roku. [więcej]
Kwiecień 1382 Po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza Suchywilka (5 kwietnia 1382) Siemowit IV zajął zamek w Łowiczu. [więcej]
2 grudzień 1382 2 grudnia 1382 roku Siemowit IV w porozumieniu z bratem Januszem I zastawił zakonowi krzyżackiemu Ziemię Wiską za 7 tys. grzywien. [więcej]
Luty 1383 Na początku lutego 1383 roku Siemowit IV wziął od Zakonu Krzyżackiego kolejną pożyczkę w wysokości 11 tys. kop groszy praskich. [więcej]
Marzec 1383 W marcu 1383 roku Siemowit IV i Janusz I Starszy zwolnili od cła towary krzyżackie spławiane Wisłą i Narwią, zyskując w ten sposób krzyżackie poparcie w zbliżającej się wojnie o polską koronę. [więcej]
28 marzec 1383 28 marca 1383 roku podczas ogólnopolskiego zjazdu możnowładztwa w Sieradzu arcybiskup gnieźnieński Bodzanta wysunął kandydaturę Siemowita IV na króla Polski, lecz kasztelan wojnicki Jan z Tęczyna oddalił elekcję, a w płomiennym wystąpieniu ujawnił polityczne plany Małopolan, w myśl których w pierwszej kolejności chcieli sprowadzić do Polski Jadwigę Andegaweńską, koronować ją, a następnie pomyśleć o mężu dla niej. [więcej]
10 maj 1383 Siemowit IV, któremu nie udała się sieradzka elekcja z 28 marca 1383 roku, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Na początku maja 1383 roku podążył do Krakowa z zamiarem porwania i poślubienia Jadwigi Andegaweńskiej. Schowany w orszaku arcybiskupa Bodzęty znalazł się w pobliży stolicy Małopolski, ale mieszczanie krakowscy, znając zamiary księcia, nie wpuścili ich do miasta. 10 maja 1383 roku Siemowit IV wraz z arcybiskupem odstąpili od bram Krakowa, udając się najpierw do Proszowic, a następnie do Korczyna, gdzie przebywali jeszcze ponad dwa tygodnie. Podczas odwrotu z Małopolski Siemowit IV spustoszył w odwecie klucz ksiąski Spytka z Melsztyna. [więcej]
Maj / czerwiec 1383 Na przełomie maja i czerwca 1383 roku wojska Siemowita IV pod dowództwem wojewody płockiego Abrahama Sochy i Krzesława z Kościoła zajęły Kujawy Brzeskie. [więcej]
16 czerwiec 1383 16 czerwca 1383 roku w Sieradzu z inicjatywy Siemowita IV odbył się kolejny zjazd elekcyjny szlachty. Mimo że arcybiskup gnieźnieński Bodzęta i część zebranej szlachty podnieśli Siemowita IV na tarczy i okrzyknęli królem, desygnacja zakończyła się fiaskiem. [więcej]
Czerwiec 1383 Pod koniec czerwca 1383 roku Siemowit IV wspomagany oddziałami Konrada II Oleśnickiego przystąpił do oblężenia Kalisza. [więcej]
26 lipiec 1383 W związku z przejściem arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzęty na stronę przeciwników księcia płockiego 26 lipca 1383 roku Siemowit IV podpisał dwumiesięczny rozejm z Małopolanami. [więcej]
Sierpień 1383 W sierpniu 1383 roku Bartosz Wezenborg złamał postanowienia rozejmu z 26 lipca 1383 roku. Konsekwencją tego stała się zbrojna interwencja Zygmunta Luksemburskiego na terytorium Siemowita IV. [więcej]
25 wrzesień 1383 25 września 1383 roku wojska Zygmunta Luksemburskiego rozpoczęły oblężenie Brześcia Kujawskiego zajętego przez Siemowita IV. [więcej]
6 październik 1383 W październiku 1383 roku Siemowit IV zmuszony został do zawarcia kolejnego zawieszenia broni. W roli mediatora wystąpił wówczas Władysław Opolczyk. [więcej]
7 wrzesień 1384 7 września 1384 roku Siemowit IV potwierdził przywilej na pobieranie cła w Szreńsku oraz uwolnił mieszkańców tego miasta od opłaty celnej w przejeździe przez posiadłości należące do Księstwa Płockiego. [więcej]
21 październik 1384 21 października 1384 roku podczas spotkania w Inowłodzu przywódcy Małopolan kasztelanowi krakowskiemu Dobiesławowi z Kurozwęk Siemowit IV złożył propozycję, że to on poślubi Jadwigę Andegaweńską i razem z nią zostanie koronowany. Akceptacji nie otrzymał, a 16 października 1384 roku Jadwiga Andegaweńska sama dostąpiła zaszczytu koronacji na króla Polski. [więcej]
Listopad 1384 W listopadzie 1384 roku Siemowit IV ponowie zadłużył się u Krzyżaków. Tym razem, aby pozyskać środki finansowe niezbędne na wojnę z Małopolanami, zastawił Ziemię Zawkrzeńską oraz wydzielone wcześniej z Zawkrza terytorium grzebskie. [więcej]
Listopad 1384 W listopadzie 1384 roku wojska Siemowita IV dowodzone przez Bartosza Wezenborga zajęły Ziemią Łęczycką. Inne oddziały opanowały klasztor w Mogilnie, zamek biskupów włocławskich w Raciążku, północno-zachodnią część okręgu radomskiego i część Ziemi Dobrzyńskiej. [więcej]
12 grudzień 1384 12 grudnia 1384 roku w Krakowie Siemowit IV zawarł z Małopolanami rozejm potwierdzający wszystkie jego dotychczasowe zdobycze. [więcej]
7 listopad 1385 Kilkumiesięczny pokój Siemowit IV wykorzystał na przygotowania do odparcia ewentualnego ataku wojsk koronnych, który nastąpił po 7 listopada 1385 roku. Gotowe do walki oddziały płockiego księcia odparły agresję. [więcej]
12 grudzień 1385 12 grudnia 1385 roku w Krakowie Siemowit IV zawarł z Jadwigą Andegaweńską pokój kończący trzyletnią wojnę Grzymalitów z Nałęczami. W myśl układu książę płocki zrzekł się roszczeń do tronu polskiego i obiecał zwrócić wszystkie ziemie koronne zajęte w czasie działań wojennych. W zamian miał otrzymać odszkodowanie pieniężne w wysokości 10 tys. kop groszy praskich. Do czasu wypłaty wymienionej kwoty w rękach księcia miały pozostać Kujawy Brzeskie. Królowa zgadzała się również spłacić zobowiązania finansowe księcia u Żydów krakowskich, które zaciągnął prawdopodobnie w trakcie działań wojennych. [więcej]
Luty 1386 Na początku lutego 1386 roku w Zawichoście Siemowit IV spotkał się z podążającym do Krakowa Jagiełłą. Mazowiecki książę w zamian za obietnicę nadań ziem ruskich oraz rękę siostry Aleksandry nakazał swoim licznym zwolennikom przeniesienie ślubowanej mu wierności na przyszłego króla Polski. [więcej]
Luty-marzec 1386 Następnie Siemowit IV udał się do Krakowa. Tam uczestniczył w uroczystym wjeździe do Krakowa, ceremonii chrztu, ślubu i koronacji litewskiego księcia na króla Polski. Niedługo potem Siemowit IV złożył hołd lenny Władysławowi Jagielle i królowej Jadwidze. [więcej]
1386 Związek Siemowita IV z polskim dworem skutkował interwencjami książąt mazowieckich u papieża Urbana VI związanymi z procesem kanonicznym o unieważnienie małżeństwa królowej Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem. [więcej]
Październik 1386 W październiku 1386 roku Siemowit IV przedłużył u Krzyżaków zastaw Wizny i Zawkrza za dodatkowe 1 000 kop groszy praskich. [więcej]
Grudzień 1386 W grudniu 1386 roku Siemowit IV przyłączył się do wyprawy Władysława Jagiełły i Jadwigi na Litwę. [więcej]
Luty 1387 W lutym 1387 roku w Wilnie Siemowit IV pojął za żonę Aleksandrę, siostrę Władysława Jagiełły. [więcej]
Czerwiec 1387 W czerwcu 1387 roku Siemowit IV wydał statut normujący postępowanie w sprawach wynikających z zarzutu kradzieży. [więcej]
Grudzień 1387 W grudniu 1387 roku papież Urban VI w liście zaadresowanym do Siemowita IV i Janusza I stwierdził między innymi, że jest przekonany co do prawomocności związku małżeńskiego Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej. [więcej]
12-22 kwiecień 1388 Między 12 i 22 kwietnia 1388 roku pod Toruniem toczyły się kolejne negocjacje polsko-krzyżackie. Siemowit IV w tym czasie przebywał w otoczeniu Władysława Jagiełły, goszcząc między innymi w Raciążku. [więcej]
Wrzesień / październik 1388 Zapewne na przełomie września i października 1388 roku Siemowit IV przejął będący posagiem Aleksandry Bełz, który otrzymał od Władysława Jagiełły. [więcej]
Maj 1389 W maju 1389 roku Siemowit IV przebywał w Niepołomicach będąc gościem Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej. [więcej]
1389 W 1389 roku Siemowit IV na prośbę Władysława Jagiełły wysłał pod dowództwem wojewody płockiego Abrahama wojska mazowieckie, które miały zająć dobra arcybiskupstwa włocławskiego i nie dopuścić do powrotu na urząd, który wówczas należał się Henrykowi VIII Legnickiemu, Jana Kropidłę, pustosząc przy okazji domenę biskupią. [więcej]
Kwiecień 1390 W kwietniu 1390 roku Władysław Jagiełło wyłączył spod władzy Siemowita IV powiat krzeszowski oraz Horodło. [więcej]
17 maj 1390 17 maja 1390 roku Henryk VIII Legnicki pogodził się z Siemowitem IV i zdjął z niego nałożoną wcześniej klątwę. [więcej]
3 czerwiec - 8 lipiec 1392 Od 3 czerwca do 8 lipca 1392 roku Siemowit IV oblegał Przedecz. Była to reakcja płockiego księcia na uwięzienie przez Bartosza Wezenborga śląskiego rycerza Wisława Czambora. [więcej]
Grudzień 1392 W grudniu 1392 roku Władysław Jagiełło wyłączył spod władzy Siemowita IV powiaty hrubieszowski i podhorajski. [więcej]
1393 W 1393 roku Siemowit IV spustoszył dobra arcybiskupstwa w Łowiczu i okolicy. [więcej]
25 luty 1395 25 lutego 1395 roku w Krakowie Siemowit IV wystawił dyplom, przyrzekając nie dzierżyć Ziemi Bełskiej bez woli królewskiej. [więcej]
Grudzień 1397 W grudniu 1397 roku Siemowit IV pobrał ze skarbca Zakonu Krzyżackiego kolejną pożyczkę, gwarantując jej zwrot Płońskiem i wcześniejszymi zastawami. [więcej]
28 maj 1398 28 maja 1398 roku w Rawie Mazowieckiej Siemowit IV wystawił pokwitowanie odbioru od Władysława Jagiełły 10 tysięcy kop groszy praskich za zwrot Kujaw Brzeskich. [więcej]
1399 Na początku 1399 roku z polecenia Władysława Jagiełły Siemowit IV wyruszył na pomoc margrabiemu morawskiemu Prokopowi, który walczył na Morawach z margrabią Jostem wspieranym przez Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
4 marzec 1399 4 marca 1399 roku opat klasztoru benedyktynów szkockich w Wiedniu Henryk zwrócił się do szeregu arcybiskupów z prośbą o obłożenie ekskomuniką i interdyktem margrabiego morawskiego Prokopa i jego sojuszników. Wśród nich znalazł się również Siemowit IV. [więcej]
1 lipiec 1399 Bullą z 1 lipca 1399 roku papież Bonifacy IX nakazał wytoczyć proces uczestnikom walk na Morawach, którzy dokonali spustoszeń dóbr biskupstwa ołomunieckiego. W tym gronie znalazł się również Siemowit IV. [więcej]
10 maj 1401 Bullą z 10 maja 1401 roku papież Bonifacy IX nakazał opatowi Mogiły Mikołajowi II uwolnić wszystkich rycerzy i szlachetnie urodzonych od ekskomuniki i innych wyroków, którymi zostali ukarani za zniszczenie dóbr kościoła ołomunieckiego w początkach 1399 roku. Tym sposobem Siemowit IV został ponownie włączony do kościelnej wspólnoty. [więcej]
10 lipiec 1401 10 lipca 1401 roku w Ołomuńcu tamtejszy biskup Jan Mraz przyjął szlachetnie urodzonych, którzy poręczyli za Siemowita IV. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że książę płocki przebywał wówczas na Morawach. [więcej]
Grudzień 1401 W grudniu 1401 roku Siemowit IV wykupił od Krzyżaków Wiznę, którą natychmiast zastawił wraz z powiatem goniądzkim na dziewięć lat bratu Januszowi I. [więcej]
1404 W 1404 roku Siemowit IV zaciągnął następną pożyczkę wypłaconą ze skarbca Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
1404 W 1404 roku w Raciążku Siemowit IV uczestniczył w negocjacjach Władysława Jagiełły z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego w sprawie odzyskania Ziemi Dobrzyńskiej, zastawionej przez Władysława Opolczyka w 1392 roku. [więcej]
1407 W 1407 roku Siemowit IV procesował się z Władysławem Jagiełłą o wieś Duninów, położoną na lewym brzegu Wisły na pograniczu kujawsko-gostynińskim. Sąd w Łęczycy pod przewodnictwem sędziego krakowskiego Jana z Oleśnicy obiekt sporu przyznał królowi. [więcej]
1407 Pod koniec 1407 roku Siemowit IV pobrał kolejny kredyt z kasy Zakonu Krzyżackiego. Tym razem zastawił Zawkrze. [więcej]
Wiosna 1409 Wiosną 1409 roku Siemowit IV posłał na sobór do Pizy posłów, którzy wspierać mieli delegację królewską. [więcej]
Wrzesień 1409 We wrześniu 1409 roku Siemowit IV wystawił na własny koszt liczący 100 kopii oddział, który wspomagał wojska Władysława Jagiełły w oblężeniu Bydgoszczy. [więcej]
Grudzień 1409 W połowie grudnia 1409 roku Siemowit IV opuścił Płock i podążył w kierunku Węgier. [więcej]
Boże Narodzenie 1409 Boże Narodzenie 1409 roku Siemowit IV spędził w Krakowie. [więcej]
Styczeń 1410 W połowie stycznia 1410 roku na Węgrzech Siemowit IV uczestniczył w ślubie swojej córki Jadwigi z nadżupanem Temesu i Pożegi Janem z Gary. [więcej]
Lipiec 1410 Na początku lipca 1410 roku Siemowit IV na bitwę grunwaldzką wysłał dwie chorągwie (170 kopii) pod dowództwem Siemowita V. [więcej]
Lipiec 1410 Po bitwie grunwaldzkiej Siemowit IV otrzymał od Władysława Jagiełły dwa krzyżackie zamki: Działdowo i Szczytno. [więcej]
Grudzień 1410 W grudniu 1410 roku w Nieszawie Siemowit IV był obecny przy podpisaniu rozejmu w wojnie polsko-krzyżackiej. [więcej]
1 luty 1411 1 lutego 1411 roku w Toruniu Siemowit IV był obecny przy zawarciu pokoju kończącego wojnę polsko-krzyżacką. Płocki książę uzyskał wówczas umorzenie długów i zwrot zastawionej pod koniec 1407 roku Ziemi Zawkrzeńskiej. [więcej]
1411 Jesienią 1411 roku, po śmierci arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego, Siemowit IV spustoszył dobra arcybiskupstwa w okolicy Łowicza. [więcej]
1412 Na początku 1412 roku przy pośrednictwie Władysława Jagiełły Siemowit IV wydał swoją córkę Cymbarkę za księcia austriackiego Ernesta Żelaznego. [więcej]
Sierpień 1412 W sierpniu 1412 roku Siemowit IV przebywał zapewne w Budzie. Zygmunt Luksemburski, który wystąpił tam wówczas w roli arbitra rozstrzygając spór polsko-krzyżacki, zatrzymał wypłacanie księciu płockiemu rocznej pensji, którą ten otrzymywał od końca XIV wieku oraz wezwał Siemowita IV do zwrotu wszystkich zamków oraz dóbr biskupstwa weszpremskiego, które ten otrzymał prawdopodobnie w 1410 roku w związku z małżeństwem córki Jadwigi z Janem z Gary. [więcej]
1412 / 1413 Na przełomie 1412 i 1413 roku Siemowit IV został oskarżony o fałszowanie monety. [więcej]
1413 W 1413 roku dzięki mediacjom Władysława Jagiełły Siemowit IV wydał swoją córkę Amelię za księcia Turyngii Wilhelma II Bogatego. [więcej]
22 lipiec 1414 22 lipca 1414 roku w Siedlinie pod Płońskiem Siemowit IV wypowiedział wojnę Zakonowi Krzyżackiemu. [więcej]
Październik 1414 W październiku 1414 roku w Brodnicy Siemowit IV zawarł rozejm z Krzyżakami. [więcej]
1414 - 1418 Pomiędzy rokiem 1414 i 1418 obradował sobór w Konstancji, który między innymi miał rozstrzygnąć spór Polaków z Zakonem Krzyżackim. Arbitrem w konflikcie stał się Zygmunt Luksemburski. Przez ten czas Siemowit IV wysyłał posłów, którzy składali zeznania. Jednym z nich był jego syn Siemowit V. [więcej]
Grudzień 1418 W grudniu 1418 roku Siemowit IV dopuścił do współrządów swojego syna Siemowita V. [więcej]
28 sierpień 1419 28 sierpnia 1419 roku Siemowit IV uznał arbitraż Zygmunta Luksemburskiego, ogłoszony na soborze w Konstancji, rozstrzygający spór Polaków i Litwinów z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1420 W 1420 roku oddziały Siemowita IV najechały ziemie zakonne koło Ostródy. [więcej]
1420 W 1420 roku Siemowit IV przyłączył się do antykrzyżackiego przymierza zawartego przez Władysława Jagiełłę z wielkim księciem litewskim Witoldem. [więcej]
1421 W 1421 roku Władysław Jagiełło nie poparł kandydatury syna Siemowita IV Aleksandra Mazowieckiego na stanowisko biskupa włocławskiego. [więcej]
1421 Pod koniec 1421 roku Siemowit IV ponownie został oskarżony o fałszowanie monety. [więcej]
1422 W 1422 roku Władysław Jagiełło zarzucił Siemowitowi IV poplecznictwo w spisku na swoje życie. [więcej]
Wrzesień 1422 We wrześniu 1422 roku nad jeziorem Mełno Siemowit IV był świadkiem podpisania przez Władysława Jagiełłę traktatu pokojowego z zakonem. [więcej]
Październik 1422 W październiku 1422 roku Siemowit IV był gościem Władysława Jagiełły w Wiskitkach. [więcej]
1422 / 1423 Na przełomie 1422 i 1423 roku na Spiszu Siemowit IV wziął udział w spotkaniu Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
Marzec 1423 Siemowit IV zapewne z powodu choroby oczu i starości nie mógł wziąć udziału w spotkaniu Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim, które odbyło się w Kieżmarku w końcu marca 1423 roku. W jego imieniu pojawili się tam Siemowit V i Aleksander. [więcej]
31 październik 1424 31 października 1424 roku urodził się syn Władysława Jagiełły Władysław III. To oznaczało koniec nadziei Siemowita IV polską koronę dla Siemowita V. [więcej]
Listopad 1424 W listopadzie 1424 roku Siemowit IV zawarł z biskupem płockim ugodę w sprawie dziesięcin. [więcej]
Maj 1425 W maju 1425 roku na synodzie prowincjonalnym w Łęczycy kanclerz mazowiecki odmówił zapłaty podatku. Z tego powodu Władysław Jagiełło oskarżył Siemowita IV o felonię. [więcej]
29 sierpień 1425 29 sierpnia 1425 roku Siemowit IV wydał statut dotyczący uchylenia zwyczajów uciążliwych dla dóbr kościoła metropolitalnego gnieźnieńskiego podczas sediswakancji. [więcej]
6 styczeń 1426 Siemowit IV zmarł 6 stycznia 1426 roku w Gostyninie. Jego ciało pochowano w katedrze w Płocku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojna
Grzymalitów
z Nałęczami

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Siemowit IV żonaty był z Aleksandrą - córką wielkiego księcia Litwy Olgierda.

 1. Siemowit V
 2. Kazimierz II
 3. Trojden II
 4. Władysław I
 5. Aleksander
 6. Jadwiga - żona węgierskiego magnata i barona królestwa węgierskiego Jana z Gary.
 7. Cymbarka - żona księcia austriackiego Ernesta Żelaznego, matka Fryderyka III Habsburga
 8. Eufemia - żona księcia cieszyńskiego Bolesława I
 9. Amelia - żona margrabiego Miśni Wilhelma II Bogatego
 10. Anna
 11. Maria - żona księcia słupskiego Bogusława IX
 12. Katarzyna - żona Michajłuszki, syna wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza
 13. Aleksandra

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2019 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Siemowit_IV
#SiemowitIV
271

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.