ozdoba

KONRAD VII BIAŁY

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław I Wysoki
Henryk I Brodaty
Henryk II Pobożny
Konrad I Głogowski
Henryk I Głogowski
Konrad I Oleśnicki
Konrad II Oleśnicki
Konrad III Stary
Dynastia: Piastów
Urodzony: około 1390 roku
Zmarł: 14 lutego 1452 roku
we Wrocławiu
Rodzice: Konrad III Stary
i Guta
Przydomek Przydomek Konrada VII Białego mógł być związany z jego blond czupryną, a może książę był nosicielem genu odpowiadającego za bielactwo. [więcej]
1394 Konrad VII Biały urodził się około 1394 roku. [więcej]
1408 W 1408 roku Konrad VII Biały został przez ojca odesłany do Krakowa na dwór Anny Cylejskiej, gdzie miał pełnić funkcje pazia królowej. [więcej]
1409 W 1409 roku zapewne znudzony byciem paziem królowej Konrad VII Biały porzucił Kraków i udał się do Malborka, by zasilić szeregi krzyżackiej braci zakonnej. [więcej]
1409 W 1409 roku, gdy Konrad VII Biały przebywał w Malborku, rozpoczęła się wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. Konrad III Oleśnicki wysłał do stolicy Państwa Krzyżackiego dwóch posłów z misją nakłonienia syna do powrotu. Konrad VII Biały jednak odmówił ojcu, odpowiadając, że wycofanie się z pomocy Krzyżakom byłoby czynem nierycerskim i niehonorowym. [więcej]
1410 W 1410 roku Konrad VII Biały za pośrednictwem Konrada IV Starszego przeprowadził zaciąg oddziału wojska, który pod barwami Piastów oleśnicko-kozielskich stanął w krzyżackich szeregach na polu bitwy pod Grunwaldem. [więcej]
15 lipiec 1410 15 lipca 1410 roku Konrad VII Biały uczestniczył w bitwie pod Grunwaldem, reprezentując szeregi Zakonu Krzyżackiego. Podczas walki został pojmany przez czeskiego rycerza Josta z Salcu i uwięziony. [więcej]
16 lipiec 1410 16 lipca 1410 roku Konrad VII Biały został zaproszony przez Władysława Jagiełłę na uroczystą ucztę. [więcej]
Lipiec 1410 Po bitwie pod Grunwaldem Konrad VII Biały w charakterze jeńca został doprowadzony do Krakowa. [więcej]
Sierpień 1410 Z Krakowa Konrad VII Biały został przewieziony do więzienia znajdującego się w jednym z podkieleckich zamków, gdzie oczekiwał na wykup, który przygotowywał jego brat Konrad V Kącki. [więcej]
8 czerwiec 1411 8 czerwca 1411 roku Konrad V Kącki dostarczył pieniądze, będące kwotą wykupu Konrada VII Białego z niewoli. Tym sposobem ten ostatni po prawie roku odzyskał wolność. [więcej]
1411 Zapewne do końca 1411 roku Konrad VII Biały przebywał w rodzinnych stronach, czyli w Oleśnicy i Koźlu. [więcej]
Marzec 1412 W marcu 1412 roku Konrad VII Biały jako członek świty Władysława Jagiełły udał się na Węgry. [więcej]
3 czerwiec 1412 3 czerwca 1412 roku w Budzie Konrad VII Biały wziął udział w turnieju rycerskim. [więcej]
Jesień 1412 Pod koniec 1412 roku Konrad VII Biały zapewne powrócił do Oleśnicy, aby pożegnać się z umierającym ojcem. [więcej]
1412 / 1413 Na przełomie 1412 i 1413 roku rozstał się z tym światem Konrad III Oleśnicki. Władzę w Księstwach Oleśnickim i Kozielskim objęli wspólnie Konrad IV Starszy i Konrad V Kącki. Konrad VII Biały przeszedł pod ich opiekę. [więcej]
Sierpień 1413 W sierpniu 1413 roku Konrad VII Biały złożył podpis na dokumencie Konrada IV Starszego i Konrada V Kąckiego, będącym umową pożyczki udzielonej Ludwikowi II Brzeskiem. [więcej]
Wiosna 1414 Wiosną 1414 roku Konrad VII Biały spotkał się z Władysławem Jagiełłą. Wówczas między innymi książę złożył skargę do króla na Polaków, którzy wyrządzili szkody na ziemiach należących do Piastów oleśnicko-kozielskich. [więcej]
13 lipiec 1414 Pomiędzy 13 a 15 lipca 1414 roku uczestniczący w wojnie głodowej po stronie Władysława Jagiełły Konrad VII Biały wysyłał do wielkiego mistrza Michała Küchmeistra list, w którym wypowiadał mu wojnę. [więcej]
Lipiec 1414 W lipcu 1414 roku Konrad VII Biały wsparł zbrojnie Władysława Jagiełłę w wojnie głodowej. [więcej]
17 sierpień 1414 W liście z 17 sierpnia 1414 roku wielki mistrz Michał Küchmeister dziękował Konradowi VII Białemu i Konradowi V Kąckiemu za chęć pośredniczenia w rokowaniach pokojowych. [więcej]
Wrzesień 1414 We wrześniu 1414 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki w liście do wielkiego mistrza Michała Küchmeistra krytykują postawę Zakonu, zarzucając mu brak chęci do zawarcia pokoju w toczącej się wojnie głodowej. [więcej]
15 listopad 1414 Pismem z 15 listopada 1414 roku Konrad VII Biały został przez Konrada IV Starszego poinformowany o konflikcie między magistratem Żmigrodu a miejscowym proboszczem Petirem Lanczkrone. [więcej]
Luty - marzec 1415 W lutym i marcu 1415 roku w Małopolsce Konrad VII Biały przebywał w otoczeniu Władysława Jagiełły. [więcej]
1416 W 1416 roku spuścizna Konrada III Oleśnickiego została podzielona pomiędzy jego synów. Konrad VII Biały posiadł władzę w Księstwie Kozielskim. [więcej]
1416 Kiedy Konrad VII Biały objął władzę w Księstwie Kozielskim, trwale sprzymierzył się z bratem Konradem V Kąckim. [więcej]
Maj 1416 W maju 1416 roku Konrad VII Biały z braćmi odwieźli Konrada VIII Młodego do Malborka, by mógł on wstąpić do Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
9 czerwiec 1416 9 czerwca 1416 roku w Malborku Konrad VII Biały z braćmi zawarli z Zakonem Krzyżackim sojusz skierowany przeciwko Polsce i Litwie. [więcej]
13 czerwiec 1416 13 czerwca 1416 roku Konrad VII Biały z braćmi pożyczyli od wielkiego mistrza Michała Küchmeistra 3000 marek groszy czeskich (grzywien). Dług spłacić mieli mieszczanie z podległych książętom miast: Oleśnicy, Sycowa, Bierutowa, Koźla i Środy Śląskiej. [więcej]
16 wrzesień 1416 16 września 1416 roku Konrad VII Biały razem z braćmi sygnował dokument, będący testamentem rycerza Nickela Kozligka z miejscowości Jenkwitz (zapewne Jankowice Małe w pobliżu Oławy). [więcej]
1417 W 1417 roku Konrad VII Biały wysłał do Władysława Jagiełły list, w którym odżegnywał się od współpracy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1417 W 1417 roku Konrad VII Biały rozpoczął starania o rękę córki Elżbiety Granowskiej. [więcej]
28 wrzesień 1417 28 września 1417 roku Koźle należące do Konrada VII Białego nawiedził niebywały pożar. [więcej]
Październik - grudzień 1417 Od początku października do grudnia 1417 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki gościli w Kownie na dworze Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
5 kwiecień 1418 5 kwietnia 1418 roku w Koźlu Konrad VII Biały potwierdził sprzedaż połowy dóbr w Grudynii Małej dokonanej przez Janka Koschenbara swojemu bratu Petrowi. [więcej]
30 lipiec 1419 30 lipca 1419 roku Konrad VII Biały znalazł się w grupie osób negocjujących przedłużenie rozejmu Zakonu Krzyżackiego z Polską i Litwą. [więcej]
18 wrzesień 1419 18 września 1419 roku pod naciskiem Konrada VII Białego Konrad IV Starszy nadał kapitule wrocławskiej 80 marek złotych, 800 i 300 marek rocznego czynszu, aby wykupić zastawione Kościołowi ziemie, należące do jego krewniaków. [więcej]
Listopad 1419 W listopadzie 1419 roku Konrad VII Biały przebywał w otoczeniu Władysława Jagiełły. Otrzymał wówczas od polskiego króla pożyczkę w wysokości 1000 grzywien. [więcej]
28 grudzień 1419 28 grudnia 1419 roku w Koźlu Konrad VII Biały zmienił swoim poddanym z Maciowakrzy na podatek pańszczyznę i inne obowiązki, wynikające z prawa książęcego. [więcej]
1420-1437 Na początku lat dwudziestych lub w drugiej połowie lat trzydziestych XV wieku Konrad VII Biały poślubił Katarzynę, córkę przedstawiciela znacznego rodu. [więcej]
14 kwiecień 1420 14 kwietnia 1420 roku w Koźlu Konrad VII Biały wypłacił swojemu marszałkowi Hansowi Warsung 500 marek oraz nadał wieś Piekary w pobliżu Bytomia z zachowaniem wszystkich praw książęcych. [więcej]
1420 W drugiej połowie 1420 roku Konrad VII Biały przebywał w Nysie, która należała do Konrada IV Starszego. Tam spotkał się z Ludwikiem II Brzeskim, który wówczas oddał mu 1000 marek groszy czeskich w ramach spłaty części zaciągniętej pożyczki. [więcej]
4 listopad 1420 4 listopada 1420 roku w Koźlu Konrad VII Biały wystawił dokument określający nowe prawa dla tego miasta. [więcej]
9 styczeń 1421 W 1420 roku doszło między Konradem VII Białym i Konradem IV Starszym do sporu, który dzięki mediacji Bernarda Niemodlińskiego zakończony został 9 stycznia 1421 roku. [więcej]
17 marzec 1421 17 marca 1421 roku w Koźlu Konrad VII Biały i Konrad V Kącki potwierdzili sprzedaż 40 marek czynszu szpitalowi z Opola. [więcej]
18 wrzesień 1421 18 września 1421 roku w Grodkowie Konrad VII Biały przystąpił do organizowanej przez Konrada IV Starszego konfederacji książąt śląskich skierowanej przeciwko ruchowi husyckiemu. [więcej]
18 wrzesień 1421 18 września 1421 roku w Oleśnicy Konrad VII Biały zawarł z Konradem V Kąckim umowę, dopuszczającą wzajemnie sprawowania władzy przez braci w swoich księstwach. W myśl podpisanego porozumienia Konrad VII mógł współrządzić w Oleśnicy, a Konrad V w Koźlu. Wystawiony wówczas dokument określał również kwestie wzajemnego dziedziczenia w wypadku bezpotomnej śmierci któregoś z nich. [więcej]
1422 W 1422 roku Konrad VII Biały zmienił protektora. Opuścił wówczas grono sojuszników Władysława Jagiełły i przeszedł do obozu Zygmunta Luksemburskiego, kierowanego przez Konrada IV Starszego. [więcej]
1423 W 1423 roku gdy Władysław Jagiełło dowiedział się o wstąpieniu Konrada VII Białego do anty-polskiej koalicji nakazał mu zwrot zaciągniętej w listopadzie 1419 roku pożyczki w wysokości 1000 grzywien. [więcej]
5 luty 1424 5 lutego 1424 roku w Oleśnicy Konrad VII Biały i Konrad V Kącki wystawili dokument, na mocy którego zwolnili z czynszu i obowiązków prawa książęcego rycerza Nicodemusa Rinkerberga. [więcej]
5 marzec 1424 5 marca 1424 roku Konrad VII Biały wziął udział w uroczystości koronacji Zofii Holszańskiej. [więcej]
Kwiecień 1424 W kwietniu 1424 roku Konrad VII Biały poprosił Władysława Jagiełłę o glejt bezpieczeństwa, który miał być pierwszym krokiem do naprawy relacji polskiego monarchy z książętami oleśnicko-kozielskimi. [więcej]
24 kwiecień 1425 24 kwietnia 1425 roku Konrad VII Biały na prośbę wójta Bytomia zatwierdził przywilej dla braci Petera, Jarosława i Janusza dziedziców Lubszy. [więcej]
21 styczeń 1427 21 stycznia 1427 roku Konrad VII Biały razem z braćmi i innymi śląskimi władcami wystosowali do książąt Rzeszy list, w którym zadeklarowali gotowość do dalszej walki z husytami. [więcej]
14 luty 1427 14 lutego 1427 roku w Strzelinie Konrad VII Biały zapewne przystąpił do antyhusyckiego sojuszu ziem śląskich. [więcej]
Luty 1428 Pod koniec lutego 1428 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki mogli brać udział w walkach z husytami w okolicach Lądku. [więcej]
Marzec 1428 W marcu 1428 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki mogli przebywać w Koźlu organizując obronę przeciwko agresji husytów. [więcej]
Kwiecień 1428 W kwietniu 1428 roku Konrad VII Biały przebywał w Nysie organizując wraz z Bolesławem I Cieszyńskim, Kazimierzem I Oświęcimskim i Przemkiem Opawskim obronę tych terenów przed husytami. [więcej]
Sierpień 1428 W sierpniu 1428 roku Konrad VII Biały uczestniczył w walkach z husytami pod Ostrawą. [więcej]
23 styczeń 1429 23 stycznia 1429 roku Konrad VII Biały wspólnie z braćmi wstąpił w szeregi antyhusyckiego sojuszu z książętami sasko-turyngskimi. [więcej]
25 kwiecień 1429 25 kwietnia 1429 roku Konrad VII Biały stał się dworzaninem Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
1429 Przez większość 1429 roku Konrad VII Biały zajęty był walkami z husytami. [więcej]
Marzec 1430 W marcu 1430 roku księstwo kozielskie zaatakowane zostało przez husytów. Konrad VII Biały przebywał wówczas prawdopodobnie w otoczeniu Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
13 kwiecień 1430 13 kwietnia 1430 roku wojska husyckie dowodzone przez Zygmunta Korybutowicza i Dobiesława Puchałę z Wągrowa zajęły należący do Konrada VII Białego Bytom, a kilka dni później Gliwice [więcej]
24 marzec 1431 24 marca 1431 roku Konrad VII Biały z braćmi Konradem Kąckim i Konradem Krzyżakiem wydali zgodę na sprowadzenie do Koźla zakonników o regule obserwanckiej, których klasztor ulokowano poza miastem. [więcej]
5 kwiecień 1431 Przed wschodem słońca 5 kwietnia 1431 roku Konrad VII Biały żwawym szturmem odbił z rąk Zygmunta Korybutowicza Gliwice. [więcej]
8 kwiecień 1431 8 kwietnia 1431 roku w Koźlu Konrad VII Biały wystawił dokument nadający rycerzowi Lorenzowi Rorau (Roraw) miejscowość Rogi koło Koźla wraz z przyległościami. [więcej]
Kwiecień 1431 Mało brakło, aby powracającego z Krakowa Zygmunta Korybutowicza udało się pojmać na terytorium Górnego Ślaska oddziałom Konrada VII Białego. [więcej]
Maj 1431 Na początku maja 1431 roku Konrad VII Biały próbował odbić z rąk husytów Kluczbork, podjęta akcja zbrojna nie przyniosła spodziewanych skutków. Potem zmierzył się z husycką załogą broniącą Niemczę lecz bez powodzenia. [więcej]
16 październik 1431 16 października 1431 roku Konrad IV Starszy sporządził do Konrada VII Białego list, w którym prosił go i Lorenza Rorau o pomoc w odzyskaniu Kątów, zajętych przez Opitza Czirne. [więcej]
Kwiecień 1432 W kwietniu 1432 roku Gliwice ponownie zostały zajęte przez husytów. [więcej]
Maj-czerwiec 1432 W maju 1432 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki gromadzili swoje wojska na Psim Polu pod Wrocławiem. Potem wycofali się na drugi brzeg Odry paląc znajdujące się na ich drodze mosty. Następnie próbowali bronić przeprawy prze Odrę w pobliżu Ścinawy, lecz przeważające siły husytów zmusiły ich do wycofania się w kierunku Oleśnicy. [więcej]
2 lipiec 1432 2 lipca 1432 roku pod Oleśnicę podeszły wojska husyckie, które ograbiły i spaliły miasto. Konrad VII Biały i Konrad V Kącki zdecydowali się na negocjacje. [więcej]
28 sierpień 1432 28 sierpnia 1432 roku Konrad VII Biały otrzymał od husytów glejt bezpieczeństwa, z którym udał się wraz z Bernardem Niemodlińskim na negocjacje mające na celu doprowadzenie do zawieszenia broni. W konsekwencji rokowań doszło do podpisania porozumienia, w myśl którego husyci zgodzili się oddać za kwotę 10000 grzywien opanowane przez nich śląskie zamki i miasta. Z racji tego że była to olbrzymia ilość pieniędzy, bracia, aby ją zebrać, musieli się zadłużyć między innymi u wrocławian. [więcej]
11 listopad 1432 11 listopada 1432 roku w Koźlu Konrad VII Biały potwierdził testament Katarzyny wdowy po Henryku Domentz. [więcej]
19 kwiecień 1433 19 kwietnia 1433 roku w Kaliszu Konrad VII Biały złożył Władysławowi Jagielle obietnicę, że na Zielone Światki (31 maja) przybędzie osobiście lub dostarczy oddział zbrojnych na wojnę przeciwko Krzyżakom. [więcej]
7 maj 1433 7 maja 1433 roku Konrad VII Biały zredagował do wielkiego mistrza Paula Bellitzera list, w którym zaproponował werbunek wojsk dla Zakonu z części swoich ziem. [więcej]
Maj / czerwiec 1433 Na przełomie maja i czerwca 1433 roku Konrad VII Biały dostarczył królowi Polski oddział zbrojny na wojnę z Zakonem. W zamian otrzymał od Władysława Jagiełły urząd dworski wraz z przekazaniem dochodów w wysokości 12 kop groszy z żup w Bochni i Wieliczce. [więcej]
Jesień 1433 Pod koniec 1433 roku Konrad VII Biały prosił starostę wielkopolskiego Sędziwoja z Ostroga, aby pomógł mu zatrzymać najazd wojsk wielkopolskich na Syców i Ścinawę, gdzie odbywał się werbunek wojsk przeznaczonych na wzmocnienie armii Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
1434-1435 W latach 1434-1435 w związku z rozpadem ruchu husyckiego Konrad VII Biały odzyskał Otmuchów i Niemczę. [więcej]
5 marzec 1434 5 marca 1434 roku przebywający we Wrocławiu Konrad VII Biały wystawił dokument, w którym potwierdził, że Jerzy Zebrecht przekazał swojej szwagierce Małgorzacie (żonie Piotra Zebrechta) czynsze, pochodzące z książęcej części Gliwic. [więcej]
Czerwiec 1434 Po śmierci Władysława Jagiełły Konrad VII Biały starał się utrzymywać dobre relacje z następcą tronu Władysławem III i jego regentem kardynałem Zbigniewem Oleśnickim. [więcej]
1435 W 1435 roku Konrad VII Biały otrzymał od Władysława III Warneńczyka list, w którym król Polski nazwał go bratem i przyjacielem, swoim i panów królestwa. [więcej]
Wrzesień 1435 We wrześniu 1435 roku we Wrocławiu Konrad VII Biały złożył hołd lenny cesarzowi Zygmuntowi Luksemburskiemu. [więcej]
Styczeń 1436 W styczniu 1436 roku Konrad VII Biały razem z Konradem V Kąckim z pomocą awanturnika Dobka Puchały wymusili na Ludwiku II Brzeskim ostateczne zrzeczenie się prawa do Wołczyna, który od sierpnia 1413 roku nie został wykupiony. [więcej]
Maj 1436 W maju 1436 roku Konrad VII Biały wysłał do Koźla swojego pisarza Jana Kozlika, aby wystąpił w roli arbitra w sporze Bernarda Niemodlińskiego z Dobkiem Puchałą. [więcej]
17 sierpień 1436 17 sierpnia 1436 roku Konrad VII Biały i Konrad V Kącki sprzedali Hansowi Stalanczki miasto Wołczyn z wszystkimi przyległościami. [więcej]
15 listopad 1436 15 listopada 1436 roku w Pradze Konrad VII Biały i jego bracia złożyli przysięgę, że poddadzą się wyrokowi, jaki w ich sporze z książętami opawsko-raciborskimi Mikołajem i Wacławem ogłosi Zygmunt Luksemburski. [więcej]
2 luty 1437 2 lutego 1437 roku Zygmunt Luksemburski wystawił dokument gwarantujący Konradowi V Kąckiemu prawo dziedziczenia po Konradzie VII Białym. [więcej]
Luty 1437 Na początku lutego 1437 roku wojewoda krakowski Piotr Szafraniec interweniował u Konrada VII Białego, postulując, aby książę nie przekazywał Bytomia i Świerklańca Pukliczowi, który postrzegany był jako wróg Polaków. [więcej]
Wrzesień 1437 We wrześniu 1437 roku oddział wojsk Władysława III Warneńczyka opanował Krapkowice. W tych okolicznościach Konrad VII Biały przyjął postawę neutralną. [więcej]
Jesień 1439 Jesienią 1439 roku, po śmierci Konrada V, Konrad VII Biały przekazał synom zmarłego Konradowi IX Czarnemu i Konradowi X Białemu swoje górnośląskie posiadłości, aby w jego imieniu sprawowali tam rządy. [więcej]
1 październik 1440 1 października 1440 roku Elżbieta Luksemburska w imieniu swojego syna Władysława Pogrobowca potwierdziła postanowienia swojego ojca (Zygmunta Luksemburskiego) w sprawie dziedziczenia po Konradzie VII Białym, przyznając to prawo Konradowi V Kąckiemu. [więcej]
1443 W 1443 roku Konrad VII Biały zajął należący do Konrada IV Starszego zamek w Otmuchowie. [więcej]
1444 Zimą 1444 roku Konrad VII Biały z polecenia Konrada IV Starszego zosatł aresztowany i uwięziony w Nysie przez Konrada IV Starszego. [więcej]
10 / 11 marzec 1444 W dniach 10 - 11 marca 1444 roku w Nysie doszło do pojednania Konrada VII Białego z Konradem IV Starszym. [więcej]
Jesień 1447 Jesienią 1447 roku Konrad VII Biały przejął po zmarłych braciach Konradzie IV Starszym i Konradzie VIII Młodym należące do nich dzielnice. [więcej]
1448 W 1448 roku Piotr Szafraniec najechał posiadłości Konrada VII Białego na Górnym Śląsku. [więcej]
15 - 17 październik 1448 Między 15 a 17 października 1448 roku Konrad VII Biały przebywał w Wieluniu.
Listopad 1448 W listopadzie 1448 roku Konrad VII Biały zbrojnie wkroczył do Wołowa, skąd wypędził wdowę po Konradzie V Kąckim Małgorzatę. Zajęcie tego miasta stało się przyczyną popsucia relacji z bratankami Konradem IX Czarnym i Konradem X Białym. [więcej]
27 listopad 1448 27 listopada 1448 roku wdowa po Konradzie V Kąckim Małgorzata wystosowała do Konrada VII Białego list, w którym wyraziła swą prośbę o poszanowanie praw lennych i łaskę dla mieszkańców Wołowa. [więcej]
31 marzec 1449 31 marca 1449 roku Konrad VII Biały odebrał hołd złożony przez mieszkańców Wołowa. [więcej]
1449 W drugiej połowie 1449 roku Konrad VII Biały wystąpił w roli pośrednika w sporze księcia litewskiego Michała (syna Zygmunta Kiejstutowicza) z Kazimierzem Jagiellończykiem. [więcej]
Wrzesień 1449 We wrześniu 1449 roku Konrad VII Biały i mieszczanie wrocławscy wysłali Leonarda Assenheimera na zbroją ekspedycję przeciwko Konradowi VII Białemu. [więcej]
6 grudzień 1449 6 grudnia 1449 roku Konrad VII Biały wystąpił przed Kazimierzem Jagiellończykiem w roli posła Fryderyka III Habsburga w obronie Władysława I Płockiego. [więcej]
1449 / 1450 Na przełomie 1449 i 1450 roku Konrad VII Biały po raz drugi wstąpił w związek małżeński z nieznaną z imienia kobietą. [więcej]
7 marzec 1450 7 marca 1450 roku z polecenia Konrada X Konrad VII Biały z małżonką zostali pojmani i uwięzieni na zamku w Oleśnicy. [więcej]
26 maj 1450 Uwięziony i ograbiony przez bratanków Konrad VII Biały szukał ratunku u Fryderyka III Habsburga, który 26 maja 1450 roku wydał do biskupa wrocławskiego Piotra list, w którym prosił go interwencję w intencji zaaresztowanego. [więcej]
16 lipiec 1450 16 lipca 1450 roku Fryderyk III Habsburg uczynił biskupa wrocławskiego Piotra i Reinprechta von Ebersdorf arbitrami w sporze Konrada VII Białego z bratankami. [więcej]
9 kwiecień 1451 9 kwietnia 1451 roku arbitrzy Fryderyka III Habsburga wydali korzystny dla Konrada VII Białego werdykt, na mocy którego bratankowie mieli zwrócić zagarnięte w 1450 roku ziemie. [więcej]
Kwiecień / maj 1451 Na przełomie kwietnia i maja 1451 roku Konrad VII Biały zapisał Fryderykowi III Habsburgowi Księstwo Oleśnickie. [więcej]
14 luty 1452 Konrad VII Biały zmarł 14 lutego 1452 roku we Wrocławiu. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojna Polski i Litwy
z Zakonem Krzyżackim
1409–1411

Wojna głodowa 1414

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Konrada VII Białego na początku lat dwudziestych lub w drugiej połowie lat trzydziestych XV wieku została Katarzyna. Para nie doczekała się potomstwa.

Nieznane jest imię drugiej żony Konrada VII Białego, z którą ożenił się około 1450 roku. Ten związek okazał się również bezdzietny.


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2020 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Konrad_Biały
#KonradBiały
361

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.