ozdoba

KONRAD I MAZOWIECKI

(1229-1243)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Konrad I Mazowiecki
Dynastia: Piastów
Urodzony: w 1187 lub 1188 roku
Zmarł: 31 sierpnia 1247 roku
Rodzice: Kazimierz II Sprawiedliwy
i Helena
1199 W 1199 roku, po powrocie Leszka Białego na krakowski tron, doszło do podziału spuścizny po Kazimierzu II Sprawiedliwym. Konrad I Mazowiecki otrzymał wówczas Mazowsze z możliwością rozszerzenia w przyszłości stanu posiadania o Ziemię Kujawską.
1202 Około 1202 roku Konrad I Mazowiecki rozpoczął samodzielne rządy na Mazowszu. [więcej]
1202 W 1202 roku Konrad I Mazowiecki wystąpił z oficjalnym protestem przeciwko przekazywaniu władzy w Krakowie Władysławowi Laskonogiemu. [więcej]
1204 W 1204 roku Konrad I Mazowiecki wziął udział w prowadzonej z Łękna wyprawie przeciwko Prusom.
19 czerwiec 1205 19 czerwca 1205 roku Konrad I Mazowiecki wziął udział w zwycięskiej bitwie pod Zawichostem przeciwko oddziałom księcia ruskiego Romana II. [więcej]
1208-1209 Najprawdopodobniej w 1208 lub 1209 roku Konrad I Mazowiecki pojął za żonę Agafię, córkę księcia nowogrodzko-siewierskiego Światosława Andrzeja Igorewica. [więcej]
29 lipiec 1210 29 lipca 1210 roku Konrad I Mazowiecki wziął udział w zwołanym przez arcybiskupa Kietlicza synodzie w Borzykowej. Zgromadzenie zaszczycili także: Leszek Biały, Henryk Brodaty i Władysław Odonic. [więcej]
Maj 1212 W maju 1212 roku Konrad I Mazowiecki, wspólnie z Leszkiem Białym, księciem pomorskim Mściwojem I, arcybiskupem Henrykiem Kietliczem i sporą grupą władz duchownych, wziął udział w zjeździe w Mąkolnie. Dostojnicy precyzowali projekt misji pruskiej, uzgodnionej wcześniej na synodzie w Borzykowej. Rozpatrywano także koncepcję stworzenia stałej organizacji zakonno-rycerskiej, która istniałaby na potrzeby tej misji. [więcej]
1215 W 1215 roku w Wolborzu Konrad I Mazowiecki wziął udział w synodzie, na którym spotkała się cała liga młodszych książąt. Uzgodniono tam dla Kościoła wielki przywilej immunitetowy, w którym pozwolono na powstanie niezależnego sądownictwa nad ludnością osiadłą w dobrach kościelnych. Oprócz tego młodzi władcy złożyli śluby jerozolimskie, w których zobowiązali się do wzięcia udziału w wyprawie do Ziemi Świętej, co dawało im przywilej osobliwej nietykalności.
1217 W 1217 roku doszło do konfliktu pomiędzy wojewodą mazowieckim Krystynem oraz Konradem Mazowieckim. Aby ukarać butę poddanego książę kazał go oślepić, a następnie udusić. [więcej]
Wiosna 1221 Wiosną 1221 roku Konrad Mazowiecki wybrał się z wizytą do Daniela Halickiego. Podczas wizyty mazowiecki książę miał rzekomo ostrzec ruskiego władcę o planowanym przez Leszka Białego uwięzieniu Daniela. [więcej]
1222 W 1222 roku Konrad I Mazowiecki wspólnie z Leszkiem Białym oraz Henrykiem Brodatym wziął udział w krucjacie przeciwko Prusom. Kampania, która była pozbawiona spektakularnego sukcesu, zakończyła się 5 sierpnia 1222 roku obradami w Lonyz (Łowicz lub Łońsk albo Łążyn na Kujawach), gdzie ustalono termin następnej wyprawy na przyszły rok.
Lipiec 1223 W lipcu 1223 roku Konrad I Mazowiecki wziął udział w kolejnej wyprawie na pruskie terytorium. Działania zbrojne wsparli również Henryk Brodaty, Leszek Biały oraz książęta pomorscy Świętopełk II Gdański i Warcisław. Krucjata zakończyła się 23 lipca 1223 roku zgromadzeniem w Brzeźnie, które przeniosło się tydzień później do Wierdzelewa. Wówczas doszło do uruchomienia „stróży rycerskiej", której zadaniem była obrona ziem przed najazdami Prusów.
Wrzesień 1224 We wrześniu 1224 roku Konrad I Mazowiecki wziął udział w zgromadzeniu możnych w Prądowie. Przybyli tam również Leszek Biały oraz biskup Chrystian. Głównym tematem obrad było bezpieczeństwo granicy w Prusami.
Wrzesień 1225 We wrześniu 1225 roku Konrad I Mazowiecki przebywał w Krakowie na zjeździe możnych. Jest wielce prawdopodobne, że wówczas narodził się pomysł ściągnięcia wygnanych z Węgier Krzyżaków i zaangażowania ich w obronę granic z Prusami.
1226 Na początku 1226 roku Konrad I Mazowiecki zobowiązał się do nadania Krzyżakom ziem na pograniczu Prus. [więcej]
Marzec 1226 W marcu 1226 roku w Rimini cesarz Fryderyk II potwierdził zakonowi krzyżackiemu nadanie Ziemi Chełmińskiej "popełnione" przez Konrada I Mazowieckiego. [więcej]
Październik 1226 Konrad I Mazowiecki prawdopodobnie był inicjatorem spustoszenia Pomorza Gdańskiego przez Prusów, które odbyło się w październiku 1226 roku. [więcej]
Listopad 1227 W listopadzie 1227 roku Konrad I Mazowiecki gościł w Gąsawie na wiecu, zwołanym przez Leszka Białego, którego zadaniem było zażegnanie konfliktu Władysława Laskonogiego z Władysławem Odonicem. Niestety doszło tam do zamachu, w rezultacie którego princeps stracił życie, a Henryk Brodaty został ranny. Jest wielce prawdopodobne, że inicjatorem zbrodni mógł być Konrad Mazowiecki.
Grudzień 1227 W grudniu 1227 roku Konrad I Mazowiecki wysłał swego syna Kazimierza do Krakowa na pogrzeb Leszka Białego. Był to zapewne pierwszy krok mazowieckiego księcia zmierzający do objęcia godności princepsa.
Marzec 1228 W pierwszej połowie marca 1228 roku w Skaryszewie Konrad I Mazowiecki osobiście spotkał się z Grzymisławą. Głównym tematem szczytu było określenie możliwości przejęcia krakowskiego tronu.
W tym czasie Mazowsze zostało spustoszone przez Prusów. [więcej]
23 kwiecień 1228 23 kwietnia 1228 roku w Bieczu lub w Bejscach Konrad I Mazowiecki wystawił dokument, na mocy którego nadał Krzyżakom Ziemię Chełmińską oraz wieś Orłowo na Kujawach. Niedługo potem powrócił na Mazowsze, być może z powodu pruskiego najazdu. [więcej]
7 maj 1228 7 maja 1228 roku w Krakowie Konrad I Mazowiecki ponownie spotkał się z Grzymisławą i małopolskimi możnymi w sprawie zajęcia pustego miejsca na tronie princepsa. [więcej]
Lipiec 1228 Na początku lipca 1228 roku Konrad I Mazowiecki przebywał w Płocku. Powołał tu do życia zakon rycerski, który miał chronić mieszkańców Mazowsza przed napadami pogan. [więcej]
Lipiec 1228 W połowie lipca 1228 roku Konrad Mazowiecki wyruszył do Małopolski z pragnieniem przejęcia krakowskiego tronu. Po trzech przegranych bitwach z wojskami Henryka Brodatego pod Skałą, Wrocieryżem i Międzyborzem wycofał się na Mazowsze. [więcej]
1229 Na początku 1229 roku Konrad Mazowiecki zawarł z Władysławem Odonicem sojusz, skierowany przeciwko Władysławowi Laskonogiemu i Henrykowi Brodatemu. [więcej]
1229 Na początku 1229 roku na zgromadzeniu w Spytkowicach pod Zatorem Konrad I Mazowiecki porwał Henryka Brodatego, by uwięzić go w Płocku. Dopiero osobiste spotkanie władcy Mazowsza z żoną śląskiego księcia Jadwigą doprowadziło go uwolnienia tego drugiego, za cenę zrzeczenia się pretensji do krakowskiego tronu. [więcej]
1229 W roku 1229 roku na wiecu w Wierzbicy przy przeprawie przez Pilicę Konrad I Mazowiecki nakłonił Grzymisławę Ingwarównę do zrzeczenia się praw do Ziemi Sandomierskiej.
Lato 1229 Wykorzystując nieobecność na arenie politycznej więzionego Henryka Brodatego, latem 1229 roku Konrad I Mazowiecki razem z Władysławem Odonicem zaatakowali Wielkopolskę. Ten drugi uderzył od północy, a książę z Mazowsza przystąpił do oblężenia Kalisza. [więcej]
16 czerwiec 1230 16 czerwca 1230 roku Konrad I Mazowiecki rzekomo zawarł z Zakonem Krzyżackim umowę, w myśli której przyznał krzyżakom bez jakichkolwiek zobowiązań Ziemię Chełmińską. Oryginał tego dokumentu nie zachował się i z tego powodu wiarygodność jego jest podważana. [więcej]
Listopad 1230 W listopadzie 1230 roku Konrad I Mazowiecki wziął udział w zgromadzeniu w Skaryszewie. Doszło wówczas redukcji napięcia pomiędzy zwaśnionymi stronami. Grzymisława Ingwarówna prawdopodobnie odzyskała wtedy Wiślicę. [więcej]
Wielkanoc 1231 Wielkanoc 1231 roku Konrad I Mazowiecki spędził wraz z synami w Zgierzu, gdzie gościem był również Władysław Odonic. [więcej]
Wrzesień 1231 We wrześniu 1231 roku Konrad I Mazowiecki wtargnął do Małopolski. Przejął władzę w Krakowie. Następnie wybudował umocnienia w Smardzewicach niedaleko od stolicy Małopolski.
Jesień 1232 Jesienią 1232 roku w Sandomierzu Konrad I Mazowiecki wziął udział w wiecu, kończącym walki o godność princepsa. W myśl postanowień porozumienia tam zawartego Grzymisława Ingwarówna odzyskała Ziemię Sandomierską, a książę mazowiecki zatrzymał przy sobie Ziemię Łęczycką i Sieradzką. Świadkiem tych układów był Henryk Brodaty, przy którym pozostało miejsce na krakowskim tronie. [więcej]
1233 W 1233 roku Konrad I Mazowiecki podstępem zwabił Grzymisławę Ingwarównę wraz z synem Bolesławem Wstydliwym. Podczas spotkania spoliczkował wdowę, aby następnie ją pojmać i uwięzić w twierdzy w Czersku. [więcej]
Październik 1233 Na początku października 1233 roku Konrad I Mazowiecki wziął udział w wiecu zorganizowanym w Chełmie w Małopolsce. Głównym wątkiem obrad, było zażegnanie waśni pomiędzy książętami. W roli rozjemcy wystąpił arcybiskup Pełka. Rezultat plenum był pomyślny, dowodem na to stała się zorganizowana w przyszłym roku wspólna wyprawa na Prusów. [więcej]
1234 W 1234 roku Konrad I Mazowiecki oddał swemu synowi Bolesławowi Płock i władzę nad Mazowszem Północnym, zatrzymując w swoich rękach Mazowsze Południowe, czyli Łęczycę, Sieradz i północne skrawki Ziemi Sandomierskiej.
3 sierpień 1234 3 sierpnia 1234 roku papież Grzegorz IX wystawił bullę, która pozbawiła Konrada I Mazowieckiego prawa do Ziemi Chełmińskiej. Dokument ten wydany został z inicjatywy Hermanna von Salzy na podstawie prawdopodobnie sfałszowanych świadectw. [więcej]
1234 W 1234 roku Konrad I Mazowiecki pomimo układu z Chełma zaatakował tereny należące do Grzymisławy Ingwarówna i jej syna. Przyłączył do swego władztwa Prandocin, Skalbmierz i Jędrzejów. Jest wielce prawdopodobne, że agresja mazowieckiego księcia była podyktowana akcją zbrojną Henryka Brodatego w Wielkopolsce. [więcej]
Sierpień 1234 W sierpniu 1234 roku Konrad I Mazowiecki brał udział szczycie zorganizowanym przez arcybiskupa Pełkę, na którym Bolesław Wstydliwy otrzymał w posiadanie południową część Ziemi Sandomierskiej, stając się w ten sposób księciem sandomierskim. Uzgodniony tam układ luchański papież Grzegorz IX zatwierdził w czerwcu 1235 roku. [więcej]
1234/1235 Na przełomie 1234 i 1235 roku Konrad I Mazowiecki brał udział w wielkiej ekspedycji zbrojnej przeciwko Prusom, zwieńczonej bitwą nad rzeką Dzierzgonią. Zdobyta została wówczas Pomezania i założona osada Kwidzyn. Oprócz mazowieckiego księcia w starciu tym wzięli udział także: jego syn Kazimierz Kujawski, Henryk Pobożny i Świętopełk II Gdański oraz Sambor II. [więcej]
1235 W 1235 roku, wykorzystując zaangażowanie Henryka Brodatego w walkę z Władysławem Odonicem, Konrad I Mazowiecki wznowił najazdy na terytorium Bolesława Wstydliwego, zajmując wówczas Ziemię Radomską.
Czerwiec 1236 W czerwcu 1236 roku Konrad I Mazowiecki brał udział w zjeździe w Dankowie koło Białej Rawskiej. Doszło tam do zawarcia jakiejś ugody z Henrykiem Brodatym. Być może książę mazowiecki zwrócił Grzymisławie Ziemię Radomską. Podczas zgromadzenia Konrad I rozgraniczył władzę swych najstarszych synów.
Jesień 1236 Jesienią 1236 roku Konrad I Mazowiecki sprzymierzony z Michałem II Wsiewołodowiczem najechał terytorium należące do Daniela I Halickiego. Na początek wojska mazowieckiego księcia zajęły obszary w okolicy Chełma. Następnie, posuwając się dalej, zatrzymane zostały przez Wasylka Romanowicza pod Czerwieniem. Tam Konrad I Mazowiecki nie doczekawszy się swojego sojusznika zarządził odwrót, podczas którego jego oddziały poniosły duże straty podczas przeprawy przez wezbraną rzekę, zapewne Wieprz. [więcej]
1237 W 1237 roku Konrad I Mazowiecki odebrał Danielowi I Halickiemu Drohiczyn, gdzie mazowiecki książę osadził resztkę zakonu rycerskiego braci dobrzyńskich, którzy nie chcieli połączyć się z Krzyżakami.
Marzec 1238 W marcu 1238 roku Konrad I Mazowiecki utracił Drohiczyn na rzecz Daniela I Halickiego, który, aby ułatwić sobie oblężenie grodu, skłonił Litwinów do najazdu na Mazowsze. [więcej]
Kwiecień 1238 W 1238 roku, po śmierci Henryka Brodatego (19 marca), Konrad I Mazowiecki zaczął się tytułować księciem Krakowa.
1239 W 1239 roku na głowę Konrada Mazowieckiego za pomówienie, skazanie na tortury i powieszenie kanonika płockiego Jana Czapli spadła klątwa arcybiskupa Pełki. [więcej]
9 lipiec 1239 9 lipca 1239 roku w Przedborzu Konrad Mazowiecki uczestniczył w zjeździe możnych. Na wiecu odnotowano obecność Siemowita I, Grzymisławy, Bolesława Wstydliwego, biskupa krakowskiego Wisława, arcybiskupa Pełki i przedstawicieli rodu Awdańców. Wówczas prawdopodobnie doszło do rezygnacji Konrada Mazowieckiego z pretensji do Ziemi Sandomierskiej. [więcej]
1239 W 1239 roku Konrad I Mazowiecki zrzekając się krakowskiego tronu na rzecz Henryka Pobożnego zawarł z nim układ, na mocy którego książęta zapewnili dziedziczenie ziem przez swoich potomków.
1240 W 1240 roku Konrad I Mazowiecki udzielił schronienia Michałowi II Wsiewołodowiczowi, który uciekał z Kijowa przez tatarską nawałą. [więcej]
10 lipiec 1241 Po tragicznej śmierci Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą 10 lipca 1241 roku Konrad I Mazowiecki przejął władzę w Krakowie. [więcej]
18 wrzesień 1241 18 września 1241 roku koło Solca Kujawskiego odbył się zwołany przez Konrada I Mazowieckiego wiec, na którym stawił się Świętopełk II Gdański i arcybiskup gnieźnieński Pełka. [więcej]
1242 W 1242 roku Konrad I Mazowiecki rozpoczął z Krzyżakami proces o Ziemię Lubawską.
1242 W 1242 roku Konrad I Mazowiecki zdobył, po rok trwającym oblężeniu, twierdzę w Skale. Był to w Małopolsce ostatni bastion oporu przeciwko władzy mazowieckiego księcia, broniony przez rycerzy wojewody Klemensa z Ruszczy.
1242 W 1242 roku Konrad I Mazowiecki walczył z księciem gdańskim Świętopełkiem II.
1242 W 1242 roku Konrad I Mazowiecki podczas wiecu w Skarbimierzu pojmał i uwięził małopolskich możnych. [więcej]
20 wrzesień 1242 20 września 1242 roku Konrad I Mazowiecki w obecności synów zawarł układ pokojowy z Zakonem Krzyżackim. Uregulowano w nim kwestię Ziemi Lubawskiej i ustanowiono układ przeciwko Świętopełkowi II Gdańskiemu. [więcej]
1243 Prawdopodobnie w 1243 roku powrócił do Małopolski Bolesław Wstydliwy. To stało się przyczyną buntu i usunięcia mazowieckiej załogi z Krakowa. Konrad I Mazowiecki rozpoczął przygotowania do ostatecznej batalii o krakowski tron, zakończonej przegraną w bitwie pod Suchodołem.
1244 W 1244 roku Konrad I Mazowiecki najechał Ziemię Sandomierską i zdobył część włości biskupa krakowskiego.
1245/1246 Zimą na przełomie 1245 i 1246 roku Konrad I Mazowiecki wziął udział w zjeździe książąt w Łęczycy. Oprócz niego obecność swą zaznaczyli Bolesław Wstydliwy z matką oraz książę Wasylko Romanowicz. [więcej]
1246 W 1246 roku Konrad I Mazowiecki pokonał wojska Bolesława Wstydliwego w bitwie pod Zaryszowem. [więcej]
1247 W 1247 roku Konrad I Mazowiecki uczestniczył w zjeździe nad rzeką Mierzawą, gdzie podjął ostatnią próbę dyplomatycznego przejęcia władzy nad Krakowem. Oprócz niego w szczycie wzięli udział: Bolesław Wstydliwy, Grzymisława Ingwarówna, Kazimierz Kujawski i Siemowit I.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Zawichost 1205

Kalisz 1229

Dzierzgonia 1234

Suchodół 1243

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: W roku 1229 Władysław III Laskonogi
W 1241 roku Bolesław Rogatka
Żony i potomstwo:

Żoną Konrada I Mazowieckiego została najprawdopodobniej w roku 1208 lub 1209 roku Agafia - córka księcia nowogrodzko-siewierskiego Światosława

  1. Bolesław I Mazowiecki
  2. Kazimierz I Kujawski
  3. Siemowit I
  4. Eudoksja (1215/1225-?) - żona Dytryka I, hrabiego Breny i Wettynu
  5. Ludmiła (przed 1225 - ?)
  6. Ziemomysł
  7. Salomea (1220/1225-?) - prawdopodobnie mniszka klasztoru w Skale
  8. Judyta (1222/1227-1257/1263) - przed 1239 rokiem poślubiła Mieszka, księcia opolsko-raciborskiego. Po jego śmierci w lutym 1252 roku została żoną księcia wrocławskiego Henryka III Białego
  9. Dubrawka (Helena?) (1225/1232-1265) około 1245 roku wydana została za Wasylka Romanowica, księcia wołyńskiego i brata Daniela Halickiego, przyjmując imię Heleny.
  10. Mieszko (przed 1235-?) zmarł w wieku kilku lat
Następca: W 1232 roku Henryk I Brodaty
W 1243 roku Bolesław V Wstydliwy

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2019 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Konrad_Mazowiecki
#KonradMazowiecki
91

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.