ozdoba

KAZIMIERZ III WIELKI

(1333-1370)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Kazimierz III Wielki
Dynastia: Piastów
Urodzony: 30 kwietnia 1310 roku
w Kowalu
Zmarł: 5 listopada 1370 roku
w Krakowie
Rodzice: Władysław I Łokietek
i Jadwiga
Dzieciństwo Kazimierz III Wielki dzieciństwo spędził przebywając głównie w Krakowie pod troskliwą opieką matki.
20 styczeń 1320 20 stycznia 1320 roku Kazimierz III Wielki brał udział w koronacji swego ojca, która odbyła się w katedrze wawelskiej, pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława.
6 lipiec 1320 6 lipca 1320 roku w Budzie Kazimierz III Wielki brał udział w ślubie swej piętnastoletniej siostry Elżbiety z królem Węgier Karolem I Robertem, na dworze którego spędził później sporo czasu. Tam właśnie przyszły król Polski poznał nowoczesne metody sprawowania władzy i sposoby dyplomacji, spotykał się z artystami i intelektualistami ówczesnej Europy.
1322 W 1322 roku powstał projekt, aby dwunastoletniego Kazimierza III Wielkiego ożenić z Judytą, córką Jana Luksemburskiego, lecz nie doszedł do skutku.
16 październik 1325 16 października 1325 roku Kazimierz III Wielki wstąpił w związek małżeński z Aldoną córka księcia Litwy Giedymina.
Lipiec 1327 W 1327 roku ojciec Kazimierza Wielkiego Władysław Łokietek próbował zhołdować mazowieckich książąt: Siemowita II, Trojdena I i Wacława. W związku z tym, że próbamu się nie powiodła, zdecydował o akcji zbrojnej na Mazowszu, rozpoczynając w ten sposób wojnę polsko-krzyżacką. [więcej]
1 luty 1329 W lutym 1329 roku Kazimierz Wielki uczestniczył w kampanii zbrojnej na Ziemi Chełmińskiej, podczas której zdobyto Papowo. Był to kolejny etap rozpoczętej w 1327 roku wojny polsko-krzyżackiej. [więcej]
Marzec 1329 W wyniku działań zbrojnych wojny polsko-krzyżackiej w połowie marca 1329 roku w ręce krzyżackie dostał się Dobrzyń.
29 marzec 1329 W wyniku działań zbrojnych wojny polsko-krzyżackiej 29 marca 1329 roku Płock, Wyszogród i Gostynin powiększył strefę wpływów Jana Luksemburskiego.
17 kwiecień 1330 W kwietniu 1330 roku Kazimierz Wielki został wysłany przez swego ojca na Węgry. Jego zadaniem było sprowadzenie posiłków niezbędnych do prowadzenia skutecznych działań w wojnie polsko-krzyżackiej. Podczas pobytu na dworze Karola Roberta młody książę prawdopodobnie uwiódł Klarę Zah. Z tego powodu ojciec zdobytej szlachcianki Felicjan Zah wpadł we wściekłość i w akcie desperacji porwał się z mieczem na rodzinę królewską. Zdążył odciąć jakąś część ręki królowej Elżbiety i zranić w rękę króla Węgier. Potem został obezwładniony przez obecnych, a następnie zabity. [więcej]
12 maj 1330 12 maja 1330 roku Krzyżacy kontynuując wojnę polsko-krzyżacką zdobyli Wyszogród na Kujawach. [więcej]
5 lipiec 1330 5 lipca 1330 roku wojska krzyżackie po ośmiodniowym oblężeniu zdobyły Raciążek.
17 lipiec 1330 17 lipca 1330 roku wojska Krzyżackie zdobyły Nakło. [więcej]
26 maj 1331 26 maja 1331 roku na wiecu w Chęcinach Władysław Łokietek ogłosił, że Kazimierz Wielki będzie królewskim namiestnikiem na Wielkopolskę i Kujawy. [więcej]
Lipiec 1331 W drugiej połowie lipca 1331 roku wojska krzyżackie zajęły Bydgoszcz, spustoszyły okolice Inowrocławia, Kruszwicy, Strzelna i Kwieciszewa. [więcej]
24 wrzesień 1331 W obozie polskim po bitwie pod Koninem Kazimierz Wielki był świadkiem pojednania Władysław Łokietka z Wincentym z Szamotuł . [więcej]
27 lipiec 1331 Po zakończonym rozejmie wojna polsko-krzyżacka została wznowiona. 27 lipca 1331 roku wojska krzyżackie podeszły pod Pyzdry, gdzie spodziewały się zastać Kazimierza Wielkiego, lecz w tym czasie królewicz przebywał w Poznaniu. Stoczona wówczas polsko-krzyżacka bitwa pod Pyzdrami powiększyła pasmo triumfów Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
27 wrzesień 1331 27 września 1331 roku Kazimierz III Wielki u boku swego ojca brał udział w nierozstrzygniętej bitwie z Zakonem Krzyżackim pod Płowcami. W trakcie tego zbrojnego starcia, które miało zmienny przebieg i do końca nie było wiadomo, jak się zakończy, Władysław Łokietek, obawiając się o życie swego jedynego syna i dziedzica jego spuścizny, nakazał mu opuszczenie pola bitwy. Świetnie wykorzystali ten fakt Krzyżacy w swojej antypolskiej propagandzie, rozgłaszając to wszem i wobec, że królewicz zrobił to z tchórzostwa. [więcej]
21 kwiecień 1332 Na początku kwietnia 1332 roku Krzyżacy wznowili działania wojenne. 21 kwietnia w ich ręce dostał się Brześć Kujawski.
26 kwiecień 1332 26 kwietnia 1332 roku Krzyżacy zdobyli Inowrocław. Niedługo potem Zakon Krzyżacki zajął całe Kujawy.
Sierpień / wrzesień 1332 Na przełomie sierpnia i września 1332 roku Kazimierz III Wielki odniósł spory militarny sukces jako dowódca, zdobywając zamek Kościan będący w rękach głogowskich książąt: Henryka Wiernego i Jana Ścinawskiego. W wyniku tej kampanii polski książę zajął południową Wielkopolskę oprócz Sławy i Wschowy.
2 marzec 1333 2 marca 1333 roku w Krakowie zmarł ojciec Kazimierza Wielkiego Władysław Łokietek. [więcej]
25 kwiecień 1333 Prawie dwa miesiące po śmierci ojca 25 kwietnia 1333 roku Kazimierz III Wielki został koronowany w Krakowie i rozpoczął samodzielne rządy w kraju pozbawionym Mazowsza, Kujaw, Śląska i Pomorza i otoczonym z północy i południa wrogo nastawionymi sąsiadami. Koronacji dokonał w katedrze na Wawelu arcybiskup Janisław.
Kwiecień 1333 Dopiero po koronacji urządzono pogrzeb Władysława Łokietka, w którym z pewnością uczestniczył Kazimierz III Wielki. [więcej]
1334 W 1334 roku Kazimierz III Wielki za zasługi nadał Spytkowi z Melsztyna kamienicę, należącą niegdyś do wójta krakowskiego Henryka, który uczestniczył w buncie wójta Alberta. [więcej]
1335 Niedługo po objęciu samodzielnych rządów przez Kazimierza III Wielkiego Czechy rozpoczęły działania zbrojne, dążąc do połączenia terytorium własnego kraju z państwem krzyżackim oraz do sięgnięcia po polską koronę.
8 maj 1335 8 maja 1335 roku w Sandomierzu Kazimierz Wielki zawarł zawieszenie broni z Karolem Luksemburskim, który zastępował swojego złożonego chorobą ojca. [więcej]
16 maj 1335 16 maja 1335 roku we Frankfurcie nad Odrą Kazimierz Wielki podpisał sojusz z Brandenburgią, która wówczas znajdowała się w konflikcie z naszym południowym sąsiadem. Układ wzmocniono zapowiedzią mariażu syna Ludwika IV Wittelsbacha o tym samym imieniu z córką polskiego władcy, Kunegundą. [więcej]
19 listopad 1335 19 listopada 1335 roku w Wyszehradzie Kazimierz III Wielki podpisał pokojowe porozumienie z Czechami. Jan Luksemburski w zamian za pieniężną gratyfikację zrzekł się roszczeń do polskiej korony i zwrócił terytorium w okolicach Wielunia razem z zamkiem w Bolesławcu. Podczas zjazdu ustalono również nowe szlaki handlowe pomiędzy krajami. [więcej]
6 grudzień 1335 6 grudnia 1335 roku powracający z Wyszehradu Kazimierz Wielki wjechał do Pragi i przez 9 dni był gościem Jana Luksemburskiego. [więcej]
Czerwiec 1336 W czerwcu 1336 roku w Marchegg w Dolnej Austrii spotkali się Kazimierz Wielki, Jan Luksemburski i Karol Robert. Wszyscy wzięli udział w walkach z Habsburgami i Wittelsbachami. [więcej]
Marzec 1337 W marcu 1337 roku w Poznaniu Kazimierz Wielki zawarł z Janem Luksemburskim układ normujący wzajemne stosunki graniczne. [więcej]
1337 W 1337 roku Kazimierz Wielki przywrócił w Wielkopolsce urząd starosty. Podzielił wówczas Wielkopolskę na starostwa: poznańskie i kaliskie. [więcej]
1338 W 1338 roku na kolejnym szczycie w Wyszehradzie Kazimierz III Wielki zawarł układ o sukcesję na Rusi Halicko-Włodzimierskiej. W myśl zawartego porozumienia, w przypadku gdy ówczesny władca Bolesław Jerzy Trojdenowicz nie doczekałby się męskiego potomka, polski król zająłby miejsce na halickim tronie. Podobne zobowiązanie uczynił Kazimierz III Wielki w stosunku do Andegawenów, mówiące o tym, że w razie gdyby polski władca nie doczekał się potomków w linii męskiej, halicką koronę otrzyma władca Węgier.
Luty 1339 W lutym 1339 roku w Warszawie Kazimierz III Wielki brał udział w rozprawach sądu papieskiego, który miał rozstrzygnąć konflikt polsko-krzyżacki. Zgodnie z ogłoszonym werdyktem Zakon miał oddać wszystkie niesłusznie zagarnięte ziemie, włącznie z Pomorzem Gdańskim, i wypłacić odszkodowanie. Niestety Krzyżacy nie należeli do tych, dla których orzeczenia papieskiego sądu mają znaczenie. Wyrok pozostał tylko na papierze i nabrał jedynie znaczenia propagandowego.
1339 W 1339 roku, po bezpotomnej śmierci księcia Przemysła Inowrocławskiego, Kazimierz III Wielki przyłączył do Polski ziemię sieradzką i wieluńską.
1339 W 1339 roku Kazimierz III Wielki podpisał porozumienie ze swoim szwagrem Karolem Robertem w sprawie dziedziczenia polskiego tronu. Układ stwierdzał, że w przypadku, gdyby los sprawił, że polski władca w chwili śmierci nie posiadałby męskiego potomka, wówczas polska korona miała przypaść węgierskiemu władcy. Intencją Kazimierza III Wielkiego z jednej strony była chęć zaangażowania męża swojej siostry w akcję odzyskiwania przez Polskę terytoriów zagarniętych przez Krzyżaków, a z drugiej strony nie przypuszczał z pewnością, że nie doczeka syna.
1340 W 1340 po śmierci Bolesława Jerzego Trojdenowicza Kazimierz III Wielki interweniował zbrojnie na Rusi Halicko-Włodzimierskiej, aby przejąć obiecany mu wcześniej tron. Ekspedycja zakończyła się pełnym sukcesem.
1341 Na początku 1341 roku w województwie lubelskim Kazimierz III Wielki stoczył zwycięską bitwę nad Wisłą z połączoną armią zbuntowanych bojarów ruskich i Tatarów.
1341 W 1341 roku Kazimierz III Wielki zawarł z Janem Luksemburskim pokojowy układ, w myśl którego miał pojąć za żonę Małgorzatę, owdowiałą córkę króla Czech, lecz nic z tych planów nie wyszło, ponieważ w lipcu narzeczona zmarła. [więcej]
22 wrzesień 1341 22 września 1341 roku w Lelowie Kazimierz Wielki spotkał się z Albertem Strzeleckim. Podczas spotkania doszło do wzmocnienia przyjaznych relacji obu monarchów. Doszło tam również do uszczegółowienia granicy między Królestwem Polskim a księstwem strzeleckim. [więcej]
29 wrzesień 1341 29 września 1341 roku Kazimierz III Wielki pojął za żonę Adelajdę córkę landgrafa Hesji Henryka II Żelaznego. Niestety małżeństwo to nie należało do udanych. Adelajda była młoda lecz mało pociągająca a na dodatek nie była w stanie obdarować Kazimierza tak upragnionym potomkiem. Z tych powodów dość szybko została odsunięta. Na pewien czas nawet zamknięta w chęcińskiej twierdzy.
1343 W 1343 roku Kazimierz III Wielki wyprawił w Poznaniu wesele swej córki Elżbiety, którą wydał za księcia wołogosko-słupskiego Bogusława V. Wypłacony posag opustoszył skarbiec ale umocnił przymierze z książętami pomorskimi skierowane przeciw Krzyżakom.
8 lipiec 1343 8 lipca 1343 roku w Kaliszu Kazimierz III Wielki podpisał pokojowe porozumienie z Zakonem Krzyżackim. Kraj odzyskał wówczas Kujawy i Ziemię Dobrzyńską. Na powrót Pomorza Gdańskiego do granic państwa Piastów musiano poczekać jeszcze poczekać.
Sierpień 1343 W sierpniu 1343 roku Kazimierz III Wielki przyłączył do Polski Wschowę, którą odebrał księciu Henrykowi XI Głogowskiemu.
1344 W 1344 roku Kazimierz III Wielki powiększył obszar kraju o ziemię sanocką i przemyską.
1345 W 1345 roku Kazimierz III Wielki nakazał aresztować przebywającego w Kaliszu Karola Luksemburskiego. Młodemu czeskiemu księciu udało się uciec, więc Kazimierz III Wielki przedsięwziął akcję zbrojną na Śląsku. Pustosząc terytoria książąt będących lennikami Jana Luksemburskiego naraził się na odwet czeskiego monarchy. [więcej]
1345 W 1345 roku Kazimierz III Wielki prowadził wojnę z Janem Luksemburskim. [więcej]
22 maj 1345 Z 22 maja 1345 roku pochodzi bulla papieża Klemensa VI, w której zganił Kazimierza Wielkiego za sojusz z Litwinami i zawarcie przymierza z ekskomunikowanym Ludwikiem Bawarskim. [więcej]
1348 W 1348 roku w Namysłowie Kazimierz III Wielki zawarł pokój kończący wojnę z Czechami. Okazało się wówczas, że odzyskanie Śląska jest poza zasięgiem słabego polskiego państwa.
1349 W 1349 roku podczas wyprawy na Ruś Halicką Kazimierz III Wielki odebrał Litwinom Lwów i Halicz i wzmocnił w nich zamki.
1350 W 1350 roku Kazimierz III Wielki wszedł w układ z Waldemarem IV królem Danii. Sojusz ten wywarł duże wrażenie przede wszystkim na Krzyżakach.
1351 W 1351 roku Kazimierz III Wielki po bezpotomnej śmierci księcia Bolesława III przejął księstwo płockie i wszedł w sojusz z książętami mazowieckimi Siemowitem III i Kazimierzem I Warszawskim.
1351 W 1351 roku Kazimierz III Wielki wspólnie z Ludwikiem Andegaweńskim podjął wyprawę na Wołyń, gdzie wziął do niewoli Lubarta brata księcia Litwy Olgierda Giedyminowicza oraz na Podlasie, gdzie udało się pojmać i uwięzić Kiejstuta.
Marzec 1352 W marcu 1352 wojska polsko-węgierskie wybrały się na Bełz, lecz tutaj natknęły się na przywołaną ordę tatarską i zawróciły.
Czerwiec 1352 W czerwcu 1352 roku nastąpił odwetowy najazd litewski, po którym podpisano porozumienie pokojowe, w wyniku którego Kazimierz III Wielki zatrzymał Ruś Halicką.
1353 W 1353 roku wypuszczony z niewoli Lubart najechał i złupił polskie tereny. W odwecie Kazimierz III Wielki wspólnie z Tatarami najechał na Bełz i Włodzimierz Wołyński.
Styczeń 1356 W styczniu 1356 roku Olgierd Giedyminowicz z Kiejstutem odbili Włodzimierz. Kazimierz III Wielki zmęczony ciągłymi najazdami zawarł pokój z Litwinami.
1356 W 1356 roku Kazimierz III Wielki nie mając legalnego rozwodu z poprzednią żoną ożenił się po raz trzeci z Krystyną Rokiczaną.
1363 W 1363 roku Kazimierz III Wielki występował w roli mediatora w sporze pomiędzy Ludwikiem Andegaweńskim królem Węgier i Karolem Luksemburskim królem Czech i cesarzem.
21 maj 1363 21 maja 1363 roku w Krakowie Kazimierz III Wielki wyprawił wesele swej wnuczki Elżbiety, córki Bogusława V, z Karolem Luksemburskim.
12 maj 1364 12 maja 1364 roku Kazimierz III Wielki wystawił przywilej założycielski Akademii Krakowskiej.
Jesień 1364 Jesienią 1364 roku Kazimierz III Wielki zorganizował kongres monarchów. Wzięli w nim udział: Karol Luksemburski, Ludwik Andegaweński, Otto Wittelsbach - margrabia brandenburski, Piotr de Lusignan - król Cypru, Bolko II Mały - książę świdnicki, Bogusław V - książę pomorski, Siemowit III - książę mazowiecki, Władysław Opolczyk.
Celem kongresu było stworzenie zbiorowej unii państw Europy Środkowej w miejsce istniejących układów dwustronnych. Jedynym znanym ustaleniem była deklaracja chęci udzielenia ewentualnej pomocy przez uczestników zjazdu Piotrowi Lusignanowi przeciwko Turkom. Ogromne znaczenie dla Polski miała lokalizacja kongresu, podnosząc prestiż Polski oraz autorytet króla w oczach Europy.
1366 W 1366 roku Kazimierz III Wielki zbrojnie zagarnął część Wołynia z Włodzimierzem.
1367 W 1367 roku Kazimierz III Wielki zajął Podole.
1368 W 1368 roku Kazimierz III Wielki odbył nieudaną wyprawę na Mołdawię.
1368 W 1368 roku Kazimierz III Wielki dzięki układom z Ludwikiem Węgierskim i margrabią brandenburskim przyłączył ziemię wałecką. Tym sposobem Polska odzyskała połączenie z księstwem słupskim oraz zlikwidowała niebezpieczną granicę państwa krzyżackiego i Brandenburgii. Był to następny krok w celu zmniejszenia wpływów polityki Luksemburgów na Pomorzu Zachodnim.
1368 W 1368 roku Kazimierz III Wielki adoptował swojego wnuka Kaźka syna Elżbiety i Bogusława V mając nadzieję, że w przyszłości jego imiennik zastąpi go na polskim tronie.
1368 W 1368 roku zmarł Bolko II Mały a dziedzictwo po nim zagarnął silniejszy Karol Luksemburski. Wydarzenie to mocno popsuło stosunki polsko-czeskie, ponieważ Kazimierz III Wielki miał nadzieję przyłączyć księstwo świdnickie do macierzy.
1369 W 1369 roku Kazimierz III Wielki zorganizował wspólnie z Ludwikiem Węgierskim oraz z księstwami śląskimi i lubuskimi koalicję antyluksemburską co dawało pewną szansę na odzyskanie Śląska.
8 wrzesień 1370 8 września 1370 roku w przedborskich lasach Kazimierz III Wielki uległ wypadkowi, który zadecydował o jego życiu.
5 listopad 1370 Kazimierzowi III Wielkiemu nie udało się powrócić do zdrowia po wrześniowym wypadku. Zmarł 5 listopada 1370 w Krakowie.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Płowce 1331

Kościan 1332

Wojny

Wojna
polsko-krzyżacka
1327-1332

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Władysław I Łokietek
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Kazimierza została w 1325 roku Aldona Anna - córka córka wielkiego księcia Litwy Giedymina

  1. Elżbieta (1326 – 1363) – żona Bogusława V zachodniopomorskiego
  2. Kunegunda – żona Ludwika Rzymianina, syna cesarza niemieckiego Ludwika IV Wittelsbacha

Drugą żoną Kazimierza została w 1341 roku Adelajda Heska - Córka landgrafa Hesji – Henryka II Żelaznego. Małżeństwo nie doczekało się potomstwa.

Trzecią żoną Kazimierza została w 1356 roku Krystyna Rokiczana - czeska mieszczka. Małżeństwo nie doczekało się potomstwa.

Czwartą żoną Kazimierza została w 1365 roku Jadwiga żagańska - młodsza córka Henryka V Żelaznego - księcia żagańskiego

  1. Anna (1366-1425) – w latach 1380–1392 małżonka hrabiego Wilhelma von Cilli, w latach 1394–1425 żona hrabiego Ulryka von Tecka.
  2. Kunegunda (1367/1368-1369/1370)
  3. Jadwiga (1369/1370-po 1382)
Następca: Ludwik Węgierski

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2019 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Kazimierz_Wielki
#KazimierzWielki
30

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.