ozdoba

JADWIGA ANDEGAWEŃSKA

(1384-1399)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Jadwiga Andegaweńska
Dynastia: Andegaweńska
Urodzona: pomiędzy
3 października 1373 roku
a
18 lutego 1374 roku
w Budzie
Zmarła: 17 lipca 1399 roku
w Krakowie
Rodzice: Ludwik Węgierski
i Elżbieta Bośniaczka
1373 / 1374 Jadwiga Andegaweńska urodziła się pomiędzy 3 października 1373 roku a 18 lutego 1374 roku w Budzie. [więcej]
15 czerwiec 1378 15 czerwca 1378 roku w Hainburgu doszło do zaręczyn Jadwigi Andegaweńskiej i Wilhelma Habsburga. Młodocianych narzeczonych położono do jednego łóżka w obecności całego dworu. Obrzęd ten nazywano pokładzinami. [więcej]
1378 W 1378 roku po pokładzinach w Hainburgu Jadwiga Andegaweńska przeniosła się na wiedeński dwór Habsburgów. [więcej]
Luty 1379 Prawdopodobnie w lutym 1379 roku ojciec Jadwigi Andegaweńskiej postanowił ją ściągnąć na dwór do Budy. [więcej]
17 wrzesień 1382 17 września 1382 roku w Budzie królową Węgier została Maria siostra Jadwigi Andegaweńskiej. [więcej]
25 listopad 1382 25 listopada 1382 roku w Radomsku odbył się zjazd możnowładztwa polskiego, który zdecydował o losie Jadwigi Andegaweńskiej. Szlachta ustaliła na nim między innymi, że odda koronę tej węgierskiej księżniczce, która na stałe rezydować będzie w polskim królestwie. [więcej]
28 styczeń 1383 28 stycznia 1383 roku w Grazu matka Jadwigi Andegaweńskiej Elżbieta Bośniaczka złożyła deklarację Leopoldowi III Habsburgowi, że Jadwiga i Wilhelm obejmą tron w Polsce po Wielkiejnocy tego roku. [więcej]
Maj 1383 Zapewne w maju 1383 roku w Koszycach matka Jadwigi Andegaweńskiej Elżbieta Bośniaczka podczas spotkania z przedstawicielami polskiego możnowładztwa ustaliła, że Jadwiga ma zostać koronowana w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie 11 listopada 1383 roku. [więcej]
Marzec 1384 Pomimo zapewnień Elżbiety Bośniaczki złożonych w maju 1383 roku w Koszycach, Jadwiga Andegaweńska nie dotarła do Krakowa w listopadzie 1383 roku. Zgromadzenie polskiej szlachty, które odbyło się w marcu 1384 roku, wysłało do Budy ostateczne ultimatum, w myśl którego Jadwiga Andegaweńska miała zjawić się w Polsce najpóźniej 8 maja 1384 roku. Gdyby do tego nie doszło, miało nastąpić zerwanie wszelkich kontaktów z dworem budzińskim i niezwłoczne przystąpienie do elekcji innego kandydata do tronu. [więcej]
Lato-jesień 1384 Nie wiadomo dokładnie kiedy Jadwiga Andegaweńska przybyła do Krakowa. Zakłada się, że stało się to latem lub jesienią 1384 roku. [więcej]
16 październik 1384 16 października 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana przez arcybiskupa Bodzatę, któremu asystowali biskupi węgierscy i polscy, a wśród nich biskup Jan Kropidło. [więcej]
Październik 1384 Pomimo nalegań Elżbiety Bośniaczki, by po koronacji Jadwiga Andegaweńska na trzy lata powróciła na Węgry pod opiekę matki, dygnitarze polscy nie dopuścili do tego. [więcej]
18 styczeń 1385 18 stycznia 1385 roku Jadwiga Andegaweńska przyjęła poselstwo Jagiełły, które złożyło jej propozycję małżeństwa. [więcej]
Styczeń / luty 1385 Niedługo po zaakceptowaniu przedstawionej przez litewskich posłów propozycji w sprawie małżeństwa Jadwigi Andegaweńskiej z Jagiełłą możnowładcy polscy wysłali do Elżbiety Bośniaczki delegatów z prośbą o zaakceptowanie przygotowywanego mariażu. [więcej]
10 czerwiec 1385 10 czerwca 1385 roku w Krakowie Jadwiga Andegaweńska spotkała się z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
Boże Ciało 1385 W 1385 roku w Krakowie z okazji procesji Bożego Ciała dzięki wstawiennictwu Jadwigi Andegaweńskiej trzem skazanym na śmierć darowano karę, w zamian wyganiając ich z miasta. [więcej]
14 sierpień 1385 14 sierpnia 1385 roku w Krewie przyszły maż Jadwigi Andegaweńskiej wielki książę Litwy Jagiełło wydał dokument znany pod nazwą unii krewskiej. [więcej]
Sierpień 1385 W połowie sierpnia 1385 roku Wilhelm Habsburg przybył do Krakowa, aby podjąć próbę dopełnienia małżeństwa z Jadwigą Andegaweńską, lecz na zamek go nie wpuszczono. Królewna prawdopodobnie spotykała się z nim w refektarzu klasztoru franciszkanów. [więcej]
12 grudzień 1385 12 grudnia 1385 w Krakowie Jadwiga Andegaweńska zawarła z Siemowitem IV pokój kończący trzyletnią wojnę Grzymalitów z Nałęczami. W myśl porozumienia książę płocki zrzekł się roszczeń do tronu polskiego i obiecał zwrócić wszystkie ziemie koronne zajęte w czasie działań wojennych. W zamian miał otrzymać odszkodowanie pieniężne w wysokości 10 tys. kop groszy praskich. Do czasu wypłaty wymienionej kwoty w rękach księcia miały pozostać Kujawy Brzeskie. Królowa zgadzała się również spłacić zobowiązania finansowe księcia u Żydów krakowskich, które zaciągnął prawdopodobnie w trakcie działań wojennych. [więcej]
11 styczeń 1386 W styczniu 1386 roku Jadwiga Andegaweńska wysłała do Wołkowyska posłów z zaproszeniem dla Jagiełły. [więcej]
Styczeń 1386 Według Jana Długosza w styczniu 1386 roku Jadwiga Andegaweńska potajemnie wysłała swego dworzanina Zawiszę z Oleśnicy do Lublina na spotkanie z Jagiełłą, by dokładnie przyjrzał się mu i po powrocie zdał jej relację. [więcej]
Styczeń 1386 Na początku 1386 roku Jadwiga Andegaweńska rzekomo spotykała się potajemnie z Wilhelmem Habsburgiem przebywającym w Krakowie. [więcej]
Luty 1386 Na początku lutego 1386 roku w kościele katedralnym Jadwiga Andegaweńska złożyła publiczną i uroczystą deklarację, w której unieważniła swoje zaślubiny z Wilhelmem Habsburgiem. [więcej]
12 luty 1386 12 lutego 1386 roku w Krakowie dwunastoletnia Jadwiga Andegaweńska powitała przybyłego z Litwy swojego przyszłego męża Jagiełłę. [więcej]
15 luty 1386 15 lutego 1386 roku w Jadwiga Andegaweńska uczestniczyła w uroczystości chrztu Władysława Jagiełły. [więcej]
18 luty 1386 18 lutego 1386 roku Jadwiga Andegaweńska wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę. Ślubu narzeczonym udzielił arcybiskup Bodzęta. [więcej]
4 marzec 1386 4 marca 1386 roku Jadwiga Andegaweńska była świadkiem koronacji Władysława Jagiełły. [więcej]
Marzec 1386 W marcu 1386 roku, po koronacji Władysława Jagiełły, Jadwiga Andegaweńska razem z mężem odebrali hołd lenny od Siemowita IV. [więcej]
Kwiecień 1386 W kwietniu 1386 roku Jadwiga Andegaweńska razem z Władysławem Jagiełłą udała się w podróż do Wielkopolski. Podczas drogi dzięki interwencji króla i królowej pewnym wieśniakom zwrócono zagrabioną trzodę. [więcej]
Lipiec 1386 W lipcu 1386 roku Zakon Krzyżacki zawarł z książętami pomorskimi Warcisławem i Bogusławem przymierze, którego ostrze skierowane było przeciw Polsce i Litwie. [więcej]
24 lipiec 1386 24 lipca 1386 roku w Krakowie Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło spotkali się z arcybiskupem Raguzy Maffiolusem di Lampugnano, który później przed papieżem Urbanem VI potwierdził przygotowania do podjęcia szerokiej akcji chrystianizacyjnej na Litwie, oraz zapewnił o prawomocności związku małżeńskiego polskiej pary królewskiej. [więcej]
1386 W 1386 roku dzięki wstawiennictwu Jadwigi Andegaweńskiej Władysław Jagiełło restytuował prawo górnicze trzem dostojnikom: wojewodzie sandomierskiemu Janowi, wojewodzie krakowskiemu Spytkowi i podkomorzemu krakowskiemu również Spytkowi. [więcej]
Grudzień 1386 W grudniu 1386 roku Jadwiga Andegaweńska zapewne wyruszyła z Władysławem Jagiełłą w podróż na Litwę. [więcej]
Styczeń 1387 W styczniu 1387 roku w Novigradzie zamordowana została matka Jadwigi Andegaweńskiej Elżbieta Bośniaczka. [więcej]
Styczeń 1387 W styczniu 1387 roku Jadwiga Andegaweńska zapewne przebywała z Władysławem Jagiełłą na Litwie, lecz pod koniec miesiąca opuściła małżonka i udała się na Ruś Halicko-Włodzimierską. [więcej]
Luty 1387 W lutym 1387 roku z inicjatywy Albrechta III Habsburga papież Urban VI wszczął proces kanoniczny przeciw Jadwidze Andegaweńskiej i Władysławowi Jagielle. Polską parę królewską w postępowaniu reprezentował doktor dekretów biskup poznański Dobrogost z Nowego Dworu. [więcej]
Luty 1387 W lutym 1387 roku Jadwiga Andegaweńska podjęła wyprawę zbrojną, celem której było przyłączenie Rusi Halickiej do Polski. W ekspedycji towarzyszyli królowej między innymi: Dobiesław z Kurozwęk, Spytko II z Melsztyna, Sędziwój z Szubina i Jan z Tarnowa. [więcej]
18 luty 1387 18 lutego 1387 roku w Jarosławiu Jadwiga Andegaweńska wystawiła dokument, w którym potwierdzała dawne przywileje Ziemi Przemyskiej i przyrzekała, że nigdy nie zostanie ona oderwana od Korony Królestwa Polskiego. [więcej]
1 marzec 1387 1 marca 1387 roku w Gródku Jadwiga Andegaweńska wystawiła glejt bezpieczeństwa dla mieszczan lwowskich na swobodny przejazd w obie strony ze Lwowa do Gródka. [więcej]
6-8 marzec 1387 6 marca 1387 roku Jadwiga Andegaweńska wjechała do Lwowa. 8 marca potwierdziła wcześniejsze prawa i przywileje mieszczan, zniosła cła i daniny, nadała prawo składu oraz zaręczyła zachowanie praw mieszkańcom różnej narodowości. [więcej]
19 marzec 1387 19 marca 1387 roku Jadwiga Andegaweńska zaznaczyła swoją obecność w Przemyślu. Jej wyprawa na Ruś zakończyła się sukcesem. Nie udało się jedynie zdobyć dobrze obwarowanego Halicza, który poddał się w sierpniu 1387 roku w konsekwencji oblężenia podjętego przez Witolda. Tym sposobem Ruś Czerwona na trwałe została przyłączona do Polski. [więcej]
Kwiecień 1387 W drugiej połowie kwietnia 1387 roku Jadwiga Andegaweńska przebywała już w Krakowie. [więcej]
3 grudzień 1387 3 grudnia 1387 roku Jadwiga Andegaweńska wydała apel do władz Krakowa z przypomieniem, że hołd lojalności jaki jej złożono w 1384 roku, należał się również Władysławowi Jagielle. [więcej]
12 marzec 1388 12 marca 1388 roku papież Urban VI w bulli skierowanej do biskupa poznańskiego nazwał Jadwigę Andegaweńską najdroższą w Chrystusie naszą córką. [więcej]
1388 W 1388 roku Jadwiga Andegaweńska podczas nieobecności Władysława Jagiełły rzekomo spotykała się z Wilhelmem Habsburgiem. [więcej]
Lato 1388 Zapewne latem 1388 roku zakończył się proces kanoniczny rozpoczęty z inicjatywy Albrechta III Habsburga przeciwko Jadwidze Andegaweńskiej i Władysławowi II Jagielle. Wydany w Rzymie werdykt potwierdził legalność ich związku małżeńskiego. Mimo to były narzeczony Jadwigi Andegaweńskiej Wilhelm Habsburg nadal uważał się za prawowitego jej małżonka i aż do jej śmierci pozostał w stanie bezżennym. [więcej]
1388 W 1388 roku Jadwiga Andegaweńska potwierdziła nabycie przez klasztor koprzywnicki pewnych posiadłości od Paszka Bogorii. [więcej]
Maj 1389 Między 9 i 14 maja 1389 roku Krakowie odbywał majowy wiec dostojników królestwa. W tym czasie Jadwiga Andegaweńska z mężem przebywali w Niepołomicach. [więcej]
16 maj 1389 16 maja 1389 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło po obiedzie opuścili Niepołomice i udali się w kierunku Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
17 maj 1389 17 maja 1389 roku Jadwiga Andegaweńska wyruszywszy z Brzeska dotarła do Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
1390 W 1390 roku Jadwiga Andegaweńska wznowiła działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1390 W 1390 roku Jadwiga Andegaweńska razem z mężem dokonała fundacji na Kleparzu pod Krakowem klasztoru benedyktynów słowiańskich. [więcej]
1390 Pod koniec 1390 roku Jadwiga Andegaweńska włączyła się w sprawy zażegnania narastającego konfliktu z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
8 kwiecień 1391 Podczas nieobecności Władysława Jagiełły Jadwiga Andegaweńska wzięła na siebie trud kierowania poczynaniami rządu w królestwie. 8 kwietnia 1391 roku udało się doprowadzić do spotkania poselstwa polskiego z Sędziwojem z Szubina na czele - z przedstawicielami Zakonu. [więcej]
13 lipiec 1391 Przed 13 lipca 1391 roku Jadwiga Andegaweńska i starosta krakowski Spytek II z Melsztyna wysyłali do Władysława Opolczyka posłów, którzy mieli skłonić księcia do wyjaśnienia powodu, dla którego zastawił Złotorię Krzyżakom. Niestety Władysław Opolczyk nie udzielił odpowiedzi. [więcej]
1391 W 1391 roku Jadwiga Andegaweńska ufundowała dwie altarie w katedrze krakowskiej: Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi i św. Anny. [więcej]
1392 W lipcu 1392 roku Jadwiga Andegaweńska wyjechała na Węgry w sprawie bezprawnego zastawienia ziem przez Władysława Opolczyka, planując przy okazji odwiedzić siostrę Marię.
1392 W 1392 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło wsparli budowę kościoła konwentu dominikańskiego we Lwowie. Od tej pory miały być tam odprawiane cotygodniowo trzy msze w intencji króla i królowej. [więcej]
1392 W 1392 roku Jadwiga Andegaweńska wspólnie z mężem przeforsowali kandydaturę Piotra Wysza na stanowisko biskupa krakowskiego. [więcej]
1393 W 1393 roku Jadwiga Andegaweńska ufundowała kolegium psałterzystów. [więcej]
1393 W 1393 roku Jadwiga Andegaweńska stała się arbitrem w sporze między Witoldem a Skirygiełłą. [więcej]
1394 Jadwiga Andegaweńska wsparła finansowo sądecki szpital założony w 1394 roku, zakupując kilka wsi i rezygnując z dochodu na rzecz nowo powstałej placówki. [więcej]
1395 Na początku 1395 roku w Rytrze Jadwiga Andegaweńska powitała swoją siostrę Marię, która przybyła z Węgier razem z mężem Zygmuntem Luksemburskim. Stąd rodzinne grono udało się do Sącza, gdzie podjęło rokowania w istotnych sprawach dotyczących pokojowego współistnienia obu królestw. [więcej]
1395 Z początkiem 1395 roku ruszyła budowa kolejnej fundacji Jadwigi Andegaweńskiej. Był nią klasztor karmelitów pod Krakowem na Piasku. Pierwsi zakonnicy przybyli dwa lata później. [więcej]
Maj 1395 W maju 1395 roku, po śmierci Marii Andegaweńskiej, Jadwiga Andegaweńska zgłosiła pretensje do tronu węgierskiego, przyjmując tytuł dziedziczki Węgier. [więcej]
1395 W 1395 roku Jadwiga Andegaweńska nadała wojewodzie sandomierskiemu Janowi z Tarnowa Jarosław z Przeworskiem. [więcej]
1395 W 1395 roku Jadwiga Andegaweńska wsparła budowę szpitala w Bieczu. [więcej]
1395 W 1395 roku Jadwiga Andegaweńska razem z mężem przeforsowali kandydaturę Mikołaja Kurowskiego na stanowisko biskupa poznańskiego, występując przeciwko Janowi Kropidle. [więcej]
Maj 1396 W maju 1396 roku Jadwiga Andegaweńska odebrała hołd od hospodara besarabskiego. [więcej]
25 styczeń 1396 25 stycznia 1396 roku Jadwiga Andegaweńska otrzymała od męża w charakterze wiana dwie dzielnice kresowe: Kujawy i Ruś. [więcej]
1396 W 1396 roku Jadwiga Andegaweńska sprzeciwiła się decyzji Władysława Jagiełły w sprawie nadania Spytkowi z Melsztyna Podola. [więcej]
11 styczeń 1397 W 1397 roku dzięki staraniom Jadwigi Andegaweńskiej powstał wydział teologiczny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bullą z 11 stycznia 1397 roku papież Bonifacy IX wyraził zgodę na powyższą fundację. [więcej]
Czerwiec 1397 W czerwcu 1397 roku Jadwiga Andegaweńska spotkała się we Włocławku z mistrzem Zakonu Krzyżackiego Konradem von Jungingenem w sprawie odzyskania Ziemi Dobrzyńskiej. [więcej]
Lipiec 1397 W lipcu 1397 roku w Starej Wsi na Spiszu Jadwiga Andegaweńska u boku męża uczestniczyła w spotkaniu z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
1397 W 1397 roku Jadwiga Andegaweńska potwierdziła Siemowitowi IV akt nadania Bełza (z dystryktem podhorajskim w Ziemi Lwowskiej). [więcej]
1397 W 1397 roku Jadwiga Andegaweńska założyła i sfinansowała bursę w Pradze dla uczącej się tam młodzieży litewskiej. [więcej]
Maj 1398 W maju 1398 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło wypłacili Siemowitowi IV 10 tysięcy kop groszy praskich będących zadośćuczynieniem za zwrot Kujaw Brzeskich. [więcej]
Maj 1398 W maju 1398 roku w Inowrocławiu Jadwiga Andegaweńska spotkała się grafem Janem von Seyn w sprawie odzyskania Ziemi Dobrzyńskiej. [więcej]
1399 W 1399 roku Jadwiga Andegaweńska wsparła finansowo dominikanów sandomierskich. [więcej]
22 czerwiec 1399 22 czerwca 1399 roku Jadwiga Andegaweńska urodziła córkę Elżbietę Bonifację, która zmarła 13 lipca tego samego roku. [więcej]
Lipiec 1399 Przed śmiercią Jadwiga Andegaweńska zdążyła podyktować testament, w którym większość środków jakimi dysponowała przeznaczyła na rozwój uniwersytetu krakowskiego. Ze środków pozostawionych przez królową między innymi zakupiono dom, który stał się zawiązkiem Collegium Maius, i budynek pod kolegium jurystów i medyków przy ul. Grodzkiej. [więcej]
17 lipiec 1399 Jadwiga Andegaweńska zmarła 17 lipca 1399 roku.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojna
Grzymalitów
z Nałęczami
1382-1385

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Ludwik Węgierski
Mężowie i dzieci:

Mężem Jadwigi był Władysław II Jagiełło.

  1. Elżbieta Bonifacja (22 czerwca 1399 - 13 lipca 1399)
Następca: Władysław II Jagiełło

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2019 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jadwiga_Andegaweńska
#JadwigaAndegaweńska
32

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.