ozdoba

JAGIEŁŁO

(1377-1434)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Jagiełło
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: około 1362 roku
Zmarł: 1 czerwca 1434 roku
w Gródku
Rodzice: Olgierd i
Julianna
Dzieciństwo Jagiełło urodził się między 1351 a 1355 rokiem. Wychował się w Wilnie na dworze swego ojca. W tym czasie sporo czasu spędził ze swoim kuzynem Witoldem. [więcej]
17 luty 1370 17 lutego 1370 roku Jagiełło brał udział u boku swego ojca w przegranej bitwie z krzyżakami w Prusach nad Rudawą. [więcej]
Maj 1377 W maju 1377 roku, po śmierci ojca, Jagiełło przejął władzę na Litwie. Utrzymał ją dzięki wydatnej pomocy stryja Kiejstuta. [więcej]
1377 Po objęciu władzy w Wielkim Księstwie Litewskim Jagiełło otrzymał swoją pieczęć. Przedstawiała ona księcia w zbroi, z mieczem w ręku, siedzącego na koniu i pędzącego w prawą stronę. Wizerunek ten stał się później rodowym herbem Jagiellonów. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1377 Na przełomie sierpnia i września 1377 roku Żmudź pustoszona była przez Krzyżaków. [więcej]
Zima 1377/1378 Zimą 1377/1378 Jagiełło wyprawił się zbrojnie do Połocka i usunął z tamtejszego tronu swojego przyrodniego brata Andrzeja Garbatego. Jego następcą uczynił Skirgiełłę. [więcej]
Luty 1378 W lutym 1378 roku krzyżacki marszałek Gotfryd von Linden podszedł pod Troki i uprowadził siedmiuset brańców. [więcej]
Lato 1378 W lecie 1378 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode pustoszył okolice Widukli, położonej na drodze Miedniki-Rosienie. W tej wyprawie uczestniczył Leopold III Habsburg. [więcej]
Grudzień 1378 W grudniu 1378 roku wojska Dymitra Dońskiego zmusiły do przejścia na stronę Moskwy przyrodniego brata Jagiełły Dymitra - księcia briańskiego. [więcej]
1379 W 1379 roku Krzyżacy dalej pustoszyli Litewskie terytoria. [więcej]
1379 W 1379 roku Jagiełło wydał swoją siostrę Marię za litewskiego bojara Wojdyłę. [więcej]
Lato 1379 Atakowany z dwóch stron przez Krzyżaków i Dymitra Dońskiego Jagiełło postanowił pertraktować. Z misją dyplomatyczną do państwa zakonnego wysłał swego brata Skirgiełłę. [więcej]
Lato 1379 Po wizycie Skirgiełły Krzyżacy zaczęli rozpuszczać plotki, że Kiejstut rzekomo zamierza usunąć z tronu Jagiełłę i przejąć władzę w całej Litwie. [więcej]
29 wrzesień 1379 29 września 1379 roku w Trokach Jagiełło i Kiejstut Giedyminowicz zawarli z Zakonem Krzyżackim dziesięcioletni rozejm, który nie obejmował terytorium Żmudzi. [więcej]
30 wrzesień 1379 30 września 1379 roku posłowie krzyżaccy udali się do Wilna na dalsze rokowania z Jagiełłą. [więcej]
Grudzień 1379 W grudniu 1379 roku wojska Dymitra Dońskiego i sprzymierzonych z nim Dymitra Koriatowicza Bobroka i Włodzimierza Andriejewicza zdobyły Trubczewsk i Starodub Siewierski. [więcej]
1380 Na początku 1380 roku Jagiełło wysłał poselstwo do Nowogrodu Wielkiego, zadaniem którego było skłonienie mieszczan do złożenia hołdu litewskiemu władcy. Misja zakończyła się niepowodzeniem. Nowogród Wielki w marcu 1380 roku uznał zwierzchnictwo Dymitra Dońskiego. [więcej]
1380 Na początku 1380 roku wojska Jagiełły z oddziałami Kiejstuta oblegały krzyżacki gród Baiern nad Niemnem. [więcej]
27 luty 1380 27 lutego 1380 roku Jagiełło podpisał pokojowe porozumienie z mistrzem inflanckim. [więcej]
1380 W 1380 roku, aby osłabić stale rosnącą pozycję Księstwa Moskiewskiego w regionie, Jagiełło zawarł przymierze z chanem tatarskim Mamajem. Do koalicji tej niedługo potem dołączył również Oleg Iwanowicz Riazański. [więcej]
31 maj 1380 31 maja 1380 roku w Dawidyszkach Jagiełło zawarł z wielkim mistrzem Winrichem von Kniprode bezterminowy układ, w którym zobowiązywał się nie wspomagać Kiejstuta w czasie wypraw krzyżackich na jego dzielnicę. [więcej]
1 wrzesień 1380 1 września 1380 roku Jagiełło ruszył ze swoją armią, aby wspomóc Tatarów i Olega stojących naprzeciwko armii moskiewskiej na Kulikowym Polu. Niestety nie zdążył dotrzeć na czas. 8 września na Kulikowym Polu doszło do bitwy zakończonej świetnym zwycięstwem wojsk Dymitra Dońskiego. [więcej]
Wrzesień 1380 Według niektórych źródeł Jagiełło po bitwie na Kulikowym Polu wycofał się na Litwę. Inne przekazy twierdzą, że wielki książę litewski pokonał jakieś siły moskiewskie i odebrał im znaczną część łupów zdobytych na Tatarach. Wśród historyków niektórzy są zdania, że konsekwencją wyprawy Jagiełły nad Don było nawet przywrócenie litewskiej zwierzchności na Siewierszczyźnie i usunięcie stamtąd Dymitra Olgierdowicza. [więcej]
Październik 1380 Pod koniec 1380 roku Jagiełło udzielił schronienia Olegowi Iwanowiczowi Riazańskiemu, który pod naporem wojsk Dymitra Dońskiego musiał opuścić swoje księstwo. [więcej]
Wiosna 1381 Wiosną 1381 roku metropolita kijowski Cyprian został ściągnięty przez Dymitra Dońskiego do stolicy swojego księstwa. Był to objaw rosnących wpływów Moskwy na Rusi i topniejącego znaczenia Jagiełły. [więcej]
Wiosna 1381 Wiosną 1381 roku Jagiełło wysłał swojego brata Korybuta z oddziałem zbrojnych, aby wesprzeć wojska Kiejstuta Giedyminowicza, które wyruszyły Bayernburga celem zdobycia go. [więcej]
Wiosna 1381 Wiosną 1381 roku z Połocka wygnany został brat Jagiełły Skirgiełło. [więcej]
Sierpień 1381 W sierpniu 1381 roku Jagiełło wysłał wojsko, którym dowodził Skirygiełło, aby poskromić zbuntowany Połock. [więcej]
Październik 1381 W październiku 1381 roku z powodu intrygi uknutej przez Krzyżaków jego stryj Kiejstut przejął Wilno i usunął Jagiełłę z tronu. Jego najbliższą rodzinę osadził w Krewie. [więcej]
Listopad 1381 Pozbawiony wileńskiego tronu Jagiełło przeniósł się do Krewa, a potem do Witebska, gdzie przebywał pod okiem Andrzeja Garbatego. [więcej]
1382 W 1382 roku Jagiełło zawarł z Dymitrem Dońskim porozumienie pokojowe. Później doszło również do zawarcia umowy małżeńskiej, w myśl której władca Litwy miał poślubić córkę Dymitra Dońskiego, lecz do finalizacji tego układu nie doszło. [więcej]
Maj 1382 W maju 1382 roku brat Jagiełły książę siewierski Korybut rozniecił płomień buntu. Na wieść o tym Kiejstut zakończył kampanię przeciwko Krzyżakom. Następnie wezwał Jagiełłę do udziału w wyprawie przeciw buntownikowi. Nie czekając na bratanka, podążył na Siewierszczyznę. Jagiełło postanowił wykorzystać ten sprzyjający zbieg okoliczności. [więcej]
12 czerwiec 1382 12 czerwca 1382 roku Jagiełło odzyskał panowanie dzięki podstępowi. Kiedy Kiejstut zajęty był gaszeniem buntów na Siewierszczyźnie, Jagiełło porozumiał się z wileńskimi mieszczanami, zawarł z nimi ugodę, obiecując im doprowadzić do pokoju z Krzyżakami, na którym bardzo zależało mieszczanom, czerpiącym zyski z handlu z Rygą. Tym właśnie sposobem zasiadł na tronie w Wilnie. [więcej]
Czerwiec 1382 Niedługo po zajęciu Wilna Jagiełło stoczył zwycięską bitwę z synem Kiejstuta Witoldem, który przybył z odsieczą.
Czerwiec 1382 Następnym krokiem podjętym przez Jagiełłę w celu umocnienia władzy było rozpoczęcie oblężenia Trok.
2 lipiec 1382 Pod Troki dotarły wojska krzyżackie. 2 lipca 1382 roku w wyniku mediacji Skirgiełły Jagiełło zawarł z Zakonem Krzyżackim mający potrwać do 2 września rozejm, na mocy którego obiecał nie wspomagać zbrojnie Kiejstuta. [więcej]
20 lipiec 1382 Następnie Jagiełło przystąpił do bardziej zdecydowanych działań. Troki wzięte w dwa ognie poddały się 20 lipca 1382 roku.
3 sierpień 1382 3 sierpnia 1382 roku w okolicach Trok pojawił się Kiejstut z pięciotysięczną armią. Naprzeciw niego stanął Jagiełło. Żadna ze stron nie chciała rozpocząć bitwy. Jagiełło wysłał posłów z propozycją niewszczynania bratobójczej walki i zaproszeniem do Wilna, gdzie przy stole będzie można wypracować pokojową płaszczyznę porozumienia. Kiejstut zaufał bratankowi i wraz z synem Witoldem udali się do stołecznego zamku. Tutaj Jagiełło pojmał obu krewniaków. Zakutego w kajdany wuja przewiózł do krewskiego więzienia. [więcej]
15 sierpień 1382 15 sierpnia 1382 roku w więzieniu w Krewie zmarł Kiejstut. Tym sposobem Jagiełło stał się jedynym władcą Litwy. [więcej]
1 listopad 1382 1 listopada 1382 roku nad rzeką Dubisą Jagiełło zawarł z Zakonem czteroletni rozejm, w myśl którego oddawał Krzyżakom Żmudź aż po Dubissę, obiecał wspierać ich zbrojnie i przyjąć chrzest. [więcej]
Styczeń 1383 Na początku 1383 roku Jagiełło otrzymał od wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein żądanie przedłużenia rozejmu z mazowieckim księciem Januszem I. Jagiełło zgodził się, lecz postawił swoje warunki. W jednym z nich był brak zgody na oddanie Żmudzi. [więcej]
Luty 1383 Gdy Jagiełło otrzymał od wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein wezwanie, by spotkał się z nim w Christmemlu, wielki książę Litwy odmówił. W zastępstwie za siebie wysłał swojego brata Skirgiełłę. [więcej]
Marzec 1383 W marcu 1383 roku Jagiełło odzyskał ziemie w okolicach Drohiczyna zbrojnie zagarnięte przez księcia mazowieckiego Janusza I.
18 kwiecień 1383 18 kwietnia 1383 roku Jagiełło i Skirgiełło nadali Lublinowi przywilej prowadzenia handlu na Litwie. [więcej]
30 lipiec 1383 30 lipca 1383 roku wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein wypowiedział wojnę Jagielle. [więcej]
Sierpień 1383 W sierpniu 1383 roku na Litwie na czele Żmudzinów i wojsk krzyżackich pojawił się Witold Kiejstutowicz, który niebawem zdobył Troki, a następnie przystąpił do oblężenia Wilna. Jagiełło przyjął postawę wyczekującą. [więcej]
3 listopad 1383 Gdy po nieudanych próbach zdobycia Wilna Witold Kiejstutowicz wycofał się z Litwy, Jagiełło przejął inicjatywę i w 3 listopada 1383 roku udało mu się odzyskać Troki. [więcej]
Maj 1384 W maju 1384 roku krzyżackie oddziały dowodzone przez wielkiego mistrza Konrada Zöllnera zdobyły Kowno. [więcej]
Lato 1384 Zapewne latem 1384 roku dyplomacja Jagiełły podjęła rozmowy ze stroną polską w sprawie małżeństwa litewskiego księcia z Jadwigą Andegaweńską. [więcej]
Lipiec 1384 W lipcu 1384 roku Jagiełło zawiązał z Witoldem Kiejstutowiczem przymierze, w konsekwencji którego ten drugi okłamał Krzyżaków, spalił Marienborg, a potem przybył do Wilna. [więcej]
Sierpień 1384 Po powrocie Witolda Jagiełło oddał mu Podlasie, Grodno, Wołkowysk, Kamieniec i Brześć. [więcej]
6 listopad 1384 We wrześniu 1384 roku ruszyła litewska ofensywa na Neu-Marienwerder. 6 listopada 1384 roku krzyżacka twierdza poddała się. [więcej]
Styczeń 1385 W styczniu 1385 roku Jagiełło wysłał do Polski posłów z prośbą o rękę Jadwigi Andegaweńskiej. [więcej]
Sierpień 1385 W sierpniu 1385 roku Jagiełło przyjął posłów Jadwigi Andegaweńskiej.
14 sierpień 1385 14 sierpnia 1385 roku Jagiełło wydał w Krewie dokument znany pod nazwą unii krewskiej. [więcej]
11 styczeń 1386 11 stycznia 1386 roku w Wołkowysku Jagiełło przyjął wysłanników Jadwigi Andegaweńskiej. Wśród nich znaleźli się między innymi: Włodko z Charbinowic, Piotr Szafraniec, Mikołaj Bogoria i Krystyn z Ostrowa . [więcej]
2 luty 1386 2 lutego 1386 roku Jagiełło wjechał do Lublina, gdzie ogłoszono go królem Polski. [więcej]
Luty 1386 Na początku lutego 1386 roku Jagiełło spotkał się z Siemowitem IV w Zawichoście. Mazowiecki książę w zamian za obietnicę nadań ziem ruskich oraz rękę siostry Aleksandry nakazał swoim licznym zwolennikom przeniesienie ślubowanej mu wierności na przyszłego króla Polski. [więcej]
Luty 1386 W drodze do Krakowa Jagiełło zatrzymał się w Sandomierzu. Tu oczekiwał go wysłannik Jadwigi Zawisza z Oleśnicy. [więcej]
12 luty 1386 12 lutego 1386 roku w Krakowie Jagiełło po raz pierwszy spotkał się ze swoją przyszłą żoną dwunastoletnią Jadwigą Andegaweńską. [więcej]
15 luty 1386 15 lutego 1386 roku w Krakowie Jagiełło przyjął z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzęty chrzest, przyjmując imię Władysław. [więcej]
18 luty 1386 18 lutego 1386 roku w Krakowie Władysław Jagiełło pojął za żonę Jadwigę Andegaweńską. Ślubu narzeczonym udzielił arcybiskup Bodzęta. [więcej]
4 marzec 1386 4 marca 1386 roku w Krakowie Władysław Jagiełło dostąpił zaszczytu koronacji na króla Polski. [więcej]
Marzec 1386 Po koronacji Władysław Jagiełło wraz z małżonką odebrali hołd lenny od Siemowita IV. [więcej]
Kwiecień 1386 W kwietniu 1386 roku Władysław Jagiełło wraz z małżonką udał się w podróż do Wielkopolski. Towarzyszący im zbrojny oddział pomógł doprowadzić do końca wojnę Grzymalitów z Nałęczami. [więcej]
18 kwiecień 1386 18 kwietnia 1386 roku Władysław Jagiełło przebywał w Pyzdrach, stąd udał się do Poznania. [więcej]
Maj 1386 W maju 1386 roku Władysław Jagiełło odwiedził Gniezno i Trzemeszno. [więcej]
22 maj 1386 22 maja 1386 roku Władysław II Jagiełło zatwierdził zawarty przez Skirgiełłę z wdową po Światosławie Smoleńskim układ, na mocy którego jej syn Jerzy Światosławowicz zasiadł na smoleńskim tronie. [więcej]
Maj 1386 Pod koniec maja 1386 roku Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska powrócili do Krakowa. Królewska para przyjęła wówczas wysłannika Stolicy Apostolskiej arcybiskupa Maffiolusa, który odebrał od nich przysięgę wierności Stolicy Apostolskiej. [więcej]
Lipiec 1386 W lipcu 1386 roku Zakon Krzyżacki zawarł z książętami pomorskimi Warcisławem i Bogusławem przymierze, którego ostrze skierowane było przeciw Polsce i Litwie. [więcej]
11 lipiec 1386 11 lipca 1386 roku w Krakowie Władysław II Jagiełło spotkał się z Władysławem Opolczykiem. Doszło wówczas do zawarcia małżeńskiego układu, w myśl którego brat króla Polski Wigunt-Aleksander miał pojąć za żonę córkę opolskiego księcia Jadwigę. [więcej]
24 lipiec 1386 24 lipca 1386 roku przebywający w Krakowie arcybiskup Raguzy Maffiolus potwierdził przyjęcie chrztu przez Władysława Jagiełłę. [więcej]
16 wrzesień 1386 16 września 1386 roku w Wilnie Jerzy Światosławowicz uznał się lennikiem Władysława Jagiełły i Skirgiełły. [więcej]
1386 W 1386 roku za wstawiennictwem Jadwigi Andegaweńskiej Władysław Jagiełło restytuował prawo górnicze trzem dostojnikom: wojewodzie sandomierskiemu Janowi z Tarnowa, wojewodzie krakowskiemu Spytkowi z Melsztyna i podkomorzemu krakowskiemu Spytkowi z Tarnowa. [więcej]
Grudzień 1386 W grudniu 1386 roku Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska udali się w podróż na Litwę. [więcej]
Styczeń 1387 Pod koniec stycznia 1387 roku przebywający na Litwie Władysław II Jagiełło rozstał się z Jadwigą Andegaweńską, która udała się z misją na Ruś Halicko-Włodzimierską. [więcej]
Luty 1387 W lutym 1387 roku z inicjatywy Albrechta III Habsburga papież Urban VI wszczął proces kanoniczny przeciw Władysławowi Jagielle i Jadwidze Andegaweńskiej. Polską parę królewską w postępowaniu reprezentował doktor dekretów biskup poznański Dobrogost z Nowego Dworu. [więcej]
17 luty 1387 17 lutego 1387 roku w Wilnie Władysław Jagiełło uposażył biskupstwo w Wilnie. [więcej]
17 kwiecień 1387 17 kwietnia 1387 roku papież Urban VI wydał bullę adresowaną do Władysława Jagiełły i nazwał go w niej skarbem ukrytym i odnalezionym. [więcej]
1387 W 1387 roku Władysław Jagiełło kazał uwięzić w zamku w Chęcinach swojego brata Andrzeja Olgierdowicza, który był uczestnikiem buntu w Połocku. [więcej]
Lipiec 1387 W lipcu 1387 roku Władysław II Jagiełło powrócił z Litwy do Polski.
Lato 1387 W 1387 roku na Wołyniu Witold Kiejstutowicz spotkał się z następcą moskiewskiego tronu Wasylem. Władysław II Jagiełło dowiedziawszy się o tym zakazał kuzynowi jakichkolwiek kontaktów z władcami Księstwa Moskiewskiego. [więcej]
Sierpień 1387 W kwietniu 1387 roku powróciła do Krakowa Jadwiga Andegaweńska. Jej wyprawa na Ruś Halicką zakończyła się sukcesem. Jedynym miastem, które nie zechciało poddać się królowej, był Halicz. W związku z tym Władysław II Jagiełło zwrócił się o pomoc do Witolda. Litewski książę zorganizował oblężenie, w wyniku którego Halicz poddał się w sierpniu 1387 roku. [więcej]
Wrzesień 1387 W połowie września 1387 roku Władysław II Jagiełło udał się na Ruś Czerwoną. Celem wizyty było potwierdzenie nowego stosunku Rusi Czerwonej do Korony. [więcej]
26 wrzesień 1387 26 września 1387 roku podczas obecności na Rusi Czerwonej Władysław II Jagiełło odebrał hołd lenny od hospodara mołdawskiego Piotra Muszatowicza. [więcej]
14 październik 1387 14 października w Żydaczowie nad Stryjem Władysław II Jagiełło wydał dokument, w którym przywracał staroście Benedyktowi pewne dobra jako wynagrodzenie za poddanie Halicza. [więcej]
18 październik 1387 18 października w Gródku Władysław II Jagiełło potwierdził przywileje dla Lwowa. Tym sposobem Ruś Czerwona definitywnie włączona została do Korony Królestwa Polskiego. [więcej]
30 styczeń 1388 30 stycznia 1388 roku w Toruniu miały miejsce pertraktacje polsko-krzyżackie. W skład poselstwa Władysława II Jagiełły weszli między innymi Władysław Opolczyk, arcybiskup gnieźnieński Bodzęta, wojewoda kaliski Sędziwój z Szubina i kasztelan wojnicki Jan z Tęczyna. Efektem przeprowadzonych rozmów było ustalenie terminu kolejnych negocjacji na 12 kwietnia tego samego roku, podczas których miało dojść do osobistego spotkania Władysława II Jagiełły i wielkiego mistrza zakonu Konrada Zöllnera. [więcej]
12 marzec 1388 12 marca 1388 roku papież Urban VI w bulli skierowanej do biskupa poznańskiego nazwał Władysława II Jagiełłę najdroższym w Chrystusie naszym synem. [więcej]
12-22 kwiecień 1388 Między 12 i 22 kwietnia 1388 roku pod Toruniem toczyły się kolejne negocjacje polsko-krzyżackie, które zakończyły się fiaskiem. W tym czasie Władysław II Jagiełło spotkał się z wielkim mistrzem zakonu Konradem Zöllnerem, a także w towarzystwie Władysława Opolczyka odwiedził w Raciążku Jana Kropidłę. [więcej]
Lato 1388 Zapewne latem 1388 roku zakończył się proces kanoniczny rozpoczęty z inicjatywy Albrechta III Habsburga przeciwko Władysławowi II Jagielle i Jadwidze Andegaweńskiej. Wydany w Rzymie werdykt potwierdził legalność ich związku małżeńskiego. [więcej]
1388 W 1388 roku w Łucku Władysław II Jagiełło zwrócił się listownie do hospodara mołdawskiego Piotra Muszatowicza o pożyczkę w wysokości 4 tysięcy rubli srebrnych pod zastaw Halicza. Mołdawski monarcha zgodził się na 3 tysiące. O spłatę tej pożyczki nigdy się nie upomniał. [więcej]
1388 W 1388 roku dzięki dyplomacji Władysława II Jagiełły udało się przeciągnąć książąt słupskich na królewską stronę. Konsekwencją podjętych działań było wejście Warcisława VII, Bogusława VIII i Barnima V w osobisty stosunek lenny i zobowiązanie do służby wojskowej z setką kopii. W zamian król miał przekazać im Bydgoszcz, która w tym czasie należała do Władysława Opolczyka. To stało się przyczyną braku zaufania pomiędzy monarchami. [więcej]
Lipiec 1388 W lipcu 1388 roku Władysław II Jagiełło podążający na spotkanie z Zygmuntem Luksemburskim wydał Witoldowi rozkaz zajęcia Ziemi Wiskiej, będącej wówczas w rękach Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
Sierpień 1388 W sierpniu 1388 roku Władysław II Jagiełło zawarł pokojowe porozumienie z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
29 wrzesień 1388 29 września 1388 roku Władysław II Jagiełło do antykrzyżackiego sojuszu pozyskał rycerza Ekharda von dem Walde, obdarowując go dwom wsiami w Poznańskiem. [więcej]
Wrzesień / październik 1388 Zapewne na przełomie września i października 1388 roku Władysław II Jagiełło przekazał Siemowitowi IV będący posagiem Aleksandry Bełz. [więcej]
Marzec 1389 W marcu 1389 roku na wyspie wiślanej pod kujawskim Solcem posłowie Władysława II Jagiełły spotkali się z wysłannikami Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
Maj 1389 Między 9 i 14 maja 1389 roku w Krakowie odbywał się majowy wiec dostojników królestwa. W tym czasie Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska przebywali w Niepołomicach. Wśród zaproszonych gości królewskiej pary odnaleźć można było Siemowita IV, Sędziwoja z Szubina, biskupa poznańskiego Dobrogosta, Spytka II z Melsztyna, Bartosza Wezenborga i pełnomocników wielkiego mistrza krzyżackiego. [więcej]
14 maj 1389 14 maja 1389 roku do Niepołomic zawitał Władysław Opolczyk. Władysław Jagiełło zakomunikował mu swój brak zgody na objęcie urzędu arcybiskupa gnieźnieńskiego przez Jana Kropidłę. [więcej]
16 maj 1389 16 maja 1389 roku Władysław Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska po obiedzie opuścili Niepołomice i udali się w kierunku Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
17 maj 1389 17 maja 1389 roku podążający do Nowego Miasta Korczyna Władysław Jagiełło musiał zatrzymać się w klasztorze w Mogile, ponieważ oczekiwał na przybycie pojmanego poprzedniej nocy na krakowskim zamku Władysława Opolczyka. [więcej]
18 maj 1389 18 maja 1389 roku Władysław II Jagiełło uwolnił Władysława Opolczyka. [więcej]
Maj 1389 W końcu maja 1389 roku w Lublinie Władysław II Jagiełło doprowadził do zgody Witolda Kiejstutowicza ze Skirgiełłą. [więcej]
6 czerwiec 1389 6 czerwca 1389 roku w Nidzicy doszło do kolejnych rokowań z posłami Zakonu Krzyżackiego. Władysława II Jagiełłę reprezentowali między innymi: Siemowit IV, Skirgiełło, Sędziwój z Szubina i Jan z Tarnowa. Gdy wysłannicy krzyżaccy zażądali zgody na potwierdzenie praw zakonu do ziem litewskich, a jako dowód przedstawili akt nadania cesarza i papieża, strona polsko-litewska przerwała negocjacje. [więcej]
1389 W 1389 roku w związku konfliktem króla, Jana Kropidły i Henryka VIII Legnickiego Władysław Jagiełło polecił Siemowitowi IV wysłanie wojsk w celu zajęcia dóbr biskupa włocławskiego. [więcej]
1389 W 1389 roku nastąpił procesowy finał w sprawie pomówień, których autorem był Gniewosz z Dalewic, twierdzący, że rok wcześniej Jadwiga Andegaweńska rzekomo miała wejść w jakieś potajemne układy z przebywającym wówczas w Krakowie Wilhelmem Habsburgiem. Miało do tego dojść podczas nieobecności Władysława II Jagiełły. Afera zakończyła się odszczekaniem przez Gniewosza z Dalewic oszczerstw, których był aranżerem. [więcej]
Jesień 1389 Jesienią 1389 roku podczas nieobecności Skirgiełły Witold Kiejstutowicz próbował zająć Wilno. Dzięki czujności brata Władysława II Jagiełły Korybuta wysiłek uzurpatora zakończył się niepowodzeniem. [więcej]
13 listopad 1389 13 listopada 1389 roku Bonifacy IX udzielił Władysławowi II Jagielle i królowej Jadwidze specjalnych uprawnień do obsady beneficjów kościelnych. [więcej]
10 grudzień 1389 10 grudnia 1389 roku w Radomiu doszło do zawarcia sojuszu Władysława II Jagiełły z hospodarem wołoskim Mirczą Starym. [więcej]
Grudzień 1389 Pod koniec 1389 roku Władysław Opolczyk poręczył Władysławowi Jagielle pożyczkę w kwocie 500 grzywien zaciągniętą u krakowskiego Żyda Lewka. [więcej]
20 styczeń 1390 20 stycznia 1390 roku w Lublinie Władysław II Jagiełło spotkał się z hospodarem wołoskim Mirczą Starym. Ten drugi wystawił wówczas dokument, w którym zobowiązywał się do udzielenia pomocy militarnej przeciw Zygmuntowi Luksemburskiemu i jego lennikom. [więcej]
Luty 1390 W lutym 1390 roku Władysław II Jagiełło z polskim rycerstwem ruszył na należące do Witolda Kiejstutowicza Podlasie i Grodno. Tym sposobem zaczynała się druga wojna Jagiełły z Witoldem. [więcej]
12 luty 1390 12 lutego 1390 roku w Kamieńcu Litewskim Władysław II Jagiełło potwierdził nadanie Ziemi Dobrzyńskiej dokonane przez Władysława Opolczyka na rzecz Aleksandra-Wigunta. Okazuje się, że było to nadużycie ze strony króla, ponieważ było to niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami. [więcej]
Wiosna 1390 Po rozpoczęciu konfliktu z Zakonem Krzyżackim Władysław II Jagiełło zwrócił się do majestatu Bonifacego IX z prośbą o mediacje, których celem było zawarcie pokojowego porozumienia. Papież wysłał do Krakowa i Malborka swojego przedstawiciela kanonika neapolitańskiego Jana Manco, któremu towarzyszył rycerz neapolitański Ludwik. [więcej]
Kwiecień 1390 W kwietniu 1390 roku Władysław Jagiełło wyłączył spod władzy Siemowita IV powiat krzeszowski i Horodło. [więcej]
1 maj 1390 1 maja 1390 roku w Toruniu posłowie Władysława Jagiełły: Siemowit IV, Janusz I i Skirgiełło prowadzili rokowania z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
Wrzesień 1390 Przed wrześniem 1390 roku Władysław Jagiełło oddał we władanie Januszowi I należącą wcześniej do Witolda Kiejstutowicza Ziemię Drohiczyńską. [więcej]
2 listopad 1390 2 listopada 1390 roku w Pyzdrach Władysław Jagiełło odebrał hołd od słupskiego księcia Warcisława VII. [więcej]
Grudzień 1390 Pod koniec 1390 roku Władysław Jagiełło z żoną podejmowali na Wawelu księcia raciborskiego Jana II Żelaznego, z którym niedawno zakończono konflikty graniczne. [więcej]
Styczeń 1391 W styczniu 1391 roku Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska otrzymali odpowiedź wielkiego mistrza Konrada Wallenroda na list wysłany przez królową pod koniec poprzedniego roku. [więcej]
1391 W pierwszej połowie 1391 roku Władysław II Jagiełło utrzymywał regularną korespondencję z Janem III Oświęcimskim. [więcej]
Maj 1391 W maju 1391 roku Władysław Jagiełło powrócił z Litwy do Krakowa, a po kilkudniowym pobycie podążył na Ruś Czerwoną.
1391 W 1391 roku za zasługi Jana Radlicy Władysław II Jagiełło i królowa Jadwiga nadali biskupstwu krakowskiemu zamek w Muszynie i miasteczko Powroźnik z dziesięcioma wsiami. [więcej]
28 czerwiec 1391 28 czerwca 1391 roku do przebywającego w Gródku na Rusi Władysława Jagiełły dotarli polscy dygnitarze z wstrząsającą wieścią, że Władysław Opolczyk zastawił Krzyżakom Złotorię. [więcej]
6 lipiec 1391 6 lipca 1391 r we Lwowie dyplomacja Władysława II Jagiełły podpisała układ o przymierzu z wysłannikami hospodara wołoskiego Mirczy Starego. Powstały wówczas dokument precyzował sposób postępowania na wypadek, gdyby któraś ze stron potrzebowała pomocy przeciw innemu przeciwnikowi niż Węgry. [więcej]
13 - 23 lipiec 1391 Między 13 a 23 lipca 1391 r pod Toruniem odbyły się zakończone fiaskiem negocjacje z Krzyżakami. [więcej]
15 - 22 lipiec 1391 Między 15 a 22 lipca 1391 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław II Jagiełło uczestniczył w posiedzeniu rady królewskiej. Głównym tematem obrad był zapewne niedogodny zastaw Złotorii dokonany przez Władysława Opolczyka na rzecz Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
22 lipiec 1391 22 lipca 1391 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław II Jagiełło wystawił dokument, w którym przyrzekał swemu bratu Skirgielle, że nigdy nie odda bez jego wiedzy Wilna, Witebska, Grodna i Merecza. [więcej]
28 lipiec - 10 sierpień 1391 Między 28 lipca a 10 sierpnia 1391 roku w Krakowie Władysław II Jagiełło uczestniczył w posiedzeniu rady królewskiej. Zapewne kontynuowano tam rokowania, mające na celu znalezienie rozwiązania problemu zastawu Złotorii dokonanego przez Władysława Opolczyka na rzecz Krzyżaków. [więcej]
Lato 1391 Latem 1391 roku Władysław II Jagiełło gościł w Krakowie Przemysława I Noszaka lub jednego z jego synów. [więcej]
7 sierpień 1391 7 sierpnia 1391 roku dyplomacja Władysława Jagiełły na czele z Sędziwojem z Szubina podpisała z Konradem II Oleśnickim i Henrykiem VII Rumpoldem rozejm, który miał obowiązywać do 11 listopada 1391 roku. [więcej]
15 sierpień 1391 15 sierpnia 1391 roku wojska Władysława II Jagiełły podstępem zajęły zamek w Raciążku, należący wówczas do Henryka VIII Legnickiego. Był to jeden z początkowych epizodów wojny z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
23 sierpień 1391 Po 23 sierpnia 1391 roku Władysław II Jagiełło opuścił Kraków i udał się w kierunku Ziemi Dobrzyńskiej, by kontynuować wojnę z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
2 wrzesień 1391 2 września 1391 roku Władysław II Jagiełło dotarł do Łęczycy. Tu król wystawił Januszowi I dokument nadający mu Ziemię Drohiczyńską. [więcej]
15 wrzesień 1391 Po 15 września 1391 roku Władysław II Jagiełło wycofał się z Ziemi Dobrzyńskiej i skierował na południe. Dotarłszy na terytorium Księstwa Wieluńskiego kontynuował wojnę z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
18 październik 1391 18 października 1391 roku na zamku w Olsztynie wysłannicy Władysława Jagiełły zawarli z Konradem II Oleśnickim i Henrykiem VII Rumpoldem przedłużenie zawieszenia broni, które miało obowiązywać do 2 czerwca 1392 roku. [więcej]
31 październik 1391 Po 18 października 1391 roku Władysław II Jagiełło opuścił Ziemię Wieluńską i podążył na Ruś. 31 października przebywał już we Lwowie. [więcej]
21 listopad 1391 21 listopada 1391 roku do Ziemi Dobrzyńskiej niespodziewanie weszły oddziały krzyżackie. Czując się bez szans, dowodzący oblężeniem zamku w Bobrownikach Krystyn z Ostrowa w pośpiechu zwinął oblężenie. Tym sposobem Władysław II Jagiełło utracił dopiero co anektowane terytorium.
30 listopad 1391 Pod koniec listopada 1391 roku Władysław II Jagiełło powrócił do Krakowa. [więcej]
Grudzień 1391 Po zakończeniu działań zbrojnych w Ziemi Wieluńskiej Władysław II Jagiełło rozesłał listy do szeregu książąt. Wśród nich znaleźli się: Przemysław Noszak, książę raciborski Jan II Żelazny, Jan III Oświęcimski i Konrad II Oleśnicki. [więcej]
1392 W 1392 roku Władysław II Jagiełło razem z żoną przeforsowali kandydaturę Piotra Wysza na stanowisko biskupa krakowskiego. [więcej]
1392 W 1392 roku Władysław Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska wsparli budowę kościoła konwentu dominikańskiego we Lwowie. Od tej pory miały być tam odprawiane cotygodniowo trzy msze w intencji króla i królowej. [więcej]
28 czerwiec 1392 28 czerwca 1392 roku w Wilnie zmarł zięć Władysława Opolczyka Wigunt-Aleksander. Na mocy kontraktu małżeńskiego ze stycznia 1390 roku Kujawy Inowrocławskie powinny były wrócić do Władysława Opolczyka, lecz tak się nie stało. Posag córki opolskiego księcia zajął Władysław Jagiełło. [więcej]
1392 W 1392 roku Zygmunt Luksemburski zaproponował Władysławowi Jagielle powołanie polsko-węgierskiej komisji, która miałaby rozpatrzyć sporną sprawę przynależności Rusi Czerwonej. Strona polska nie okazała zainteresowana tą propozycją. [więcej]
22 lipiec 1392 22 lipca 1392 roku w Krakowie Władysław Jagiełło spotkał się z Janem II Raciborskim i margrabią morawskim Prokopem. [więcej]
4 lipiec 1392 4 lipca 1392 roku w Ostrowie Władysław II Jagiełło zawarł z Witoldem Kiejstutowiczem kończącą wojnę ugodę, w myśl której ten ostatni otrzymał rządy namiestnicze na Litwie w zamian odstępując od sojuszu z Krzyżakami i zobowiązując się do wierności królowi i Koronie Polskiej. [więcej]
16 sierpień 1392 27 lipca 1392 roku Władysław Opolczyk za kwotę 50 tysięcy florenów węgierskich oddał w zastaw Ziemię Dobrzyńską wielkiemu mistrzowi Konradowi von Wallenrode. 10 sierpnia 1392 roku obaj monarchowie przybyli do Bobrownik i tu książę opolski zwolnił swoich poddanych z przysięgi wierności, a wielki mistrz taką przysięgę przyjął. Opór stawili jedynie mieszkańcy Dobrzynia, którzy bronili się do 16 sierpnia 1392 roku. Po kapitulacji dowódca obrony Mikołaj Kosisko ze Złotopola i jego bracia Jan i Grzymek znaleźli opiekę u króla Władysława Jagiełły. [więcej]
1392 W 1392 roku na przejętych po śmierci Wigunta-Aleksandra Kujawach Inowrocławskich Władysław II Jagiełło uczynił swym starostą Tomasza z Węgleszyna. [więcej]
Wrzesień 1392 We wrześniu 1392 roku Władysław Opolczyk złożył Konradowi von Wallenrode propozycję, w myśl której Zakon Krzyżacki miałby przystąpić do antypolskiej koalicji, w skład której weszli Zygmunt Luksemburski, margrabia Jodok, Jan Zgorzelecki, Albrecht III Habsburg i Wacław Luksemburski. Zadaniem syndykatu było obalenie Władysława Jagiełły i podział Królestwa Polskiego. [więcej]
6 grudzień 1392 6 grudnia 1392 roku w Bełzie Władysław Jagiełło pogodził zwaśnionych Skirgiełłę i Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Grudzień 1392 W grudniu 1392 roku Władysław Jagiełło wyłączył spod władzy Siemowita IV powiaty hrubieszowski i podhorajski. [więcej]
5 styczeń 1393 5 stycznia 1393 roku Władysław Jagiełło odebrał hołd od hospodara mołdawskiego Romana I Muszatowicza. [więcej]
13 styczeń 1393 13 stycznia 1393 roku w Piotrkowie Trybunalskim Władysław Jagiełło spotkał się z Sędziwojem z Szubina i Janem z Tęczyna. Omawiano tam zapewne strategię zbliżającej się kampanii przeciwko Władysławowi Opolczykowi. [więcej]
14 styczeń 1393 14 stycznia 1393 roku w Inowłodzu Władysław Jagiełło przebywał w towarzystwie Sędziwoja z Szubina i Jana z Tęczyna. Z pewnością precyzowano tam taktykę zbliżającego się starcia z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
Styczeń 1393 Na początku 1393 roku zbuntował się najmłodszy brat Władysława II Jagiełły Świdrygiełło, który kazał zamordować namiestnika Wiesnę i przejął władzę w Księstwie Witebskim. Król polski polecił Skirgielle i Witoldowi wspólną wyprawę, mającą na celu stłumienie buntu. [więcej]
21 styczeń 1393 Niedługo po 21 stycznia 1393 roku rozpoczęła się druga wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
9 marzec 1393 9 marca 1393 roku na zjeździe w Żarnowcu Władysław II Jagiełło wyznaczył Sędziwoja z Szubina na zjazd z Krzyżakami planowany na 23 marca w Inowrocławiu. [więcej]
6 maj 1393 6 maja 1393 roku Władysław II Jagiełło przybył do Inowrocławia na rokowania z wielkim mistrzem Konradem Wallenrodem. [więcej]
16 maj 1393 16 maja 1393 roku w Łęczycy Władysław II Jagiełło napisał list do wielkiego mistrza Konrada Wallenroda. [więcej]
26 lipiec 1393 26 lipca 1393 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław II Jagiełło uzgodnił z Władysławem Opolczykiem zawieszenie broni, które miało potrwać do 15 sierpnia tego roku. [więcej]
Lato 1393 W czasie rozejmu w wojnie z Władysławem Opolczykiem Władysław II Jagiełło prowadził szeroką akcję dyplomatyczną. Wymieniał wówczas korespondencję z Konradem II Oleśnickim, księciem raciborskim Janem II Żelaznym, margrabią morawskim Prokopem i książętami cieszyńskimi. [więcej]
6 październik 1393 6 października 1393 roku we Lwowie Władysław II Jagiełło razem z królową Jadwigą pośredniczyli w rozwiązaniu sporu między Witoldem i Skirygiełłą. [więcej]
26 styczeń 1394 26 stycznia 1394 roku dzięki zabiegom Władysława II Jagiełły papież Bonifacy IX mianował arcybiskupem gnieźnieńskim Dobrogosta z Nowego Dworu. Tego samego dnia Biskup Rzymu prawdopodobnie bez wiedzy króla mianował Jana Kropidłę biskupem poznańskim. [więcej]
1 - 12 marzec 1394 Pomiędzy 1 i 12 marca 1394 roku w Krakowie Władysław II Jagiełło gościł księcia raciborskiego Jana II Żelaznego i Jana III Oświęcimskiego. [więcej]
12 marzec 1394 12 marca 1394 roku w Krakowie gościem Władysława II Jagiełły był wysłannik Wacława Luksemburskiego margrabia Prokop, który złożył propozycję zawarcia przymierza skierowanego przeciwko margrabiemu Jodokowi. [więcej]
10 kwiecień 1394 10 kwietnia 1394 roku w Głogówku przedstawiciele Władysława Jagiełły zawarli z Władysławem Opolczykiem, Janem Kropidłą i Bolkiem IV Opolskim rozejm kończący drugą wojnę z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
24 kwiecień 1394 24 kwietnia 1394 roku w Poznaniu Władysław II Jagiełło odebrał hołd od biskupa włocławskiego Henryka VIII Legnickiego. [więcej]
17-21 czerwiec 1394 Od 17 do 21 czerwca 1394 roku Władysław II Jagiełło gościł Jana III Oświęcimskiego i jego marszałka Ruszkona oraz Przemysława I Noszaka. [więcej]
31 lipiec 1394 31 lipca 1394 roku dzięki zabiegom Władysława II Jagiełły papież Bonifacy IX przeniósł Jana Kropidłę na biskupstwo kamieńskie na Pomorzu Zachodnim, lecz przyznał mu również prawo zarządzania dobrami biskupstwa poznańskiego i czerpania z niego dochodów. [więcej]
Jesień 1394 W połowie lub pod koniec 1394 roku z powodu pogorszenia się stosunków polsko-mołdawskich Władysław Jagiełło doprowadził do usunięcia hospodara mołdawskiego Romana I Muszatowicza. [więcej]
23 grudzień 1394 23 grudnia 1394 roku zmarł Skirgiełło - jeden z niewielu osób, na których Władysław II Jagiełło mógł polegać. [więcej]
Styczeń 1395 W styczniu 1395 roku w Suczawie hospodar mołdawski Stefan wystawił na ręce urzędników Władysława II Jagiełły akt wierności. [więcej]
8 luty 1395 8 lutego 1395 roku w Sączu pojawił się Władysław II Jagiełło razem z Witoldem Kiejstutowiczem. Miało tu dojść do rokowań z Zygmuntem Luksemburskim, lecz spotkanie odwołano. [więcej]
Marzec 1395 W marcu 1395 roku Wacław Luksemburski wezwał Władysława II Jagiełłę do obrony Ottona, arcybiskupa elekta ryskiego (syna księcia szczecińskiego Świętobora) przed zakonem krzyżackim. [więcej]
1395 W 1395 roku Władysław II Jagiełło nadał Zachodnie Podole Spytkowi z Melsztyna. [więcej]
Czerwiec 1395 W czerwcu 1395 roku Władysław II Jagiełło zawarł z Wacławem Luksemburskim sojusz skierowany przeciw margrabiemu Jodokowi i Krzyżakom. [więcej]
Wrzesień 1395 We wrześniu 1395 roku Władysław II Jagiełło przystąpił do utworzonej przez Wacława Luksemburskiego skierowanej przeciw Krzyżakom koalicji, celem której było wprowadzenie na arcybiskupstwo ryskie Ottona - syna księcia szczecińskiego Świętobora. [więcej]
10 wrzesień 1395 10 września 1395 roku w Sandomierzu doszło do zawarcia przymierza Władysława II Jagiełły z książętami szczecińskimi Bogusławem VII i Świętoborem. [więcej]
Jesień 1395 W 1395 roku Zygmunt Luksemburski rozpoczął tworzyć sojusz przeciw Władysławowi Jagielle. Jesienią 1395 roku sojusznik króla Węgier margrabia miśnieński Wilhelm złożył Krzyżakom propozycję wstąpienia w szereg wrogów króla Polski. [więcej]
7 styczeń 1396 7 stycznia 1396 roku Władysław Jagiełło wystawił Siemowitowi IV dokument, będący aktem nadania Bełza (z dystryktem podhorajskim w Ziemi Lwowskiej). [więcej]
25 styczeń 1396 25 stycznia 1396 roku Władysław Jagiełło wydał na rzecz swej małżonki Jadwigi zapis, w którym przekazał jej wiano na Rusi i Kujawach. [więcej]
1 kwiecień 1396 W Wielką Sobotę 1396 roku adherenci Władysława Opolczyka z dworu w Giedczycach koło Bochni uprowadzili tamtejszego dziedzica Rafała i jego synów Marcina i Jana w celu uzyskania okupu. Pojmanych poddanych Władysława II Jagiełły umieszczono w lochach opolskiego zamku. Rafał, który był w podeszłym wieku, nie wytrzymał więzienia i zmarł.
W tym czasie dwór opolskiego księcia dawał również schronienie polskim banitom. [więcej]
28 maj 1396 28 maja 1396 roku w Argeş władca Wołoszczyzny Wład wystawił dokument, w myśl którego stał się lennikiem Władysława Jagiełły. [więcej]
14 czerwiec 1396 14 czerwca 1396 roku Władysław II Jagiełło przebywał w Dobrestanach na Rusi. [więcej]
25 czerwiec 1396 25 czerwca 1396 roku Władysław II Jagiełło gościł w Bochni. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1396 Z Bochni Władysław II Jagiełło udał się do Krakowa. Tu przez cały czerwiec 1396 roku Spytko II z Melsztyna czynił przygotowania do zbliżającej się wojny z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
Lipiec 1396 Z Krakowa Władysław II Jagiełło podążył do Częstochowy, gdzie miała miejsce koncentracja wojsk związana ze zbliżającym się konfliktem z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
14 lipiec 1396 Po 14 lipca 1396 roku wojska Władysława II Jagiełły wkroczyły na terytorium opolskiego księstwa, rozpoczynając trzecią wojnę z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
Lipiec 1396 Podczas konfliktu zbrojnego z Władysławem Opolczykiem Wacław Luksemburski wystąpił listownie do Władysława II Jagiełły z prośbą o zaprzestanie akcji zbrojnej. [więcej]
6 sierpień 1396 6 sierpnia 1396 roku pod Opolem dzięki mediacji Konrada II Oleśnickiego, Wacława II Legnickiego, Ludwika I Brzeskiego i Przemka Opawskiego doszło do podpisania pokojowego porozumienia kończącego wojnę Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem. Stronami zawierającymi ugodę byli bratankowie Władysława Opolczyka Bolko IV Opolski i Bernard Niemodliński oraz przedstawiciele Władysława Jagiełły Spytko z Melsztyna, kasztelan lubelski Piotr Kmita, Piotr Szafraniec i kasztelan nakielski Wincenty z Granowa. [więcej]
1396 W 1396 roku Władysław II Jagiełło przekazał w charakterze wiana swojej żonie Jadwidze dwie dzielnice kresowe: Kujawy i Ruś. [więcej]
Maj 1397 W maju 1397 roku na sejmie Rzeszy we Frankfurcie nad Menem oskarżono Władysława II Jagiełłę o wspieranie pogaństwa na Litwie. [więcej]
12 czerwiec 1397 12 czerwca 1397 roku na zjeździe w Łubnicach położonych opodal Bolesławca Władysław II Jagiełło zawarł trzyletni pokój z liczną rzeszą książąt śląskich. [więcej]
13 lipiec 1397 13 lipca 1397 roku w Starej Wsi na Spiszu rozpoczęło się spotkanie Władysława II Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej z Zygmuntem Luksemburskim, u boku którego pojawił się również Władysław Opolczyk. [więcej]
2 - 8 maj 1398 Od 2 do 8 maja 1398 roku Władysław II Jagiełło wraz z małżonką przebywali w Gnieźnie. [więcej]
Maj 1398 W maju 1398 roku Władysław Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska wypłacili Siemowitowi IV 10 tysięcy kop groszy praskich będących zadośćuczynieniem za zwrot Kujaw Brzeskich. [więcej]
1399 Na początku 1399 roku Władysław II Jagiełło posłał Siemowita IV na pomoc margrabiemu morawskiemu Prokopowi, który walczył na Morawach z margrabią Jostem wspieranym przez Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Marzec 1399 Władysław II Jagiełło, obawiający się, że Jan Kropidło, który otrzymał od Bonifacego IX diecezję chełmińską, będzie próbował zająć diecezję włocławską, rozkazał aresztować go. Udało się to w marcu 1399 roku. Jan Kropidło został pojmany w Kaliszu przez Zbigniewa z Brzezia i uwięziony. [więcej]
5 maj 1399 Wiosną 1399 roku Władysław II Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska wysłali do Bonifacego IX posła w osobie Wojciecha Jastrzębca z informacją o ciąży królowej i prośbą, by papież zgodził się zostać ojcem chrzestnym spodziewanego dziecka. Poseł powrócił z listami datowanymi na 5 maja 1399 roku, w których Bonifacy IX zawiadamiał, że przyjął godność ojca chrzestnego i prosił, aby dziecko jako drugie imię otrzymało Bonifacy lub Bonifacja i jednocześnie wyznaczył Wojciecha Jastrzębca, aby zastąpił go podczas ceremonii chrztu. [więcej]
22 czerwiec 1399 22 czerwca 1399 roku Jadwiga Andegaweńska urodziła pierwszą córkę Władysława II Jagiełły Elżbietę Bonifację. [więcej]
13 lipiec 1399 13 lipca 1399 roku zmarła niedawno narodzona córka Władysława II Jagiełły Elżbieta Bonifacja. [więcej]
17 lipiec 1399 17 lipca 1399 roku zmarła żona Władysława II Jagiełły Jadwiga Andegaweńska.
19 lipiec 1399 19 lipca 1399 roku Władysław II Jagiełło uczestniczył w pogrzebie Jadwigi Andegaweńskiej i ich córki. [więcej]
1400 Po tragicznym zgonie Spytka z Melsztyna nad Worsklą Władysław II Jagiełło w 1400 roku przekazał Zachodnie Podole Świdrygielle. [więcej]
1402 W 1402 roku Władysław II Jagiełło zgodził się na objęcie biskupstwa włocławskiego przez Jana Kropidłę. [więcej]
1404 W 1404 roku w Raciążku Władysław II Jagiełło pertraktował z Zakonem Krzyżackim możliwość odzyskania Ziemi Dobrzyńskiej, zastawionej przez Władysława Opolczyka w 1392 roku. [więcej]
1407 W 1407 roku doszło do procesu Władysława II Jagiełły z Siemowitem IV o wieś Duninów, położoną na lewym brzegu Wisły na pograniczu kujawsko-gostynińskim. Sąd w Łęczycy pod przewodnictwem sędziego krakowskiego Jana z Oleśnicy obiekt sporu przyznał królowi. [więcej]
15 lipiec 1410 15 lipca 1410 roku armia dowodzona przez Władysława II Jagiełłę i księcia Witolda pokonała wojska Zakonu Krzyżackiego w bitwie pod Grunwaldem. [więcej]
1412 Na początku 1412 roku Władysław II Jagiełło doprowadził do mariażu córki Siemowita IV Cymbarki z księciem Ernestem Żelaznym Habsburgiem. [więcej]
1412 W 1412 roku Władysław II Jagiełło udzielił Zygmuntowi Luksemburskiemu pożyczki w wysokości 37 000 srebrnych groszy praskich pod zastaw 16 miast spiskich. [więcej]
Sierpień 1412 W sierpniu 1412 roku w Budzie Zygmunt Luksemburski wystąpił w roli arbitra rozstrzygając spór polsko-krzyżacki. Jego werdykt utrzymał w mocy postanowienia pokoju toruńskiego. Wyznaczył również specjalnego pełnomocnika w osobie Benedykta z Makry, który na miejscu miał rozpatrzeć spory graniczne. [więcej]
1413 W 1413 roku Władysław II Jagiełło pośredniczył w zawarciu małżeństwa córki Siemowita IV Amelii z księciem Turyngii Wilhelmem II Bogatym. [więcej]
1414 W 1414 roku Władysław II Jagiełło otrzymał list od poszukującego w całej Europie sojuszników Henryka V Lancastera. Król Anglii nazywał polskiego króla najdroższym naszym bratem, siebie zaś tytułował z łaski Bożej król Francji, Anglii i pan Irlandii. [więcej]
Grudzień 1416 Pod koniec 1416 roku Władysław II Jagiełło wysłał do Henryka V Lancastera list, będący odpowiedzią na pismo króla Anglii z 1414 roku, w którym tytułował go bratem naszym najdroższym oraz królem Anglii, Francji i panem Irlandii. W dokumencie król Polski nakłaniał władcę Albionu do zawarcia pokoju z władcą Francji Karolem VI. [więcej]
Lipiec 1419 W lipcu 1419 roku pod Czerwińskiem Władysław II Jagiełło i Witold Kiejstutowicz zawarli antykrzyżacki sojusz z Erykiem Pomorskim. [więcej]
1421 W 1421 roku Władysław II Jagiełło nie wyraził zgody na objęcie biskupstwa włocławskiego przez Aleksandra Mazowieckiego. Stanowisko to objął królewski kandydat Jan Pełła z Niewiesza. [więcej]
1422 W 1422 roku Władysław Jagiełło zarzucił Siemowitowi IV poplecznictwo w spisku na swoje życie, w który miał być zamieszany Stanisław Pawłowski. [więcej]
Październik 1422 W październiku 1422 roku Władysław II Jagiełło przebywając w Wiskitkach i oddając się polowaniom gościł Siemowita IV. [więcej]
8 wrzesień 1426 8 września 1426 roku w Sandomierzu Władysław II Jagiełło odebrał hołd od synów zmarłego Siemowita IV, wśród których znaleźli się: Siemowit V, Trojden II i Władysław I.
Maj 1425 W maju 1425 roku na synodzie prowincjonalnym w Łęczycy kanclerz mazowiecki odmówił zapłaty podatku. Z tego powodu Władysław Jagiełło oskarżył Siemowita IV o felonię. [więcej]
14 listopad 1425 14 listopada 1425 roku w Brześciu Litewskim Władysław II Jagiełło odebrał od Siemowita V i Kazimierza II dokument potwierdzający zależność lenną Mazowsza Płockiego od króla i Korony. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Olgierd Giedyminowicz
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Władysława Jagiełły 18 lutego 1386 roku została Jadwiga Andegaweńska.

  1. Elżbieta Bonifacja (1399-1399)

Drugą żoną Władysława Jagiełły 29 stycznia 1402 roku została Anna Cylejska.

  1. Jadwiga (1408-1431)

Trzecią żoną Władysława Jagiełły 2 maja 1417 roku została Elżbieta Granowska. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Czwartą żoną Władysława Jagiełły w lutym 1422 roku została Zofia Holszańska.

  1. Władysław III Warneńczyk
  2. Kazimierz (1426 - 1427)
  3. Kazimierz IV Jagiellończyk
Następca: Kiejstut Giedyminowicz

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2020 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jagiełło
#Jagiełło
819

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.