ozdoba

GIEDYMIN

(1316-1341)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Giedymin
Dynastia: Giedyminowiczów
Urodzony: ???
Zmarł: w grudniu 1341 roku
pod Wieloną
Rodzice: Butywid
1316 W 1316 roku, po śmierci Witenesa, Giedymin objął władzę na Litwie.
1318 W 1318 roku Giedymin ożenił swojego syna Olgierda z Anną, córką księcia witebskiego. [więcej]
1322 Przed 1322 rokiem Giedymin wydał swą córkę Elżbietę za mąż za Wacława Płockiego. [więcej]
1322—1323 W latach 1322—1323 Giedymin próbował intensywnych zabiegów dyplomatycznych, mających na celu osłabienie wizerunku Zakonu Krzyżackiego. Wystosował wówczas szereg listów do papieża Jana XXII i władców Europy zachodniej, oskarżając Krzyżaków, że swą zaborczą i grabieżczą polityką nie dopuszczają do chrztu Litwy. [więcej]
1323 W 1323 roku Giedymin wprowadził w życie nowy plan rozwoju gospodarczego Litwy, polegający na tym, że zapraszał na Litwę kupców, rzemieślników, a także wojów lub rycerzy oraz rolników, obiecując im ziemię i czasowe zwolnienie z podatków tudzież ceł. [więcej]
1323 Z listów Giedymina, napisanych w 1323 roku, pochodzi pierwsza znana w źródłach pisanych wzmianka o Wilnie. [więcej]
1323 W 1323 roku Giedymin posadził na tronie w Pskowie swojego namiestnika Dawida. [więcej]
10 sierpień 1323 10 sierpnia 1323 roku Giedymin gościł wysłanników z Inflant i Estonii, którzy przybyli na jego wezwanie w celu zawarcia pokojowego porozumienia. [więcej]
24 październik 1323 24 października 1323 roku w Elblągu doszło do spotkania biskupów pruskich z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego. Efektem odbytej narady było wysłanie pisma skierowanego do biskupa Ozylii, kapituł ryskiej i ozylijskiej, dorpackiej i rewalskiej, naczelników Zakonu w Inflantach, starosty króla duńskiego oraz rycerstwa i miast w Inflantach i Estonii z postulatem zerwania pokoju, jaki zawarł Giedymin z przedstawicielami Inflant i Estonii. [więcej]
1 listopad 1323 1 listopada 1323 roku w Wilnie Giedymin zawarł pokojowy układ z inflanckimi i estońskimi posłami. [więcej]
1323-1324 Prawdopodobnie pomiędzy lipcem 1323 a czerwcem 1324 roku Giedymin zajął Podlasie, wykorzystując chaos powstały w Księstwie Halicko-Włodzimierskim po śmierci ostatnich Romanowiczów. [więcej]
1324 W 1324 roku odbyło się kilka łupieżczych najazdów litewskich na Mazowsze. Najbardziej ucierpiało wówczas terytorium należące do Trojdena I i Wacława Płockiego. [więcej]
31 sierpień 1324 Pomimo intensywnych zabiegów czynionych przez posłów Zakonu Krzyżackiego, których celem było zdyskredytowanie Litwy w oczach papieża, Jan XXII pismem z 31 sierpnia 1324 roku poinformował Krzyżaków, aby respektowali pokój zawarty przez Giedymina z Estonią i Inflantami 1 listopada 1323 roku. [więcej]
Listopad 1324 W listopadzie 1324 roku Giedymin w obecności papieskich legatów wyrzekł się wiary chrześcijańskiej i odmówił przyjęcia chrztu. Na tę decyzję litewskiego monarchy wpływ miała postawa wysłanników z Awinionu, którzy manipulowani byli przez krzyżacką dyplomację. Oprócz tego Giedymin zobowiązał się przez okres czterech lat przestrzegać postanowień pokoju z Estonią i Inflantami zawartego 1 listopada 1323 roku. [więcej]
Listopad 1324 W 1324 roku Giedymin zawarł z Krzyżakami czteroletni rozejm. [więcej]
Listopad 1324 W listopadzie 1324 roku Giedymin prowadził negocjacje w posłami tatarskiego chana. [więcej]
Listopad 1324 W listopadzie 1324 roku Daniel, namiestnik Giedymina w Grodnie, spustoszył terytorium Mazowsza, należące do Trojdena I i Wacława Płockiego. [więcej]
1324 / 1325 Po wyjeździe papieskich legatów do Rygi Giedymin rozpoczął poszukiwania sojuszników niezbędnych do przeciwstawienia się sile Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
Kwiecień 1325 W kwietniu 1325 roku Giedymin obdarowany został klątwą kościelną. [więcej]
1325 W 1325 roku Tatarzy spustoszyli część terytorium Litwy. [więcej]
1325 W 1325 roku Giedymin zawarł z Władysławem Łokietkiem sojusz wzmocniony małżeństwem syna polskiego władcy Kazimierza z córką Litwina Aldoną. [więcej]
Lipiec 1327 W lipcu 1327 roku Giedymin wsparł zbrojnie Władysława Łokietka w ataku na Mazowsze, a potem w walkach z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1330 W 1330 roku na tronie w Kijowie zasiadał brat Giedymina Fiodor. [więcej]
Wrzesień 1330 We wrześniu 1330 roku Giedymin wziął udział w wojnie polsko-krzyżackiej. Po wtargnięciu na teren państwa krzyżackiego spustoszył rejon Bartoszyc nad rzeką Łyną. Pod Dobrzyniem spotkał się z Władysławem Łokietkiem, gdzie doszło do sprzeczki między nimi. Obrażony Giedymin odmówił dalszego udziału w działaniach zbrojnych i powrócił na Litwę.
1335 Około 1335 roku doszło do zbrojnych starć wojsk Giedymina z oddziałami Iwana I Kality. [więcej]
1340 Przed 1340 rokiem państwo Giedymina powiększyło się o Pińsk z Turowem. [więcej]
Grudzień 1341 W grudniu 1341 roku Giedymin zdążył przed śmiercią podzielić swoje państwo pomiędzy synów. Jawnuta otrzymał tron Wielkiego Księstwa w Wilnie. Kiejstut dostał Troki, Olgierd, będący już księciem witebskim, dostał Krewo, Moniwidowi przypadł Kiernów i Słonim na Rusi. Narymunt zasiadł w Pińsku, a Koriat w Nowogródku. Wreszcie Lubart dziedziczył Wołyń po swoim teściu, nieznanym księciu włodzimierskim. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojna
polsko-krzyżacka
1327-1332

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Witenes
Żony i potomstwo:

Żoną Giedymina została Jewna.

 1. Narymunt (1300 – 1348) - książę piński, połocki i nowogródzki
 2. Elżbieta (1302 – 1364) - żona Wacława, księcia płockiego
 3. Witold (1303 – 1336) - książę trocki
 4. Olgierd - wielki książę Litwy
 5. Maria (1304/1307 – 1349) - żona Dymitra Groźnookiego, wielkiego księcia twerskiego
 6. Koriat (Michał) (1306 – 1365) - książę nowogródzki
 7. Jawnuta - wielki książę Litwy
 8. Kiejstut - wielki książę Litwy
 9. Aldona Anna (1311/1313 – 1339) - żona Kazimierza III Wielkiego
 10. Lubart (1312/1315 – 1384) - książę połocki, włodzimierski, łucki, wołyński, halicki.
 11. Monwid (1313/1315 – 1348) - książę kiernowski i słonimski
 12. Eufemia (1314/1317 – 1341) – żona Bolesława Jerzego II, księcia halicko-wołyńskiego
 13. Helena (1315/1319 – 1339) - żona Andrzeja, księcia Kozielskiego
 14. Augusta Anastazja (1316/1321 – 1345) - żona Siemiona Dumnego, wielkiego księcia moskiewskiego
Następca: Jawnuta

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2019 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Giedymin
#Giedymin
816

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.