ozdoba

ZYGMUNT I LUKSEMBURSKI

(1419-1437)

ozdoba
Władcy Czech
Borzywoj I
Spitygniew I
Wratysław I
Wacław I Święty
Bolesław I Srogi
Bolesław II Pobożny
Bolesław III Rudy
Władywoj
Jaromir Przemyślida
Bolesław IV Chrobry
Oldrzych (Udalryk)
Brzetysław I
Spitygniew II
Wratysław II
Konrad I Brneński
Brzetysław II
Borzywoj II
Świętopełk
Władysław I
Sobiesław I
Władysław II
Fryderyk Przemyślida
Sobiesław II
Konrad II Otto
Wacław II książę
Przemysł Ottokar I
Henryk Brzetysław
Władysław III Henryk
Wacław I król
Przemysł Ottokar II
Wacław II król
Wacław III
Henryk Karyncki
Rudolf I Habsburg
Jan I Luksemburski
Karol I Luksemburski
Wacław IV Luksemburski
Zygmunt I Luksemburski
Albrecht I
Władysław I Pogrobowiec
Jerzy z Podiebradów
Władysław II Jagiellończyk
Ludwik I Jagiellończyk
Ferdynand I
Maksymilian I
Rudolf II
Maciej I
Ferdynand II
Fryderyk I Wittelsbach
Ferdynand III
Józef I
Leopold I
Karol II
Karol Albrecht
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek II
Ferdynand V Dobrotliwy
Franciszek Józef I
Karol III
Zygmunt I Luksemburski
Dynastia: Luksemburgów
Urodzony: 15 lutego 1368 roku
w Norymberdze
Zmarł: 9 grudnia 1437 roku
w Znojmie
Rodzice: Karol IV Luksemburski
i Elżbieta Pomorska
18 luty 1368 18 lutego 1368 roku, czyli trzy dni po urodzeniu się, Zygmunt Luksemburski z inicjatywy ojca, został zaręczony z Katarzyną von Hohenzollern. [więcej]
6 grudzień 1374 6 grudnia 1374 roku Grzegorz XI udzielił dyspensy na zawarcie małżeństwa Zygmunta Luksemburskiego z jedną z córek Ludwika Węgierskiego. [więcej]
1378 W połowie 1378 roku Zygmunt Luksemburski otrzymał od Karola Luksemburskiego we władanie Marchię Brandenburską. [więcej]
25 lipiec 1382 25 lipca 1382 roku w Zwoleniu Zygmunt Luksemburski jako mąż Marii Andegaweńskiej odebrał hołd od polskich starostów. Stąd wyruszył do Polski, aby rozprawić się z buntownikami. [więcej]
Lipiec / sierpień 1382 W drodze na Kujawy Zygmunt Luksemburski zatrzymał się w Krakowie. [więcej]
Sierpień 1382 W sierpniu 1382 roku Zygmunt Luksemburski w imieniu Ludwika I Andegaweńskiego rozpoczął kampanię przeciwko Bartoszowi z Odolanowa. [więcej]
Wrzesień 1382 W nocy z 10 na 11 września 1382 roku zmarł Ludwik Andegaweński. Zygmunt Luksemburski dowiedziawszy się o tym zawarł ugodę z Bartoszem z Odolanowa, następnie zwinął oblężenie i udał się do Poznania, gdzie zażądał złożenia mu hołdów wierności przez mieszczan i szlachtę Wielkopolski. [więcej]
17 wrzesień 1382 17 września 1382 roku w Budzie koronowana została Maria narzeczona Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
28 wrzesień 1382 28 września 1382 roku w Gnieźnie Zygmunt Luksemburski uczestniczył w uroczystych egzekwiach za duszę zmarłego Ludwika Andegaweńskiego. [więcej]
30 wrzesień 1382 30 września 1382 roku w Gnieźnie możnowładcy zażądali usunięcia Domarata z Pierzchna z urzędu starosty generalnego Wielkopolski. Zygmunt Luksemburski odmówił. [więcej]
Październik 1382 W październiku 1382 roku podczas pobytu Zygmunta Luksemburskiego w Brześciu przedstawiciele szlachty ponownie zażądali usunięcia Domarata z Pierzchna z urzędu starosty generalnego Wielkopolski. [więcej]
6 grudzień 1382 6 grudnia 1382 roku w Wiślicy Zygmunt Luksemburski uczestniczył w zgromadzeniu szlachty polskiej. W jego otoczeniu pojawili się również arcybiskup Bodzęta i Domarat z Pierzchna. Na wiślickim zjeździe w obecności węgierskich posłów ustalono, że Polacy nie powinni składać hołdu wierności nikomu (nie wyłączając Zygmunta Luksemburskiego) i oczekiwać na przybycie węgierskiej następczyni polskiego tronu. [więcej]
Sierpień 1383 W powodu złamania postanowień rozejmu z 26 lipca 1383 roku przez stronników Siemowita IV Zygmunt Luksemburski pod koniec sierpnia 1383 roku wkroczył zbrojnie na terytorium płockiego księcia. [więcej]
25 wrzesień 1383 25 września 1383 roku wojska Zygmunta Luksemburskiego rozpoczęły oblężenie Brześcia Kujawskiego zajętego przez Siemowita IV. [więcej]
Październik 1383 W październiku 1383 roku Zygmunt Luksemburski zawarł z Siemowitem IV rozejm, który miał obowiązywać do 10 kwietnia 1384 roku. [więcej]
Kwiecień 1384 Na przełomie marca i kwietnia 1383 roku Elżbieta Bośniaczka wysłała do Polski Zygmunta Luksemburskiego, który zapewne miał sprawować swą funkcję gubernatora do czasu, gdy Jadwiga Andegaweńska osiągnie pełnoletność. Niestety Zygmunt Luksemburski został zatrzymany na granicy i poinformowany, że ma zawrócić, ponieważ nie został przez Polaków wybrany władcą ani gubernatorem. Zygmuntowi Luksemburskiemu udało się namówić polską delegację do spotkania w słowackiej Lubowli, gdzie przesunięto termin przyjazdu Jadwigi na 29 maja 1384 roku. [więcej]
Sierpień 1385 W sierpniu 1385 roku Zygmunt Luksemburski pojął za żonę Marię Andegaweńską. [więcej]
Wrzesień 1386 We wrześniu 1386 roku Zygmunt Luksemburski wkroczył na Węgry, przybywając z pomocą uwięzionym Elżbiecie Bośniaczce i Marii Andegaweńskiej. [więcej]
Styczeń 1387 W 1386 roku, po zamordowaniu Karola z Durazzo, narzeczona Zygmunta Luksemburskiego Maria Andegaweńska została uwięziona. Na początku 1387 roku Zygmunt Luksemburski wyruszył jej na pomoc. [więcej]
31 marzec 1387 31 marca 1387 roku Zygmunt Luksemburski został królem Węgier. [więcej]
Kwiecień 1387 Zygmunt Luksemburski, nie posiadając odpowiednio silnego poparcia i wystarczającej ilości środków do uwolnienia Marii Andegaweńskiej, zdecydował się na negocjacje z Wenecją. W kwietniu 1387 roku zawarto porozumienie, w konsekwencji którego doszło do otoczenia Novigradu przez flotę wenecką dowodzoną przez Jana Barbadico. [więcej]
Czerwiec 1387 W czerwcu 1387 roku Novigrad oblegany przez wenecką flotę przystąpił do pokojowych rokowań, w wyniku których żona Zygmunta Luksemburskiego Maria Andegaweńska odzyskała wolność. [więcej]
26 wrzesień 1387 26 września 1387 roku podporządkowany do tej pory Węgrom hospodar mołdawski Piotr Muszatowicz złożył hołd Władysławowi Jagielle. Była to oznaka wyczerpania niedawnej potęgi Węgier. [więcej]
Sierpień 1388 W sierpniu 1388 roku Zygmunt Luksemburski zawarł pokojowe porozumienie z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Lipiec 1389 W lipcu 1389 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do serbskiego władcy Vuka Brankovicza posła Miklósa Garai z propozycją podporządkowania się władcy Węgier. [więcej]
1391 / 1392 Na przełomie 1391 i 1392 roku Zygmunt Luksemburski uzgodnił z przebywającym na Węgrzech Władysławem Opolczykiem projekt sprzedaży Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw Krzyżakom. [więcej]
13 styczeń 1392 Zapewne 13 stycznia 1392 roku w Bratysławie miało miejsce spotkanie Zygmunta Luksemburskiego, Władysława Opolczyka i margrabiego Jodoka; wtedy powstał projekt rozbioru Polski. [więcej]
1392 W 1392 roku Zygmunt Luksemburski zaproponował Władysławowi Jagielle powołanie polsko-węgierskiej komisji, która miałaby rozpatrzyć sporną sprawę przynależności Rusi Czerwonej. Strona polska nie okazała zainteresowania tą propozycją. [więcej]
3 listopad 1392 3 listopada 1392 roku w Weissenkirchen (Ujvar) Zygmunt Luksemburski spotkał się z Władysławem Opolczykiem. Opolski książę zdał mu relację ze spotkania z wielkim mistrzem krzyżackim Konradem von Wallenrode. [więcej]
24 grudzień 1392 24 grudnia 1392 roku w Malborku poseł Zygmunta Luksemburskiego i Władysława Opolczyka złożył Konradowi Wallenrodowi ofertę sprzedaży Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. [więcej]
11 wrzesień 1393 11 września 1393 roku w Śintavie Zygmunt Luksemburski spotkał się z Władysławem Opolczykiem. Tam węgierski król wystawił dokument, w którym przekazał opolskiemu księciu pełne prawa do rozporządzania Ziemią Dobrzyńską i Kujawami Inowrocławskimi włącznie z prawem ich sprzedaży. [więcej]
Styczeń 1395 W styczniu 1395 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Krakowa Ścibora ze Ściborzyc, w celu przygotowania spotkania z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Luty 1395 W lutym 1395 roku Zygmunt Luksemburski razem z małżonką mieli przybyć do Sącza na spotkanie z Jadwigą Andegaweńską i Władysławem Jagiełłą, lecz zjazd został odwołany. [więcej]
Marzec 1395 W marcu 1395 roku Zygmunt Luksemburski zawarł sojusz wojskowy z Mirczą Starym. [więcej]
Kwiecień 1395 Ponieważ na początku 1395 roku hospodar mołdawski Stefan złożył hołd Władysławowi Jagielle, W kwietniu tego samego roku Zygmunt Luksemburski wkroczył zbrojnie do Mołdawii i pod naciskiem uczynił z hospodara wasala. [więcej]
1395 W 1395 roku, po śmierci Marii Andegaweńskiej, opozycja uznała, że Zygmunt Luksemburski utracił prawa do korony Węgier. To stało się przyczyną buntu. [więcej]
Jesień 1395 W 1395 roku Zygmunt Luksemburski rozpoczął tworzyć sojusz przeciw Władysławowi Jagielle. Jesienią 1395 roku sojusznik króla Węgier margrabia miśnieński Wilhelm złożył Krzyżakom propozycją wstąpienia w szereg wrogów króla Polski. [więcej]
8 luty 1396 8 lutego 1396 roku w Ujyar (Weissenkirchen) Zygmunt Luksemburski znowu wystawił Władysławowi Opolczykowi dyplom, w którym potwierdził nadanie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz pełne prawo do rozporządzania tymi terytoriami, włącznie z możliwością sprzedania ich zakonowi krzyżackiemu. [więcej]
Luty 1396 W lutym 1396 roku Zygmunt Luksemburski pośredniczył w rozwiązaniu sporu jaki zaistniał pomiędzy Wacławem Luksemburskim, margrabiami morawskimi Jodokiem i Prokopem oraz księciem Janem Zgorzeleckim. [więcej]
19 marzec 1396 19 marca 1396 roku Wacław Luksemburski uczynił Zygmunta Luksemburskiego swym następcą w przypadku bezpotomnej śmierci oraz ofiarował mu namiestnictwo Rzeszy w Niemczech, Italii i Arelacie. [więcej]
1396 Zygmunt Luksemburski intensywnie apelował do europejskich władców o pomoc w organizowanej przez niego krucjacie przeciwko Turkom osmańskim. [więcej]
Lipiec 1396 Pod koniec lipca 1396 roku w Budzie Zygmunt I Luksemburski powitał Jana bez Trwogi, który przybył na krucjatę przeciwko Turkom osmańskim. [więcej]
Sierpień 1396 W sierpniu 1396 roku Zygmunt I Luksemburski wzdłuż lewego brzegu Dunaju wyruszył na krucjatę przeciwko Turkom osmańskim. [więcej]
Sierpień 1396 Po drodze armia krzyżowców zdobyła zamek Bełogradczik. [więcej]
Wrzesień 1396 Na początku września 1396 roku armia krzyżowców zbliżyła się do twierdzy Widyń. Iwan Stracimir otworzył przed nią bramy miasta. [więcej]
Wrzesień 1396 Kolejną twierdzą, która stanęła na drodze krzyżowców, było Orjachowo. Po kilku dniach szturmów osmański dowódca zaproponował poddanie warowni w zamian za darowanie życia garnizonowi. Zygmunt I Luksemburski był skłonny zgodzić się na tę ofertę, lecz dowódcy oblężenia, licząc na łupy, odmówili. W konsekwencji po zdobyciu twierdzy doszło do rzezi muzułmanów i ludności prawosławnej, która niefortunnie znalazła się w środku. [więcej]
25 wrzesień 1396 25 września 1396 roku Zygmunt Luksemburski wziął udział w przegranej bitwie pod Nikopolis. Zmuszony został do ucieczki z pola bitwy i razem z wielkim mistrzem joannitów i grupą niemieckich rycerzy dotarł drogą wodną do Konstantynopola, skąd przez Morze Egejskie i Adriatyk powrócił na Węgry. [więcej]
Wrzesień 1396 Gdy Zygmunt Luksemburski opuścił pole bitwy pod Nikopolis, wsiadł do małej łodzi należącej do joannitów, która zabrała go na galerę Tommasa Moceniga, dowódcy floty weneckiej. Na pokładzie statku odpłynął w dół Dunaju, w końcu docierając do Konstantynopola. Tam spotkał się z Manuelem II Paleologiem. [więcej]
21 grudzień 1396 Po opuszczeniu Konstantynopola 21 grudnia 1396 roku Zygmunt Luksemburski dotarł do Dubrownika. [więcej]
Styczeń 1397 Po powrocie z krucjaty Zygmunt Luksemburski musiał stawić czoła buntowi opozycji, która wykorzystując jego nieobecność w kraju, wezwała na tron węgierski Władysława Neapolitańskiego. [więcej]
1397 Po powrocie z krucjaty w 1397 roku Zygmunt Luksemburski zwołał w Timisoarze węgierski sejm, na którym czynił starania, aby przyjąć kilka znaczących uchwał regulujących obowiązki wojskowe w królestwie. [więcej]
Lipiec 1397 W lipcu 1397 roku w Starej Wsi na Spiszu Zygmunt Luksemburski podczas spotkania z Władysławem Jagiełłą i Jadwigą Andegaweńską zrzekł się roszczeń do Rusi Halicko-Włodzimierskiej i zwierzchności nad Mołdawią. U boku króla Węgier pojawił się tam również Władysław Opolczyk. [więcej]
1 sierpień 1397 1 sierpnia 1397 roku Zygmunt Luksemburski zapisał Władysławowi Opolczykowi i jego żonie Ofce w dożywocie zamek Orawa z przynależnościami. [więcej]
1399 Na początku 1399 roku Zygmunt Luksemburski wspierał zbrojnie margrabiego Josta w walkach na Morawach przeciwko margrabiemu morawskiemu Prokopowi. [więcej]
17 sierpień 1399 17 sierpnia 1399 roku Zygmunt Luksemburski ofiarował w dożywocie Władysławowi Opolczykowi zamek Blatnica i podniesienie dochodów pobieranych z czynszów z miast spiskich na 3000 florenów rocznie. [więcej]
1401 W 1401 roku Zygmunt Luksemburski został na kilka miesięcy uwięziony przez zbuntowanych baronów. [więcej]
1403 W 1403 roku z pretensjami do węgierskiego tronu wystąpił król Neapolu Władysław I, który 5 sierpnia 1403 roku w Zadarze został koronowany. Zygmuntowi Luksemburskiemu udało się zdusić rebelię, lecz w rękach Władysława I pozostała Dalmacja. [więcej]
1404 W 1404 roku Zygmunt Luksemburski wydał królewski zakaz ogłaszania na Węgrzech bulli, rozporządzeń i wyroków papieskich bez zgody króla (placetum regium). [więcej]
1408 W 1408 roku Zygmunt Luksemburski założył Związek Smoczy, który był pewnego rodzaju zakonem rycerskim. [więcej]
Styczeń 1410 W połowie stycznia 1410 roku Zygmunt Luksemburski wraz z małżonką uczestniczyli zapewne w ślubie córki Siemowita IV Jadwigi z nadżupanem Temesu i Pożegi Janem z Gary. [więcej]
15 sierpień 1410 15 sierpnia 1410 roku Zygmunt Luksemburski zapisał wdowie po Władysławie Opolczyku Eufemii 9668 florenów na mieście Koszyce z przynależnościami, rocznie wypłacanych po 968 florenów. [więcej]
20 wrzesień 1410 20 września 1410 roku trzech elektorów niemieckich wybrało Zygmunta Luksemburskiego królem Niemiec. Pozostali oddali głos na Jodoka Morawskiego. Tym sposobem doszło do schizmy, która zakończyła się rok później po śmierci drugiego kandydata. [więcej]
21 lipiec 1411 21 lipca 1411 roku Zygmunt Luksemburski ponownie został wybrany królem Niemiec. Tym razem zdobył zaufanie większości elektorów Rzeszy. [więcej]
1412 W 1412 roku poszukujący pieniędzy na wojnę z Wenecją Zygmunt Luksemburski oddał Władysławowi Jagielle 16 miast spiskich za 37000 srebrnych groszy praskich. [więcej]
Sierpień 1412 W sierpniu 1412 roku w Budzie Zygmunt Luksemburski wystąpił w roli arbitra rozstrzygając spór polsko-krzyżacki. Zgodnie z jego werdyktem utrzymał w mocy postanowienia pokoju toruńskiego. Wyznaczył również specjalnego pełnomocnika w osobie Benedykta z Makry, który na miejscu miał rozpatrzeć spory graniczne. [więcej]
1414 Po klęsce pod Nikopolis Zygmunt Luksemburski mocno zaangażował się w akcję zmierzającą do likwidacji Wielkiej schizmy w Kościele zachodnim. Aktywność władcy Niemiec doprowadziła do zwołania w 1414 roku nowego soboru powszechnego w Konstancji. Obrady zgromadzenia trwały do 1418 roku i zakończyły się wybraniem nowego i jedynego papieża. Został nim Marcin V. [więcej]
6 lipiec 1415 Na sobór w Konstancji wezwany został krytyk Kościoła Jan Hus, któremu Zygmunt I Luksemburski dał list żelazny gwarantujący nietykalność osobistą. Niestety poręczenie władcy Niemiec okazało się bezwartościowe. Jan Hus został uwięziony, a następnie 6 lipca 1415 roku spalony na stosie. [więcej]
Marzec 1416 W marcu 1416 roku Zygmunt Luksemburski przebywał w Paryżu. Podjął się wówczas roli mediatora w konflikcie francusko-angielskim, nazwanym przez potomnych wojną stuletnią. [więcej]
15 sierpień 1416 15 sierpnia 1416 roku w Canterbury Zygmunt I Luksemburski zawarł z Henrykiem V sojusz, skierowany przeciwko Karolowi VI i Armaniakom. [więcej]
30 lipiec 1419 30 lipca 1419 roku w Pradze doszło do defenestracji. Czeski lud opanował ratusz i siedmiu rajców wyrzucił przez okna na bruk. Dało to początek powstaniu nazwanemu wojnami husyckimi. [więcej]
3 kwiecień 1420 3 kwietnia 1420 roku w Pradze uchwalono cztery artykuły praskie. [więcej]
1420 W 1420 roku Zygmunt Luksemburski skazał na karę śmierci dwudziestu trzech przywódców powstania mieszczan wrocławskich przeciw tamtejszemu patrycjatowi. [więcej]
14 lipiec 1420 14 lipca 1420 roku armia Zygmunta Luksemburskiego nie zdołała pokonać powstańców husyckich dowodzonych przez Jana Żiżkę w bitwie o Witkową Górę. [więcej]
28 lipiec 1420 28 lipca 1420 roku w Pradze Zygmunt Luksemburski został przez arcybiskupa Pragi koronowany na króla Czech. [więcej]
9 marzec 1422 9 marca 1422 roku w Pradze stracony został Jan Żelivsky. [więcej]
1424 W 1424 roku z rozkazu Zygmunta Luksemburskiego królewską koronę Rzeszy przewieziono z Pragi do Norymbergi. [więcej]
1427 W 1427 roku Zygmunt I Luksemburski wydał rozporządzenie przeciwko działalności popów prawosławnych, chrzczeniu dzieci w obrządku prawosławnym i zabraniające małżeństw katolicko-prawosławnych. [więcej]
1433 W 1433 roku Zygmunt I Luksemburski dostąpił zaszczytu koronacji na cesarza. [więcej]
Lipiec 1434 W lipcu 1434 roku podczas soboru bazylejskiego Zygmunt I Luksemburski uznał księcia Burgundii Filipa III Dobrego za uzurpatora i grabieżcę ziem niderlandzkich Cesarstwa. Ogłosił również sojusz z królem Francji Karolem VII. [więcej]
1437-1438 W latach 1437-1438 na Węgrzech odbywało się powstanie chłopskie, często nazywane powstaniem Antoniego Nagya. [więcej]
9 grudzień 1437 Zygmunt I Luksemburski zmarł 9 grudnia 1437 roku w Znojmie. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Wacław IV
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Zygmunta została w sierpniu 1385 roku Maria Andegaweńska córka króla Węgier i Polski Ludwika I. Para nie doczekała się potomstwa.

Drugą żoną Zygmunta została w 1408 roku Barbara Cylejska córka hrabiego Hermana II Cylejskiego.

  1. Elżbieta Luksemburska - żona Albrechta II Habsburga
Następca: Albrecht I

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2020 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Zygmunt_Luksemburski
#ZygmuntLuksemburski
486

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.