ozdoba

JAN BEZ ZIEMI

(1199-1216)

ozdoba
Władcy Anglii
Egbert
Ethelwulf
Ethelbald
Ethelbert
Ethelred I
Alfred Wielki
Edward Starszy
Elfweard
Athelstan
Edmund I Starszy
Edred
Edwin
Edgar I Spokojny
Edward Męczennik
Ethelred II Bezradny
Swen Widłobrody
Edmund II Żelaznoboki
Kanut Wielki
Harold I Zajęcza Stopa
Hardekanut
Edward Wyznawca
Harold II Godwinsson
Edgar II Etheling
Wilhelm I Zdobywca
Wilhelm II Rudy
Henryk I Beauclerc
Stefan z Blois
Henryk II Plantagenet
Ryszard I Lwie Serce
Jan bez Ziemi
Henryk III
Edward I Długonogi
Edward II
Edward III
Ryszard II
Henryk IV Lancaster
Henryk V Lancaster
Henryk VI
Edward IV
Edward V
Ryszard III
Henryk VII
Henryk VIII
Edward VI
Joanna Grey
Maria I
Filip
Elżbieta I Wielka
Jakub I Stuart
Karol I Stuart
Oliver Cromwell
Richard Cromwell
Karol II Stuart
Jakub II Stuart
Maria II
Wilhelm III Orański
Anna Stuart
Jerzy I
Jerzy II
Jerzy III
Jan bez Ziemi
Dynastia: Plantagenetów
Urodzony: 24 grudnia 1167 roku
w Oksfordzie
Zmarł: 18 lub 19 października
1216 roku w Newark
Rodzice: Henryk II Plantagenet
i Eleonora Akwitańska
1172 W 1172 roku w Montferrand, dziś Clermont-Ferrand w Owernii, z inicjatywy ojca pięcioletni Jan bez Ziemi został zaręczony z Alix, najstarszą córką Humberta, władcy hrabstwa Maurienne. Ślub miał być zawarty, gdy Jan osiągnie odpowiedni wiek. Na mocy zawartych porozumień, w przypadku gdyby Humbert zmarł nie pozostawiwszy męskiego potomka, Jan odziedziczyłby hrabstwo Maurienne. W zamian Henryk II obiecał hrabiemu trzy tysiące srebrnych marek, wypłacanych w ratach.
Boże Narodzenie 1172 Boże Narodzenie 1172 roku Jan I spędził w Chinon w towarzystwie obojga swych rodziców.
Luty 1173 W lutym 1173 roku w Montferrand w Owernii, a potem w marcu w Limoges na zgromadzeniu baronów, Henryk II ogłosił Jana I władcą Irlandii oraz zaręczył go z Alicją, bogatą córką hrabiego Humberta z Maurienne. [więcej]
Marzec 1173 W marcu 1173 roku Jan I przyłączył się do buntu Henryka Młodszego przeciwko ojcu i razem z braćmi udał się do Paryża. [więcej]
24 wrzesień 1173 24 września 1173 roku Jan I wziął udział w szczycie w Gisors. Próbowano tam wypracować porozumienie pokojowe, lecz do ugody nie doszło, więc wznowiono działania zbrojne. [więcej]
Wrzesień 1174 We wrześniu 1174 roku bunt synów Henryka II został stłumiony. Na mocy porozumienia pokojowego Jan I otrzymał zamki: Chinon, Loudun oraz Mirebeau. [więcej]
Boże Narodzenie 1176 Boże Narodzenie 1176 roku Jan I spędził z ojcem w Nottingham.
1 listopad 1179 1 listopada 1179 roku Jan I wziął udział w uroczystościach związanych z koronacją młodego króla Francji Filipa II Augusta.
Boże Narodzenie 1181 Boże Narodzenie 1181 roku Jan I spędził w Caen.
1184 W 1184 roku Jan bez Ziemi dał się wciągnąć ojcu w intrygę i rozpoczął działania zbrojne przeciwko Ryszardowi I Lwie Serce. [więcej]
30 listopad 1184 30 listopada 1184 roku w westminsterskim pałacu Jan bez Ziemi brał udział w pojednawczym spotkaniu całej rodziny Plantagenetów. [więcej]
Boże Narodzenie 1184 Boże Narodzenie 1184 roku Jan I spędził w Windsorze. [więcej]
Wielkanoc 1185 W Wielkanoc 1185 roku Jana I pasowano na rycerza. Niedługo potem został wysłany na czele armii do Irlandii. [więcej]
Boże Narodzenie 1188 Boże Narodzenie 1188 roku Jan bez Ziemi spędził wspólnie z ojcem w Saumur.
29 sierpnia 1189 29 sierpnia 1189 roku, pomimo sprzeciwu arcybiskupa Canterbury, wynikającego ze zbyt bliskiego, bo trzeciego stopnia pokrewieństwa, Jan bez Ziemi ożenił się z Avisą z Gloucester. W związku z tym że mimo protestu episkopatu małżeństwo zostało zawarte, arcybiskup obłożył męża i żonę interdyktem. Kościelną karę zdjął z małżonków później papież Klemens III nakładając inne obostrzenie, a mianowicie, że para nie będzie odbywać stosunków. W praktyce istnienie takiego małżeństwa było pozbawione sensu.
Wrzesień 1189 We wrześniu 1189 roku Jan bez Ziemi, na prośbę swego brata i króla Ryszarda I Lwie Serce, udał się na południe Walii, aby dać nauczkę zbuntowanemu Rhys-ap-Griffin'owi.
Grudzień 1189 W grudniu 1189 roku Jan bez Ziemi otrzymał od brata, wyruszającego na krucjatę do Jerozolimy, Kornwalię, Devon, Somerset, Derbyshire i Nottinghamshire. [więcej]
Luty 1190 W lutym 1190 roku w Normandii Jan bez Ziemi i jego przyrodni brat Gotfryd złożyli Ryszardowi I Lwie Serce przysięgę, że przez trzy najbliższe lata nie powrócą do Anglii bez zezwolenia.
Marzec 1191 W marcu 1191 roku kanclerz Anglii i jednocześnie papieski legat Wilhelm Longchamp zajął bezprawnie zamek Lincoln. Dzięki interwencji Jana bez Ziemi twierdza ta powróciła do dawnych właścicieli. [więcej]
Wiosna 1191 Wiosną 1191 roku Jan bez Ziemi, łamiąc przysięgę złożoną Ryszardowi I Lwie Serce, korzystał z nieobecności brata i podróżował po Anglii, pozyskując dla siebie szlachtę i prosty lud, którego mową, jako jedyny w rodzinie królewskiej, władał płynnie.
Lipiec 1191 W lipcu 1191 roku Jan bez Ziemi otrzymał przyrzeczenie od Wilhelma Longchampa, że w przypadku śmierci Ryszarda I Lwie Serce poprze go w staraniach, zmierzających do objęcia angielskiego tronu.
8 październik 1191 8 października 1191 roku Jan bez Ziemi otrzymał z rąk Wielkiej Rady, powołanej z powodu nadużyć kanclerza Wilhelma Longchampa, tytuł „najwyższego zarządcy królestwa". Niepopularnego kanclerza pozbawiono stanowiska, a jego miejsce zajął Walter z Rouen. [więcej]
29 październik 1191 29 października 1191 roku Jan bez Ziemi uwolnił Wilhelma Longchampa z więzienia i pozwolił mu opuścić Anglię. [więcej]
28 styczeń 1192 W styczniu 1192 roku Jan bez Ziemi wspomógł atakującego Normandię Filipa II Augusta. Oprócz tego planował także poślubić Alicję, byłą narzeczoną Ryszarda I Lwie Serce. Aby przerwać ten sojusz i uchronić oba królestwa przed wojną, 28 stycznia przybyła do Anglii Eleonora Akwitańska.
Zawiedziony fiaskiem swojego planu, przywłaszczył zamki: Windsor i Wallingford. [więcej]
Styczeń-marzec 1193 Na początku 1193 roku Jan bez Ziemi udał się na kontynent. Zażądał tam hołdu od normandzkich baronów, twierdząc, że Ryszarda I Lwie Serce można już traktować jako zmarłego. W Rouen próbował uwolnić Alicję, siostrę Filipa II Augusta. Następnie po krótkim pobycie w Alençon udał się do Paryża, gdzie król Francji mianował go księciem Normandii. W zamian zażądał rozwodu Jana z Avisą z Gloucester oraz poślubienia Alicji.
Marzec 1193 W marcu 1193 roku Jan bez Ziemi otrzymał od Filipa II Augusta pieniądze na wynajęcie flamandzkich najemników, którzy, po zakończeniu wielkiego postu, mieli wspierać jego dążenia do przejęcia angielskiej korony.
Lato 1193 Latem 1193 roku Jan bez Ziemi przekazał Filipowi II zamek Evreux.
Styczeń 1194 W styczniu 1194 roku Jan bez Ziemi za pośrednictwem Filipa II wysłał do cesarza Henryka VI propozycję, w której w zamian za przedłużenie aresztu Ryszarda I Lwie Serce do końca września zadeklarował gotowość zapłacenia osiemdziesięciu tysięcy marek lub stu funtów wypłacanych co miesiąc tak długo, jak długo król Anglii pozostanie więźniem. [więcej]
Styczeń 1194 Pod koniec stycznia 1194 roku Jan bez Ziemi i Filip II August powiększyli swoją ofertę. Tym razem zaproponowali sto pięćdziesiąt tysięcy marek, jeżeli Henryk VI przekaże im Ryszarda I Lwie Serce lub jeśli jeszcze rok cesarz przetrzyma go w niemieckiej niewoli. [więcej]
Marzec 1194 W marcu 1194 roku do Anglii powrócił Ryszard I Lwie Serce. Jan bez Ziemi, sprzymierzony z Filipem II, został przez Wielką Radę pozbawiony wszystkich dóbr. Teraz stał się Janem bez Niczego.
15 maj 1194 12 maja 1194 roku Ryszard I Lwie Serce przybył na kontynent. Jan bez Ziemi postanowił błagać brata o darowanie win. Około 15 maja w Lisieux spotkał się z matką, a potem stanął przed królem Anglii, który wspaniałomyślnie wybaczył mu wszystkie zniewagi i błędne decyzje. Jan z wdzięczności przyłączył swoje siły do oddziałów brata. [więcej]
Maj 1194 Aby udowodnić bratu, że jest po jego stronie, Jan bez Ziemi podstępem zajął Evreux, które wcześniej przekazał Filipowi II. Podobno na ucztę zaprosił wszystkich lokalnych wielmożów, aby następnie ich pojmać i zamordować. Później ich głowy nabite na tyczki obnoszono po całym mieście. [więcej]
Lipiec 1194 Na początku lipca 1194 roku Jan bez Ziemi zainicjował oblężenie Le Vaudreuil, lecz szybka interwencja pokonanego pod Freteval Filipa II pozbawiła Anglika machin oblężniczych i zakończyła blokadę twierdzy. [więcej]
25 styczeń 1199 25 stycznia 1199 roku Jan bez Ziemi otrzymał z rąk arcybiskupa Waltera z Rouen ceremonialny miecz i złotą koronę diuków Normandii. [więcej]
Marzec 1199 Na początku marca 1199 roku Jan bez Ziemi przebywał w dolinie Loir w towarzystwie Ryszarda I Lwie Serce i Wilhelma Le Marechal.
6 kwiecień 1199 6 kwietnia 1199 roku zmarł Ryszard I Lwie Serce. Przed śmiercią wyznaczył Jana bez Ziemi na swego następcę. [więcej]
18 kwiecień 1199 Gdy Jan bez Ziemi dowiedział się o śmierci brata, czym prędzej wyruszył do pobliskiego skarbca Andegawenów w Chinon. Długotrwała niestety wojna była powodem, że sezam okazał się pusty. Stąd udał się do Fontevraud. 18 kwietnia 1199 roku wziął udział w mszy wielkanocnej, na której biskup Hugh wygłosił homilię. Zniecierpliwiony Jan dwukrotnie krzyknął na biskupa, aby skrócił ceremonię. Kiedy zrobił to po raz trzeci, poproszono go, aby wyszedł. [więcej]
25 kwiecień 1199 25 kwietnia 1199 roku w Rouen Jan I bez Ziemi objął tron księcia Normandii. [więcej]
Kwiecień/maj 1199 Na przełomie kwietnia i maja Jan bez Ziemi brał udział w kampanii, mającej na celu odebranie Le Mans z rąk Artura Bretońskiego, syna Gotfryda Plantageneta. Starcie zakończyło się sukcesem. Artur wraz z matką Konstancją umknął do Tours i schował się pod skrzydłami Filipa II Augusta. Niedługo potem Artur złożył królowi Francji hołd z należących do niego trzech andegaweńskich hrabstw.
27 maj 1199 27 maja 1199 roku w Westminsterze Jan bez Ziemi został koronowany na króla Anglii. Nowy król podczas ceremonii wręczył Williamowi Marshalowi pas earla, oczekując od niego długiej i wiernej służby. [więcej]
Czerwiec 1199 Pod koniec czerwca 1199 roku Jan bez Ziemi był z matką w Rouen. Spotkał się tam ze swoją siostrą Joanną, żoną Rajmunda VI z Tuluzy. W związku z tym, że siostra narzekała na sknerstwo męża, angielski monarcha wypłacił jednorazowo Joannie 3000 marek i ufundował jej rentę. [więcej]
Sierpień 1199 W sierpniu 1199 roku Jan bez Ziemi brał udział w kondukcie pogrzebowym do Fontevraud swojej siostry Joanny.
Boże Narodzenie 1199 Boże Narodzenie 1199 roku Jan bez Ziemi spędził w Bures.
15 styczeń 1200 15 stycznia 1200 roku między Les Andelys i Gaillon Jan bez Ziemi spotkał się z Filipem II Augustem. Francuski król zrzekł się protekcji Artura Plantageneta w zamian za hołd z Normandii, Andegawenii, Maine i Bretanii oraz daninę w wysokości dwudziestu tysięcy angielskich marek.
Niedługo potem król Anglii powrócił na wyspę wyciskać z kieszeni poddanych kwotę, którą zobowiązał się zapłacić władcy Francji. [więcej]
22 maj 1200 22 maja 1200 roku Artur Plantagenet za zgodą Filipa II Augusta złożył Janowi I hołd z Bretanii. [więcej]
Czerwiec 1200 W czerwcu 1200 roku w Fontevraud Jan I odwiedził matkę. Tu powstał projekt ożenku króla Anglii z portugalską księżniczką.
Lipiec 1200 Lipiec 1200 roku Jan I poświęcił na objazd Akwitanii i hrabstwa Poitou. Tu spotkał się między innymi z wysłannikami Ottona IV Welfa, którzy oznajmili mu, że Sas jako diuk Akwitanii oczekuje różnorakich korzyści wynikających z tego faktu. Jan I odesłał ich z niczym. [więcej]
24 sierpień 1200 Podczas przemierzania Akwitanii Jan I poznał swoją przyszłą żonę, którą poślubił 24 sierpnia 1200 roku w katedrze w Angouleme. Niedługo potem ruszył śpiesznie do Chinon, aby ułagodzić niezadowolonego Huguesa de Lusignan, któremu Izabela była obiecana. Jako zadośćuczynienie dał mu za żonę jedną ze swych podopiecznych, kuzynkę Izabelli, Matyldę. [więcej]
Październik 1200 Z Chinon Jan I z małżonką udali się do Normandii, aby w październiku 1200 roku stanąć na angielskiej ziemi.
8 październik 1200 8 października 1200 roku w opactwie westminsterskim Jan I pozwolił się ukoronować po raz drugi, tym razem wspólnie z nową żoną. Później młoda para wyruszyła na objazd królestwa.
Boże Narodzenie 1200 Boże Narodzenie 1200 roku Jan I spędził z żoną w Guildford.
Wielkanoc 1201 Wielkanoc 1201 roku Jan I spędził w Canterbury. Królewska para odnowiła wówczas zwyczaj noszenia koron, porzucony przez Henryka II. W tym czasie angielski monarcha rozkazał konstablowi Normandii oblegać Driencourt, zamek należący do Lusignanów. [więcej]
14 maj 1201 14 maja 1201 roku Jan I z Izabellą opuścili Anglię. Zatrzymali się we wspaniałej twierdzy Château Gaillard, której budowę zlecił Ryszard I Lwie Serce.
Czerwiec/lipiec 1201 Cztery tygodnie na przełomie czerwca i lipca 1201 roku Jan I z Izabellą spędzili w Paryżu, wykorzystując zaproszenie Filipa II Augusta do rezydencji Ile de la Cité. Mniej więcej w tym czasie obaj władcy przeznaczyli 2,5% swoich rocznych dochodów na wsparcie walk w Ziemi Świętej.
Lipiec 1201 Po opuszczeniu Paryża Jan I udał się do Chinon. Tu spotkał się z wdową po Ryszardzie I Lwie Serce Berengarią, która domagała się renty po zmarłym mężu. Władca Anglii zgodził się na roczną pensję w wysokości tysiąca srebrnych marek oraz Bayeux i dwa zamki w Andegawenii. [więcej]
Jesień 1201 Twarde postępowanie Jana I wobec Lusignanów nie powiększyło kręgu jego przyjaciół. Aymar z Limoges i Rajmund z Tuluzy opowiedzieli się po stronie prześladowanego rodu, a Artur Plantagenet przeszedł na stronę króla Francji. [więcej]
Boże Narodzenie 1201 Boże Narodzenie 1201 roku Jan I spędził z żoną w Caen.
Marzec 1202 W marcu 1202 roku Jan I przebywał w Paryżu.
28 kwiecień 1202 Na 28 kwietnia 1202 roku Jan I otrzymał do Paryża wezwanie od Filipa II Augusta. Angielski król miał złożyć hołd z Normandii oraz odpowiedzieć za krzywdy wyrządzone Huguesowi de Lusignan. Jan I zignorował wezwanie, więc tym samym dał francuskiemu monarsze pretekst do ataku na Normandię. [więcej]
Maj 1202 W maju 1202 roku Jan I zdecydował się na zbrojną interwencję na kontynencie. [więcej]
Czerwiec 1202 W czerwcu 1202 roku Jan I interweniował w Mirebeau, gdzie jego matka oczekiwała odsieczy po ataku Artura Plantageneta. [więcej]
Lipiec 1202 Brutalność, z jaką Jan I potraktował jeńców ujętych pod murami Mirebeau, powiększyła grono nieprzyjaciół króla. Na stronę króla Francji przeszli Guillaume des Roches i Amaury de Thouars. Między innymi z tego powodu niedługo potem Jan I utracił zamek Angers.
Monarcha nie zastosował żadnej strategii działania. Pojmanych Lusignanów, po wymuszeniu od nich hołdu, oddał za okup. Ci jednak niedługo potem złamali dane mu słowo i zaczęli wspierać Filipa II Augusta. [więcej]
Boże Narodzenie 1202 Boże Narodzenie 1202 roku Jan I spędził z żoną w Caen.
Styczeń 1203 W styczniu 1203 roku w Falaise Jan I spotkał się z więzionym Arturem Plantagenetem. Pomimo półrocznego odosobnienia krewniak króla Anglii nie chciał się ugiąć, więc Jan I kazał go oślepić i wykastrować. [więcej]
3 kwiecień 1203 3 kwietnia 1203 roku Jan I wziął udział w morderstwie Artura Plantageneta. Wydarzenie to stało się iskrą, która w zachodniej Francji roznieciła płomień buntów. Oburzeni Bretończycy zaatakowali Normandię od zachodu. W ten sposób księstwo zostało odcięte od Andegawenii. 23 kwietnia 1203 roku Guillaume des Roches zdobył dla króla Francji Saumur i zamek Beaufort. [więcej]
Lato 1203 Wiosną i latem 1203 roku walki w Normandii przybrały na sile. Filip II August rozpoczął oblężenie Chateau Gaillard. Jana I ogarnęła panika. Nie potrafił zapanować nad poddanymi. Często zmieniał miejsce rezydowania, podróżując tylko nocą. Do grudnia w rękach króla Anglii zostały tylko Rouen i oblężone Château Gaillard, a także hrabstwa Mortain, Contentin i skrawek wybrzeża. [więcej]
Wrzesień 1203 We wrześniu 1203 roku Jan I najechał na Bretanię. Była to zapewne próba odciągnięcia Filipa II Augusta od pełnej sukcesów kampanii w Normandii. [więcej]
5 grudzień 1203 5 grudnia 1203 roku Jan I odpłynął z Barfleur do Anglii i już nigdy nie powrócił do Normandii, tracąc ją bezpowrotnie. [więcej]
Boże Narodzenie 1203 W grudniu 1203 roku Jan I opuścił pogrążoną w wojnie Normandię i wyprawił się na wyspę, by Boże Narodzenie spędzić w Canterbury. [więcej]
Marzec 1204 Na początku marca 1204 roku po półrocznym oblężeniu, bez namacalnych szans na odsiecz, poddała się Filipowi II twierdza Château Gaillard. Następnie pod koniec marca Jan I stracił matkę, a w kilka tygodni od jej śmierci upadło Rouen. Natłok nieszczęść oznaczał jedno: król Anglii utracił Normandię. [więcej]
24 czerwiec 1204 24 czerwca 1204 roku skapitulowało Rouen. Tym sposobem cała Normandia powiększyła domenę Filipa II Augusta. Niedługo potem Jan I utracił Andegawenię, której baronowie przeszli pod opiekę króla Francji. Następnie z pomocą Lusignanów francuski monarcha zajął główne miejscowości Poitou. [więcej]
1205 W 1205 roku Jan I sprokurował sobie z papieżem Innocentym III konflikt. Kłopot zaczął się po śmierci arcybiskupa Huberta Waltera, gdy angielski monarcha podważył decyzję mnichów z Canterbury, którzy wybrali swego przeora Reginalda. Kandydatem Jana I na zwolniony urząd był Jan de Gray. [więcej]
1205 W 1205 roku Jan I próbował zorganizować wyprawę w celu obrony posiadłości kontynentalnych Plantagenetów. Sprzeciw baronów uniemożliwił zrealizowanie przedsięwzięcia. Dzięki temu Filip II August dalej powiększał swój stan posiadania w Normandii i Andegawenii. [więcej]
7 lipca 1206 Jan I wyprawił się na kontynent. 7 lipca 1206 roku dotarł do La Rochelle. Następnie udało mu się narzucić zwierzchność kilku baronom w Akwitanii. [więcej]
26 październik 1206 26 października 1206 roku Jan I podpisał rozejm z Filipem II Augustem. [więcej]
1207 W 1207 roku Innocenty III poinformował Jana I, że na urząd arcybiskupa Canterbury wybrał Stephena Langtona i jego konsekracja odbyła się już w Viterbo. Król Anglii odmówił przyjęcia papieskiej decyzji. [więcej]
1208 W 1208 roku papież Innocenty III nałożył na Anglię interdykt. Była to kara za to, że Jan I rok wcześniej wygnał z Canterbury mnichów. [więcej]
1209 W 1209 roku papież Innocenty III ekskomunikował Jana I. [więcej]
1212 W 1212 roku papież Innocenty III pozbawił Jana I tronu, udzielając Filipowi II prawa do angielskiej korony.
1212 W 1212 roku Jan I przyjął hołd hrabiego Boulogne Renaud'a de Dammartin. [więcej]
Maj 1213 W maju 1213 roku, w obawie przed buntem i utratą władzy w Anglii, Jan I ukorzył się przed papieżem Innocentym III i zgodził się na objęcie przez Stephena Langtona urzędu arcybiskupa Canterbury. Jednocześnie król Anglii oddał swoje państwo w opiekę Boga i świętych Piotra i Pawła, co w tych okolicznościach oznaczało stanie się lennikiem Rzymu. Zobowiązał się także do płacenia corocznej daniny w wysokości jednego tysiąca funtów szterlingów. [więcej]
Grudzień 1213 W grudniu 1213 roku Jan I przyjmował hrabiego Flandrii Ferdynanda Portugalskiego, zacieśniając w ten sposób sojusz angielsko-flandryjski. [więcej]
Luty 1214 Jan I poczuł się pewniej z papieską opieką. Jako sojusznik hrabiego Flandrii Ferdynanda Portugalskiego, którego ziemie pustoszył w tym czasie Filip II August, król Anglii w lutym 1214 roku wyruszył z Portsmouth. Wylądowawszy na kontynencie rozpoczął kampanię w Andegawenii. W sojuszu z angielskim monarchą byli wówczas hrabia Flandrii i król Niemiec Otton IV, którzy mieli zaatakować Francję od północy. [więcej]
Kwiecień 1214 Po przypłynięciu do La Rochelle w kwietniu 1214 roku Jan I rozpoczął kampanię w Andegawenii.
17 czerwiec 1214 17 czerwca 1214 roku Jan I zajął Angers. [więcej]
19 czerwiec 1214 19 czerwca 1214 roku Jan I rozpoczął oblężenie zamku La-Roche-au-Moine. [więcej]
2 lipiec 1214 2 lipca 1214 roku Jan I został pokonany przez francuskie oddziały pod wodzą królewskiego syna Ludwika VIII. Król Anglii zbiegł do La Rochelle, nie stawiając dalszego oporu poza próbą umocnienia swej pozycji w Poitou. [więcej]
Wrzesień 1214 Jan I, dowiedziawszy się o klęsce swych sojuszników w bitwie pod Bouvines i marszu zwycięskiego Filipa II Augusta na południe, we wrześniu 1214 roku doprowadził do podpisania pięcioletniego rozejmu i powrócił do Anglii. Tu spotkał się ze zdecydowanym oporem społecznym, który wyraźnie sprzeciwiał się samowoli i uciskowi monarchy.
Październik 1214 W październiku 1214 roku Jan I odpłynął do Anglii.
Wiosna 1215 Przegrana bitwa pod Bouvines pogrzebała nadzieje Jana I na odzyskanie kontynentalnych posiadłości. Na wiosnę 1215 roku król zainicjował przygotowania do walki z opozycją. W tym celu powiększył zasoby zamków i począł ściągać wojska zaciężne z Flandrii i Poitou.
15 czerwiec 1215 Angielska elita poczuła się zagrożona poczynaniami Jana I i jawnie wystąpiła przeciwko władzy monarszej. Rozpoczęła się wojna domowa. Rebelianci, którzy zdobyli przewagę, 15 czerwca 1215 roku zmusili króla do podpisania Wielkiej Karty Swobód (Magna Charta Libertatum). Ten zbiór przywilejów, ogłoszony na błoniach pod Runnymede, nigdy nie został wcielony w życie. Angielski monarcha, zdobywszy poparcie papieża, nie chciał uznać dokumentu. Rewolta trwała więc dalej aż do śmierci króla Anglii. [więcej]
Maj 1216 Z powodu rebelii, która ogarnęła cały kraj, Jan I z każdym dniem miał coraz mniej władzy. Na domiar złego w maju 1216 roku w Londynie pojawił się Ludwik VIII, który w katedrze św. Pawła został proklamowany królem Anglii. [więcej]
19 październik 1216 19 października 1216 roku Jan I zmarł. Przyczyną śmierci była podobno silna niestrawność po spożyciu brzoskwiń z młodym cydrem lub atak serca. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Château Gaillard
1203-1204

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Ryszard Lwie Serce
Żony i potomstwo:

Pierwszą Żoną Jana została 29 sierpnia 1189 roku Avisa z Gloucester - córka hrabiego Williama Fitz Roberta. Małżeństwo zostało rozwiązane z powodu zbyt bliskiego pokrewieństwa na początku 1200 roku. Małżeństwo nie doczekało się potomstwa.

Drugą Żoną Jana została 24 sierpnia 1200 roku Izabela z Angouleme - córka Aimera Taillefer - hrabiego Angouleme. Ślub odbył się w katedrze w Angouleme.

  1. Henryk III
  2. Ryszard z Kornwalii (1209-1272) - antykról Niemiec
  3. Joanna Angielska (1210-1238) - żona króla Szkocji Aleksandra II
  4. Izabela Angielska (1214-1241) - żona cesarza Fryderyka II
  5. Eleonora Angielska (1215-1275)
Następca: Henryk III Plantagenet

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2019 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jan_bez_Ziemi
#JanbezZiemi
471

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.