Brindisi 1107

Oblężenie Brindisi było nieudaną próbą zdobycia normańskiej twierdzy, podjętą przez Izaaka Kontostefana, dowódcę floty cesarza Aleksego Komnena.

"...Kontostefan, przy pomocy swojej floty, miał zatrzymać za wszelką cenę przeprawę Boemunda do Dyrachium, tak aby żaden z okrętów floty Normana nie mógł przybić do bałkańskiego brzegu Bizancjum. Megaduks zlekceważył ten rozkaz i przeszedł do działań zaczepnych uderzając jako pierwszy na znajdujące się w rękach Normanów Brindisi. Użył do tego celu załóg swoich okrętów, które zakotwiczył pod tym miastem. Podczas oblężenia tego miasta przez Bizantyńczyków, obrońcy rozpoczęli negocjacje z dowodzącym flotą Kontostefanem, co dało im czas na wezwanie odsieczy. Przybycie Normanów, zaskoczyło bizantyńskiego wodza, który został pokonany przez ludzi Boemunda i uciekać musiał wraz z częścią swoich sił na okręty. Pozostawił na lądzie jakieś oddziały Turków lub też Turkopoli, które wpadły w ręce Boemunda. Ten zaś wykorzystał ich w swojej antybizantyńskiej kampanii propagandowej.
Straty po stronie bizantyńskiej poniesione w czasie tej bitwy były dotkliwe. Pod jej koniec kontratak Bizantyńczyków uratował Kontostefana, który mógł się ewakuować ze podległą mu flotą na Bałkany..."


Fragment książki: M. Böhm "FLOTA I POLITYKA MORSKA ALEKSEGO I KOMNENA" s. 186

Szukaj:


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości