Suchodół 1243

W 1243 roku z imigracji do Krakowa wrócił Bolesław Wstydliwy. Powrót księcia stał się przyczyną rebelii, w wyniku której ze stolicy Małopolski wygnana została załoga Konrada Mazowieckiego. Mazowiecki książę, chcąc odzyskać władzę w Krakowie, zebrał armię i ruszył na południe. Zbrojne oddziały Małopolski i Mazowsza spotkały się 25 maja 1243 roku pod Suchodołem.

"...Pozbawiony mieczy małopolskich rycerzy, w konfrontacji ze swoim powracającym z Węgier bratankiem, oprócz Mazowszan, liczyć mógł Konrad jeszcze na śląskich rycerzy Mieszka opolsko-raciborskiego i Wielkopolan księcia Przemysła. Mimo posiadania jednak, jak się wydaje, przewagi liczebnej nad Bolesławem Wstydliwym, po którego stronie walczyli zbiegli z niewoli panowie krakowscy z wojewodą Klemensem Gryfitą na czele i węgierscy rycerze, których przyprowadził młody książę ze sobą z dworu Beli IV, poniósł Konrad w bitwie pod Suchodołem 25 V 1243 sromotną klęskę, która położyła kres jego rządom w Krakowie: „Zastąpił im drogę pod Suchodołem książę krakowski Bolesław Wstydliwy (...) i dwudziestego piątego maja stacza bitwę. A chociaż książę mazowiecki Konrad górował w niej znacznie zarówno liczbą, jak doborem rycerzy, to jednak książę krakowski (...), który sprawiedliwszą podjął walkę i za którego bez przerwy odbywały się nabożeństwa i modły do Boga, dzięki łasce Bożej przemógł i pokonał księcia Konrada i jego wojsko. Wielu położył trupem i wielu zranił, nawet samego księcia Konrada (...), jego syna Kazimierza, również księcia opolskiego Mieczysława i księcia poznańskiego Przemysła zmusił do haniebnej ucieczki. Bolesław Wstydliwy zachował umiar po odniesieniu zwycięstwa. Wielu jeńców uwolnił, wobec pozostałych okazał się hojny”..."


Fragment książki: Wojciech Zabłocki "GRZYMISŁAWA INGWARÓWNA, KSIĘŻNA KRAKOWSKO-SANDOMIERSKA" s. 144-146

Szukaj:


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości