Myriokefalon 1176

Seldżucki sułtan Ikonium Kilidż-Arslan w 1162 roku zawarł z bizantyjskim cesarzem Manuelem I Komnenem porozumienie, w myśl którego Turek zobowiązał się dostarczać oddziały posiłkowe dla Cesarstwa. Zaangażowanie się Cesarstwa w wojny z Węgrami, Serbami i Wenecją spowodowało, że obietnice te nigdy nie zostały spełnione. Czas ten Kilidż-Arslan wykorzystał na umocnienie swej władzy, a poparcie, jakie otrzymał od cesarza Fryderyka I Barbarossy, spowodowało, że w 1175 roku zostały zerwane przyjazne stosunki z Bizancjum. Następstwem tej trudnej sytuacji politycznej była zbrojna interwencja cesarza Manuela I Komnena, który już w następnym roku wkroczył na teren Ikonium.

Pierwszym celem Manuela I Komnena było zdobycie opuszczonej fortecy Myriokefalon. W okolicy przełęczy zwanej Tziwritze wojska bizantyjskie zostały zablokowane i otoczone przez oddziały Kilidż-Arslana. Bizantyjczycy utracili również sprzęt oblężniczy. Ta trudna sytuacja zmusiła cesarza do zawarcia niekorzystnego pokoju i odwrotu.

Szukaj:


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości