Bulgarofygon 896

Bitwa pod Bulgarofygon, która rozegrała się w 896 roku, stała się rozstrzygającym starciem w wojnie bizantyjsko-bułgarskiej, którą oba kraje toczyły od 894 roku. Symeon I Wielki, pokrzepiony niedawnym zwycięstwem w bitwie z Węgrami, miał prawo być niezadowolony z propozycji pokojowych, otrzymywanych z Konstantynopola. Z tego powodu zdecydował się na atak. Przekroczył granice z Cesarstwem i wtargnął do Tracji. Obie armie starły się pod Bulgarofygon. Dla wojsk bułgarskich bitwa zakończyła się świetnym zwycięstwem, po którym nastąpił marsz pod mury bizantyjskiej stolicy.

"...Bitwa pod Bulgarofygon i ewentualny marsz pod Konstantynopol zakończyły wojnę, która rozpoczęła się dwa lata wcześniej. Nie wiemy jednak czy doszło wówczas do podpisania porozumienia pokojowego. Źródła w tej kwestii milczą. Dość powszechnie uznaje się jednak, że do takiego doszło, a jego postanowienia sprowadzały się do przywrócenia istniejącego przed wojną status quo. Są dwa podstawowe względy, które wskazują na możliwość zawarcia pokoju lub przynajmniej rozejmu. Po pierwsze - stan obu państw w końcu 896 r. Bułgaria, mimo zwycięstwa, była wyniszczona działaniami wojennymi, szczególnie najazdami węgierskimi. Nie można wykluczyć, że Borys-Michał i jego otoczenie niechętne wojnie naciskało na zawarcie układu, w sytuacji, która przecież była korzystna dla Bułgarów. Z kolei Bizantyńczycy, którzy najpierw stracili sojuszników w postaci Węgrów, a później mimo zgromadzenia poważnych sił ponieśli klęskę pod Bulgarofygon, zapewne gotowi byli do podjęcia negocjacji i niekontynuowania walk. Po wtóre, co wydaje się być argumentem decydującym, brak w źródłach informacji o dalszych działaniach wojennych..."


Fragment książki: M. J. Leszka "SYMEON I WIELKI A BIZANCJUM" s. 94-95

Szukaj:


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości