ozdoba

Antykwariat

ozdoba

Szanowny internauto kupując w tym miejscu poszukiwane publikacje, wspierasz rozwój tego serwisu.

zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Nikodem
Tytuł:Jadwiga. Król Polski
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Ossolineum
Opis:Jadwiga należy do najbardziej znanych postaci polskiego średniowiecza. Została koronowana w wieku dziesięciu lat, mając dwanaście poślubiła Władysława Jagiełłę, oficjalnie dzieląc się z nim władzą. Autor na szerokim tle politycznym ówczesnej Europy – najpierw dziejów Andegawenów, następnie sytuacji w Polsce i na Litwie – przedstawił biografię władczyni, która u boku męża była uczestniczką kluczowych wydarzeń nowego układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej.
Cena:30.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Krystyna Tyszkowska
Tytuł:Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów.
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Opis:Pamiętniki i wspomnienia nie są łatwym źródłem historycznym. Są bardzo często nasycone emocjami. Wymagają nie tylko uważnego czytania, ale i krytycznego podejścia. Choć często wnioskuje się z nich o faktach, tak naprawdę najlepiej oddają odczucia ludzkie, pokazują postawy swoich autorów.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Andrzej Zieliński
Tytuł:Władysław Łokietek. Niezłomny czy nikczemny?
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Klub dla Ciebie
Opis:Postać Władysława Łokietka zawsze fascynowała historyków. Przez wieki dominowała zasada pisania o nim jako o księciu niezłomnym, małym wprawdzie ciałem, ale za to wielkim duchem i dokonaniami. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku próbowano pokazać go takim, jakim był w rzeczywistości
Cena:15.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Biernacki
Tytuł:Nieuwpoort 2 lipca 1600. Kampania flandryjska księcia Maurycego Orańskiego
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Infort Editions
Opis:Tytułowa batalia stoczona 2 lipca 1600 r. była tylko epizodem w bardzo długiej wojnie, jaką toczyli Holendrzy, aby zrzucić zwierzchnictwo króla Hiszpanii; jest ona nazywana „Bitwą po Nieuwpoort” lub „Bitwą na Wydmach”. Mimo iż wymieniana jest przez prawie wszystkie podręczniki jako jedna z tych batalii, które stanowią milowy krok w rozwoju sztuki wojennej, jej przebieg praktycznie jest nieznany. Nie tylko w literaturze polskiej. Brakuje szczegółowej, nowoczesnej analizy tej batalii w literaturze światowej. Większość opisów opiera się w głównej mierze na pracy niemieckiego historyka wojskowości Wilhelma Rüstowa. Natomiast bardzo pomocna, mimo upływu czasu i pewnych nieścisłości, jest książka sir Charlesa Omana. W drugiej połowie XX wieku powstała doskonała książka Bena Coxa, ale autor zwraca uwagę głównie na logistykę wyprawy, poświęcając samej kampanii i bitwie zaledwie kilkanaście stron. Znacznie obszerniejszy obraz daje wydana w 2001 roku praca C.E.H.J. Verhoefa… Bez pokazania przyczyn i przebiegu wojny osiemdziesięcioletniej od zarania konfliktu oraz przedstawienia organizacji i taktyki walki obu wrogich armii, tj. hiszpańskiej i holenderskiej, ze szczególnym uwzględnieniem reform wojskowych wprowadzonych przez księcia Maurycego Orańskiego i jego brata Ludwika van Nassau, książka byłaby ułomna. Do rąk Czytelnika Autor oddaje taki obraz zdarzeń, jaki wydał mu się najbardziej prawdopodobny.
Cena:40.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Stanisław Zakrzewski
Tytuł:Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Universitas
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Piotr Biziuk
Tytuł:Babilon 729-648 p.n.e.
Rok wydania:2005
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Charles Carlton
Tytuł:Karol I
Rok wydania:1993
Wydawnictwo:PIW
Opis:link do strony z opisem
Cena:30.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Ernst W. Wies
Tytuł:FRYDERYK BARBAROSSA
Rok wydania:1996
Wydawnictwo:PIW
Opis:link do strony z opisem
Cena:40.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marian Małecki
Tytuł:ROGI HITTINU 1187. Z dziejów obecności krzyżowców w Lewancie.
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Infort Editions
Opis:Prezentowana książka to dokumentacja działalności krzyżowców w pierwszym etapie ich funkcjonowania w Ziemi Świętej. Autor ukazuje na szerokim tle przyczyny, które doprowadziły krzyżowców do największej ich klęski w dziejach, nie stroniąc od anegdot i ciekawostek. Dokonuje też własnej analizy wypraw krzyżowych, idąc niejako pod prąd poprawności politycznej z jaką dziś ukazuje się ten problem. W niezwykle szczegółowy sposób przedstawiona została sama bitwa na Rogach Hittinu, a autor ? uczestnik wyprawy ?Szlakiem krucjat w Ziemi Świętej? (2009) zna zarówno pole bitwy, jak i wiele miejsc związanych z obecnością krzyżowców z autopsji. Ukazuje też wkład cywilizacyjny krzyżowców w rozwój tej części świata ? problem do niedawna marginalizowany i przemilczany. Osobne miejsce poświęca zakonom rycerskim, rysuje też psychologiczne postawy głównych bohaterów zmagań w Outremer. Książka wypełnia lukę w polskiej literaturze historycznej w tej dziedzinie.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Mateusz Byra
Tytuł:POWSTANIE W JUDEI 66-74 n.e
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:Infort Editions
Opis:Wybuch wielkiego powstania żydowskiego w 66 r. był tragicznym ? choć niekoniecznie nieuniknionym ? zwieńczeniem rzymskich rządów w Judei. Był również początkiem krwawej wojny, wojny o której opowiada niniejsza książka. Z jednej strony walczyła w niej najlepsza armia starożytności, stojąca niemal u szczytu swej potęgi. Z drugiej desperacko odważni powstańcy, nieraz zdecydowani poświęcić wszystko dla zwycięstwa. W trakcie lektury Czytelnik będzie miał okazję poznać przebieg rzymsko-żydowskich zmagań, odtworzony na podstawie zachowanych źródeł literackich i archeologicznych. Ale nie tylko. Będzie mógł ocenić potencjał zawodowej armii rzymskiego Imperium, szeroko opisanej w jednym z pierwszych rozdziałów, oraz zrozumieć motywacje i cele różnych odłamów ruchu powstańczego. Być może ? taką przynajmniej nadzieję żywi autor ? zdoła też uzyskać odpowiedź na pytanie: czy Żydzi mieli jakiekolwiek szanse na zwycięstwo, a jeśli tak, to dlaczego je zaprzepaścili?
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Krzysztof Kubiak
Tytuł:Falklandy - Port Stanley 1982
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Janusz Odziemkowski
Tytuł:Narwik 1940
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Starcie pomiędzy siłami niemieckimi a alianckim Korpusem Ekspedycyjnym,pomiędzy 9 kwietnia a 8 czerwca 1940 roku w okolicach portu i miasta Narwik. Wojska alianckie na dalekiej północy, w okolicach Narwiku, stanowiły poważne niebezpieczeństwo dla liczącego niewiele ponad 4 tys. żołnierzy zgrupowania niemieckiego dowodzonego przez gen. Eduarda Dietla. Narwik zarówno dla Niemców, jak i dla aliantów, z uwagi na swą strategiczną wagę, stał się środkiem ciężkości walk w Norwegii. Niezamarzający port przeładunkowy szwedzkiej rudy żelaza stał się przedmiotem niemal dwumiesięcznych zmagań.
Cena:30.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Paweł Korzeniowski
Tytuł:Flandria 1940
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Książka poświęcona została przedstawieniu przygotowań oraz przebiegu wydarzeń, które zyskały miano Bitwy o Flandrię. Pod tym określeniem kryje się nie jedno starcie, ale wiele operacji i bitew. Aby ułatwić Czytelnikowi orientację w wydarzeniach, narracja została podzielona pod względem problemowo-chronologicznym. Wyodrębniono w osobnych podrozdziałach te operacje, które rozgrywały się niejako autonomicznie; a więc osobno omówiono podbój Holandii, walki w centralnej Belgii, forsowanie Ardenów i Mozy, marsz niemieckich dywizji pancernych ku morzu, zamykanie "kotła" wokół sił alianckich i wreszcie ewakuację z Dunkierki. W opisywanych wydarzeniach wzięły udział setki dywizji. W książce zostały przedstawione jedynie najważniejsze ich działania, które miały decydujący wpływ na ostateczny wynik operacji.
Cena:30.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Gerd Althoff
Tytuł:Ottonowie. Władza królewska bez państwa
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwerstytetu Warszawskiego
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Maroń
Tytuł:Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII wieku
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:Templum
Opis:link do strony z opisem
Cena:32.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Joanna Sobiesiak
Tytuł: Od lechowego pola (955) do mediolanu (1158) w służbie monarchów rzeszy Od lechowego pola (955) do mediolanu (1158) w służbie monarchów rzeszy.
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Opis:link do strony z opisem
Cena:40.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Willy Cohn
Tytuł:HERMANN VON SALZA
Rok wydania:2016
Wydawnictwo:Napoleon V
Opis:Powstanie tej pracy uzasadnia znaczenie postaci Hermanna von Salzy. W czasie najwyższego politycznego napięcia próbował załagodzić sytuację, aby zapobiec wielkiej katastrofie, jaką dla zachodniego świata musiał oznaczać konflikt między cesarzem a papieżem. Celem pracy badawczej jest wyzwolenie się z kruchego materiału ludzkiego. Być może heroiczna wizja historii wielkiego cesarza Fryderyka II, któremu służył Hermann von Salza, próbuje ponownie dzisiaj wyciągnąć go całkowicie z ram jego czasów. W stosunku do niej muszą zostać uwzględnione więc również osiągnięcia jego doradcy.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Zbigniew Zielonka
Tytuł:Henryk Prawy
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:40.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marek Mika
Tytuł:Górny Śląsk w dobie wojen husyckich. Przemyślidzi opawscy i raciborscy a rewolucja husycka.
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Michael McCormick
Tytuł:Narodziny Europy: Korzenie gospodarki europejskiej
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:PWN
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:György Györffy
Tytuł:Święty Stefan I. Król Węgier i jego dzieło Powiększ Święty Stefan I. Król Węgier i jego dzieło
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:RYTM
Opis:link do strony z opisem
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Bronisław Nowacki
Tytuł:Przemysł I
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:40.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Józef Dobosz
Tytuł:Kazimierz II Sprawiedliwy
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:40.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Magdalena Biniaś-Szkopek
Tytuł:Bolesław Kędzierzawy
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:40.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marcin Bohm
Tytuł:Flota i polityka morska Aleksego I Komnena.
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marzena Matla
Tytuł:Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo od X do połowy XI wieku
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jakub Morawiec
Tytuł:Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Krzysztof Witkowski
Tytuł:Władysław Odonic książę wielkopolski
(ok. 1190-1239)
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:vistulana
Opis:link do strony z opisem
Cena:38.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Natalia Nowakowska
Tytuł:Królewski Kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka
(1468-1503)
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:vistulana
Opis:link do strony z opisem
Cena:30.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości